Een goedkopere huisvestingsregeling en een aanvullende leenregeling?

De hypotheekrenteaftrekregeling werd in 2004 al beperkt met de introductie van een bijleenregeling. In eerste instantie werden huizenverkopers gespaard door het feit dat ze een goedkoper huis gingen kopen.

De hypotheekrenteaftrek is de overheid een doorn in het oog. De regeling is duur, maar aftrekbeperkingen kunnen de economie en huiseigenaren schaden. De aanvullende leenregeling beperkt de regeling tot woningverkopers, maar in de toekomst zijn nog verdere maatregelen nodig.

Wat houdt de Bijleenregeling in?

Tot 2004 was de overwaarde vrij beschikbaar bij verkoop van een woning. Dit veranderde in 2004 met de introductie van een bijleenregeling. Deze regels vereisen dat de overwaarde (de zogenaamde reserve eigen woning) wordt herbelegd als u een andere woning koopt. Als de overwaarde niet wordt hergebruikt bij de aankoop van een nieuwe woning, is de nieuwe hypotheek niet volledig aftrekbaar. Als er geen ander huis wordt gekocht, kan het bedrag vrij besteed worden.

Compensatie voor kopers van een goedkopere woning (goedkopere huisvestingsregeling)

In eerste instantie werden huizenkopers die een goedkopere woning gingen kopen van de regeling gespaard. Door een goedkoper huis te kopen, kon je hetzelfde bedrag aan hypotheek op het nieuwe huis houden. Iemand heeft zijn huis verkocht voor $ 400.000. Op deze woning stond nog een hypotheek van € 200.000. Na de verkoop werd er nog een huis gekocht voor 300.000 euro. Er moest eigen vermogen worden gestort, maar de hypotheek mocht blijven staan ​​tot € 200.000. Deze zogenaamde regeling voor betaalbare woningen liep in 2010 af.

Vervaldatum reserve eigen woning

De reserve eigen woning blijft drie jaar geldig. Bij de invoering van de bijleenregeling was nog eens vijf jaar voorzien. Als er drie jaar zijn verstreken sinds de verkoop van de woning, wordt bij de aankoop van een andere woning geen rekening meer gehouden met de eerder gerealiseerde overwaarde.

Reservering eigen woning bepalen

Pas na verkoop van de koopwoning kan het reservebedrag koopwoning worden vastgesteld. Een huiseigenaar die twee huizen bezit, waarvan er één te koop staat, hoeft geen rekening te houden met overwaarde. De hypotheekrente is voor beide woningen (tijdelijk) aftrekbaar. Zodra de oude woning is verkocht, moet de overwaarde worden afgeschreven van de hypotheek op de nieuwe woning.

Wat gebeurt er met het eigen vermogen bij het kopen van een goedkopere woning?

Dit is het beste uit te leggen met een voorbeeld. Een man verkoopt zijn huis voor 300.000 euro. Op het huis staat nog een hypotheek van 100.000 euro. Hij koopt dan een ander huis waarvoor hij een hypotheek van € 250.000 nodig heeft. Het eerder gerealiseerde eigen vermogen van 200.000 euro moet in de nieuwe woning gestort worden. Dit betekent dat u nog een hypotheek kunt afsluiten voor het bedrag van 50.000 euro.

In de goedkopere woningregeling mocht het oude hypotheekbedrag behouden worden, dus moest er 150.000 euro geïnvesteerd worden in de nieuwe woning.€