Een hogere WOZ geeft ook een voordeel

Een hogere vastgoedwaarde in 2022, de WOZ-waarde, heeft voordelen. Namelijk als u wilt lenen of een lagere hypotheekrente wilt betalen. Op basis van deze WOZ-waarde en de overwaarde van uw woning krijgt u bijvoorbeeld een WOZ-tegoed. Daarnaast komt u bij een hogere WOZ-waarde in veel gevallen in aanmerking voor een lagere hypotheekrente en dus lagere maandlasten. Ga verstandig om met de hogere WOZ-waarde, want een overwaarde hypotheek is veel goedkoper dan een andere hypotheek.

WOZ-beoordeling is te hoog

Iedere woningeigenaar krijgt nu stapsgewijs de nieuwe vastgoedtaxatie. Controleer de WOZ-waarde van uw eigen gemeente goed, want het is mogelijk om binnen zes weken met succes bezwaar te maken tegen een te hoge waarde. Als de zes weken voorbij zijn, moet je nog een jaar wachten. Het bezitten van een huis zal niet alleen een melkkoe zijn voor de gemeente, maar de waarde van sommige huizen is de afgelopen jaren erg snel gestegen, als je de waardering van de gemeenten mag geloven. De evaluatie vindt jaarlijks plaats. De waardestijging van uw woning komt tot uiting in veel lasten en belastingen, waaronder het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting). Een hoger eigenwoningforfait zorgt voor een directe beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Liever een hogere WOZ rating

U gelooft het misschien niet, maar sommige mensen vinden de WOZ-raming te laag. De buurman heeft een hogere woningtaxatie gekregen en zou dat ook graag willen. En er zit ook een ratio achter. Hypotheekverstrekkers hechten immers waarde aan een gemeentelijke taxatie. Er is zelfs een WOZ-lening die wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde: een kruising tussen een aflossingsvrije lening en een hypotheek, waarbij een hogere WOZ-waarde doorgaans resulteert in een grotere lening. Een hogere WOZ-waarde betekent ook een hogere marktwaarde en verkoopprijs.

Hypotheekrente mag dan lager zijn, u verdient het

Maar er is nog een goede reden om niet helemaal tevreden te zijn met een hogere WOZ-waarde. Hypotheekbanken rekenen een hogere hypotheekrente, hoe hoger het risico. Als u een hogere hypotheek heeft, neemt de bank een verhoogd risico, wat resulteert in een hogere hypotheekrente. Daarom kunnen mensen met een hogere WOZ-score contact opnemen met de bank en een lagere rente vragen. Dit kan u op termijn veel geld besparen. Bij een hypotheek van 250.000 euro is dat al snel 500 euro per jaar.

WOZ-lening aanvragen

Als uit de gratis taxatie van de gemeente blijkt dat uw woning overwaarde heeft, kunt u op basis van de WOZ-waarde een WOZ-lening aanvragen bij een bank of geldverstrekker. Bij voldoende eigen vermogen is de hypotheekrente doorgaans iets lager zonder risicopremies van de bank. Het is een flexibele lening met een variabele rente. WOZ stelt de eigenaar van een bestaande koopwoning in staat om relatief goedkoper te lenen. Een taxatieakte is niet nodig en er komt geen notaris bij. Daarnaast geeft de WOZ-lening een bepaalde leenlimiet aan, waardoor je niet het hele bedrag hoeft op te nemen, maar je ook ruim onder de geboden limiet kunt blijven, behalve het geld. Daarmee is het vergelijkbaar met een doorlopend krediet, maar goedkoper omdat uw woning als onderpand dient. De rente op een WOZ-lening is fiscaal aftrekbaar als u het geld gebruikt in een eigen woning. Denk aan verbeteringen of renovaties. Hierdoor wordt lenen nog voordeliger. Wil je er meer over weten
WOZ-tegoed
die uw overwaarde verstandig gebruikt, dan is er kans op een WOZ-lening voor uw overwaarde of een hypotheek.

Hypotheek oversluiten in 2022

Naarmate uw woning in waarde stijgt, kunt u tussentijds of over een nieuwe renteperiode bij veel kredietverstrekkers terecht voor een lagere hypotheekrente. De renteopslag, die bedoeld is om het risico dat de bank een relatief hoge hypotheek heeft, te beperken, kan komen te vervallen. Je moet er zelf om vragen. Kijk dus in de algemene voorwaarden van uw hypotheek of u premie heeft en onder welke voorwaarden deze geldt. Probeer uw hypotheekrente zo snel mogelijk te verlagen.

Slot

Dus wie kan profiteren van een hogere WOZ-waarde door een hoger krediet of een lagere rente, moet zich afvragen of het verstandig is om nu bezwaar te maken. U kunt het beste berekenen wat u bij een hogere WOZ aan extra kosten krijgt en dat vergelijken met de voordelen van een hypotheek. Als het voordeel groter is dan het nadeel, dan laat je het bezwaar gewoon zitten. Controleer goed de WOZ-waarde van uw woning. Misschien volgend jaar weer in beroep gaan.

Lees verder