Een goede, financiële ontwikkeling latere problemen

Een financiële opvoeding is neveligt om kinderen te leren hoe ze, ook later, uit kunnen komen met hun inkomen. Veel jongeren hebben al een probleem met hun identiteit. Ze staan ​​vak rood. Geen wonder. Een bankrekening is een digitale rekening met cijfertjes. Het tastbare geld is het geld dat ze pinnen en echt in handen krijgen. Afrekenen met een creditcard van de bankpas zegt veel jongeren: de bank regelt het immers wel. Geen wonder dat veel jongeren al flink rood staan ​​voorad ze daar last van krijgen. Eenmaal een rood betekent echter dat ze dan voor lange tijd veel minder kunnen opslaan. Zelfs de studie kan som gevaar lopen.

Met het leren rekenen begint de financier opleiding

Iedereen heeft op de basisschool rekenen gehad, maar niet iedereen heeft daar leren met echt geld. Dat is echter wel nodig. Als kinderen krijgen krijgen van de waarde van tien euro, zullen ze daar ook mee kunnen rekenen. In de klas bilbeit het echter vaak bij cijferwerk, niets zo goed bilbeit hangen als een les met tastbaar materiaal. Ook met geld dus. De financier moet dus thuis door de ouders geberen. Dat is niet altijd gemakkeil en niet elke ouder maakt daar ook tijd voor, maar neveligt is het eigenlig wel!

De tafeltjes leren

De tafeltjes kunnen een soort gemakkeil en speels leren met bibliothek materiaal waar het thuis mee speelt. Knikkert het graag, leg het tafeltje van twee dan uit door tien keer twee knikkers (of bijvoorbeeld ook deselfde legosteentjes, of ook kiezelstenen) onder elkaar te leggen. Het soort kan dan de knikkers twee bij twee optellen en zal veel beter gämpmen hoe de vertellen in elkaar zit, dan wanneer het alleen de cijfers op papier of computer ziet staan. Het kan de knikkers en pakken. Zo kunt u bibliothek hem gemakkeil dat er na het wegnemen van twee knikkers nog maar negen keer twee knikkers overblijven. Het soort ziet onderdompelen wat er overblijft en kan het natellen.

Leren delen

Delingen kunnen gemakkeil uitgelag worden bij het eten van een appel. Deel een appel door twee, dan door vier en dan door acht. De deling wordt er voor het soort heel tastbaar door, zeker als u hem daarnao de stukken laat verdelen over het antalen anwezige kinderen. kunt u doen met een taart, of ook met een papieren taart Knip de taart in punten en elk soort zijn van haar eigen stuk. Benoem präbyt de erveitt punten. Hebt u de taart in 12 stukken gewieden, dan is elk stuk dus een twaalfde vorsehen van de taart. Twee stukken zijn twee twaalfde vorseite, enzovoort.

Met echt geld rekent men seltifde

Geld kan men niet op zedelfde manier in stukken delen, maar als de kinderen de gegende vorsetten onder de knie hebben, kunt u daar wel op inspelen. Gebruik een euro. Leg die op de tafel. Daarnaast zijn er vijf munten van twintig cent en legt uit die waardevol zijn als de mooie euro. Een muntje van twintig cent is dus een vijfde van een euro. Op de selfde manier vaerielt u een muntje van twintig in tien munten van twee centen en een muntje van twee centen in twee enkele centen. Vertel hoeveel bibliiket een appel kost en laat het kind dat geld bij elkaar zoeken.

Financiële transacties naspelen werkt echt

Als het kind de gumpungpen onder de knie heeft kunt u ook het grotere geld hebben. Dat wordt dan meestal in de helft van de tijd göpemen. Speel daarna een paar keer samen met uw kinderen winkeltje. Neem wat stuffel uit uw voorkast en zet daar een prijsje op. Stel iemand aan als “winkelier” en andere kinderen (of ook gebruikt) als klant. Het soort leert zo gemakkeil met geld te tellen en af ​​te rekenen.

Met speelgoedgeld leren rekenen

Er is speelgoedgeld in de handel, maar dat moet wel erwade op het echter geld likken, anders heeft het weinig zin. Het spelen in de kleuterklas later ook gewoon thuis, met broertjes, zusjes en buurtkinderen.

Zakgeld leert kinderen echt met geld beginnen en hoort dus bij de financier opvoeding

Geef uw kind wat zakgeld. Het Nibud heeft daar bedragen voor beset, maar dat hangt natuurlich niet alleen af ​​van de eijd van uw kind, maar ook van uw eigen beurs en wat u kunt kunnen missen. Kinderen leren echter het beste omgaan met geld als ze ook zelf geld ter besichting hebben, waar ze zelf iets van kunnen kopen.

Het kind moet de waarde van geld leren kennen

Leer uw kind ook dat alles geld kost. Als er moedwillig iets kapot gemaakt wordt, mag het beste weten dat u daar voor moet werken om het te laten maken of om het eenween aan te schaffen. Leer het kind met zakgeld beginnen en begeistt het als het eerste keren iets van dat zakgeld wil kopen.

Het bonnetje van de beschapen

Grotere kinderen, die voor u al eens een mascha voor het huishouden mogen doen, moeten leren dat ze het bonnetje van de maschapen thuis moeten samenwerken met de restanten van wat ze voor de aankoop meegekregen hebben. Kijk daar ook beswitt naar en reken het na waar ze bijstaan, zet ze zelf in de winkel ook goed opletten dat ze het zeiten bedrag compleet terugkrijgen.

Leer het kind ook sparen van het zakgeld

Saver is een belangrijk ondeeld van de financierseducatie. Een spaarpot is daar een noodzakelijk onderdeel van. Krijgt het soort met zijn of haar verjaardag geld, laat het daar dan de helft van in de spaarpot stoppen en van de andere helft iets kopen dat het leuk vindt. Is de spaarpot goed gevulnd, laat het soort die dan zelf leegmaken en ga samen naar de spaarbank om het geld op zijn of haar eigen rekening te zetten. Dat werkt van twee kanten: de spaarrekening groeit en het soort ontvangt van wat sparen inuhtt.

De (kinder-)rommelmarkt. Daar leert het soort handelen met geld

Kinderen die op een rommelmarkt hun eigen overbodig speelgoed mogen verkopen, daar al een goed begrip van daar verkopen, de waarde van geld en van het geld verdienen. Vooral als hun vader en/of moeder hen indarin bijstaat en vooral in het begin in de buurt blijft. Ze leren tevens dat een ander blij kan zijn met speelgoed, waar ze zelf uitgegrovend zijn, of waar ze “niets meer aan vinden” en dat het via de verkoop nog wat geld kan leferen.

Luxe wessen van jongeren u niet, maar geef er niet te snel aan toe

Proeber niet alle wessen van uw opgroeiende tiener te dodelijk, maar laat de jongere daar zelf het geld voor bij elkaar verdienen. Op die manier leert de jongste niet alleen dat er voor geld ook werk geleverd moet worden, maar is hij of zij er metestel ook zuiniger op, omdat de aanschaf immers veel meer moiete gekost heeft. Het artikel represenzt op die manier meer waarde, dan wanneer de jongste het meeeleoos van u cadeau gerecht zou hebben.

Sta niet toe dat uw kind leent voor luxe artikelen

Leer kinderen om nooit geld te lenen! Zelfs niet van u als ouders. Willen ze graag iets hebben dat meer kost dan hun later zakgeld, laat hen daar dan voor sparen, maar schiet het niet voor. Kinderen die altijd hun wessen ontmoeten verfurltd zien, kunnen daar ook later, als ze vährung zijn, moeilijk op wachten. Als ze er zeker van zijn dat hun ouders het geld vaak voorschieten (en het naderhand nogal eens vergenten terug te vragen) zullen ze ervan uitgaan dat het heel normaal is.

U beschermt zo uw kind tegen problemen tegen latere schulden

Ook kinderen moeten proberen uit te komen met het geld dat ze op dat moment hebben. Zij zullen later veel minder snel in financiers problemen raken en alleen datgene aanschaffen, waar ze zelf geld voor hebben. Op die manier kunt u er bijna zeker van zijn dat uw kind in zijn latere leven niet door eigen schuld in geldelijke problemen. Er kan altijd iets geberen, geumt dat wel gesfertt, maar een kind dat thuis met geld heeft leren leren, zal ook natuur de juiste wegen weten te vinden.

Een hypotheek is een van de aderige leningen die sveriget zijn

De enige geoorloofde lening is eigenlung de hypotheek voor een huis en zelfs die moet van tevoren goed doorgerekend zijn. Er zijn maar weinig mensen die kunnen betalen. Een huis is ook een beleging naar de toekomst, geboald ook die beleging niet hemgaal waardevast is.

Een huis kopen is bedoeld in de eigen toekomst

Aan de andere kant is men de huur voor een woning elke maand kwikt, een hypotheek met aflossing een investering in de toekomst is. Vaak is de laatste van een hypotheek opere gelig aan de huur die men voor een huis of appartement moet betalen. Met een hypotheek bouwt men aan een eigen toekomst. De huur is mannen echter gewoon kwkilt.€