Een huis erven en huren: Box 3 of Box 1?

Een huis erven en een huis erven met een hypotheek betekent niet automatisch dat het huis makkelijk voor een goede prijs verkocht kan worden. Een woning huren of korte termijn verhuur in box 3, bijvoorbeeld via een organisatie die gespecialiseerd is in korte termijn verhuur, is vaak een goede optie. Als er een hypotheek is, is het de vraag of de bank ook meewerkt. Het verhuren van het ouderlijk huis levert inkomen op en het huis staat niet meer leeg. Tegelijkertijd kunt u rustig op zoek gaan naar een koper voor het huis. Een woning kan in box 3, maar ook in box 1 als eigen woning. Wat kies jij in 2019 en 2020?

Erf het huis van je ouders

De erfenis bestaat vaak uit het ouderlijk huis. Het is een huis met herinneringen, maar vaak is het ook een huis dat nog wat opknapbeurt nodig heeft en niet direct een koper kan vinden. In de huidige woningmarkt is het niet eenvoudig om een ​​huis voor een goede prijs te verkopen. In afwachting van een koper kan er sprake zijn van een leegstand terwijl de kosten van de woning doorlopen. U moet de hypotheek betalen, evenals de gemeentelijke belasting. Tot slot moet de verschuldigde erfbelasting op een gegeven moment worden afgedragen.

Betaling erfbelasting op de woning, aangifte erfbelasting

Wanneer u een erfenis krijgt, betaalt u als erfgenaam successierechten over de waarde van de erfenis, minus schulden bij overlijden en begrafeniskosten. De erfenis van de woning omvat de WOZ-waarde van de woning minus de hypotheek op de woning. Dit kan een WOZ-waarde zijn met een peildatum in het jaar voor overlijden of in het jaar van overlijden. De overwaarde is belastbaar en deze rekening zal op een gegeven moment betaald moeten worden. Een aanzienlijke overwaarde op papier kan een erfgenaam aanmoedigen om de woning snel te verkopen. Maar je hebt nog meer opties:

Het huis wordt tijdelijk verhuurd en vervolgens verkocht, maar dan verhypothekeerd

Hoewel een snelle verkoop aantrekkelijk lijkt, kan een snelle verkoop van uw woning ertoe leiden dat de woning te laag opbrengt, waardoor u met een restschuld blijft zitten. Een andere optie is om het huis te huren. Zo heb je een maandelijks inkomen, staat de woning niet leeg en kun je tussentijds op zoek naar een koper. De breker hier kan de bank zijn. Als er een hypotheek is, moet de bank toestemming geven. Bummer kan ook een andere erfgenaam zijn die snel wat geld uit de nalatenschap wil halen. Het idee dat de huurder het huis niet snel zal verlaten, kan ook van streek zijn. Dit kan deels het geval zijn, maar vaak kan de hoes ook worden aangepast. U kunt bijvoorbeeld een bureau inschakelen dat een goede huurder voor u vindt, een tijdelijke huurovereenkomst opstelt conform de Leegstandswet en u helpt en adviseert in overleg met de bank. Dit overleg is zeker nodig als de woning een hypotheek heeft.

Gevolgen van een tijdelijke huurovereenkomst

Door een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet aan te gaan, wordt het relatief eenvoudig om de huurder weer uit de woning te krijgen. Veel gemeenten geven hiervoor gewoon een vergunning af. Ook banken willen, zij het met tegenzin, regelmatig meewerken aan verhuur, omdat ze weten dat de huurder bij verhuur van de Leegstandwet relatief gemakkelijk de verplichting kan hebben om de woning te verlaten zodra er een koper is gevonden. Tijdens de huurperiode blijft de woning belast in kolom 3 van de inkomstenbelasting, maar zijn de huurinkomsten belastingvrij.

Box 3 of box 1 inkomstenbelasting in 2019 en 2020?

De regels voor kolom 1 en 3 zijn als volgt:

Conclusie huis erfenis en verhuur

Een huis erven betekent ook nadenken over wat je met het huis gaat doen. U kunt er zelf wonen, de woning verkopen of de woning verhuren. Als u ervoor kiest om een ​​woning te huren van een woning, doet u er goed aan om een ​​bureau in te schakelen die u uitgebreid kan informeren over de beste manier om deze verhuur aan te pakken en u alle ballast uit handen kan nemen. Vaak kan het eerste contact online plaatsvinden.

Lees verder