Een goedkope tandarts vinden: hoe doe je dat?

Het vinden van een goedkope tandarts is niet altijd gemakkelijk, omdat veel tandartspraktijken niet erg transparant zijn over de tarieven die zij hanteren. Daarnaast blijken veel tandartsen dezelfde prijzen te hanteren, dat zijn de maximumtarieven die de Nationale Gezondheidsautoriteit (NZa) vaststelt. In de praktijk zijn er echter prijsverschillen tussen tandartsen, vooral omdat niet elke tandarts hetzelfde behandelplan en tandtechnische kosten (materiaalkosten die de tandtechnicus maakt bij de productie van kronen, bruggen, implantaten, etc.) zal ontwikkelen. ) is gratis, dus het kan per tandarts verschillen.

Sites om tarieven van tandartsen te vergelijken

Tandartstarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft de verschillende behandelingen onderverdeeld in onderdelen, waarbij elk onderdeel een code en een maximumtarief heeft gekregen. In de praktijk hanteren bijna alle tandartsen deze maximumtarieven voor bijna alle behandelingen. Wie via een site als Zorgkiezer.nl een tandarts zoekt met lage prijzen, zal merken dat de tandartsen (bijna) dezelfde prijzen hanteren.

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere optredens

Het is ook belangrijk op te merken dat veel prijsvergelijkingssites niet alle diensten weergeven die nodig zijn voor de behandeling. Wie bijvoorbeeld op Zorgkiezer.nl zoekt naar “R24 – crown” (waarbij R24 de kroonpositiecode is), vindt bepaalde prijsniveaus. Hier zijn echter veel kosten aan verbonden, met name de kosten van een tandtechnicus die de kroon moet voorbereiden (deze kosten zijn niet gereguleerd en kunnen dus sterk verschillen van tandartspraktijk tot tandartspraktijk). Daardoor kost de kroon in het algemeen soms honderden euro’s meer. Aangezien niet alle kosten op prijsvergelijkingssites staan, zijn ze bijna nutteloos bij het zoeken naar een goedkope tandarts.

Tarieven tandtechniek zijn niet gereguleerd: de verschillen kunnen groot zijn

Wie bijvoorbeeld een kroon, brug, gedeeltelijk kunstgebit (‘foto’), raamprothese of implantaat nodig heeft, krijgt ook te maken met de kosten van tandtechniek. Dit zijn de kosten van het materiaal dat door de tandtechnicus is gemaakt. Tandtechnici zijn vrij om hun eigen tarieven te bepalen en tandartsen zijn vrij om te kiezen met welke tandtechnicus ze willen werken. De tandarts mag zijn patiënt echter alleen in rekening brengen wat hij zelf aan de tandtechnicus heeft betaald. Om dit te verifiëren kan de patiënt een tandtechnicusnota opvragen bij de tandarts (de zogenaamde “aankoopnota”). De tandarts moet het dan aan de patiënt laten zien.

De kosten van tandheelkundige technologie variëren van tandarts tot tandarts

Aangezien de kosten van tandheelkundige technologie sterk kunnen variëren, kunnen ook de totale kosten van een kroon, brug, implantaat, enz. kan aanzienlijk verschillen tussen tandartspraktijken. Vraag er daarom naar bij uw tandarts.

Voor behandelingen boven de € 250,- is een budget vereist

Indien de totale kosten van de behandeling meer dan 250 euro bedragen, is de tandarts verplicht de patiëntenbegroting op te stellen. In deze begroting staan ​​alle diensten/behandelingen vermeld (inclusief codes die tandartsen gebruiken) en de kosten van elke dienst. De begroting toont ook de kosten van tandtechniek. In sommige gevallen zal de tandarts geen budget verstrekken en moet de patiënt daarom expliciet om het budget vragen.

Vraag een second opinion aan bij een andere tandarts

Zodra het budget rond is, kan een second opinion worden aangevraagd bij een andere tandarts. Let op: een second opinion wordt meestal niet gefactureerd als periodieke controle (C11) of probleemgericht consult (C13), maar als een uitgebreid onderzoek om een ​​behandelplan op te stellen en vast te leggen (C28). Dat laatste is beduidend duurder dan een “normale” test. Als er echter veel behandelingen nodig zijn, kan zo’n second opinion toch lonend zijn. Men kan zich immers voorstellen dat een andere tandarts niet alleen lagere tandtechnische kosten heeft, maar ook een andere analyse maakt welke behandelingen nodig zijn.

Een goedkope tandarts bezoeken in het buitenland kan lonend zijn

Met zeer hoge tandartskosten kan het lonend zijn om naar een tandarts in het buitenland te gaan. Dit kan een groot verschil maken in de tandartskosten. Een tandarts in Polen of Hongarije kost bijvoorbeeld minder dan de helft van een tandarts in Nederland.€