Een goede financieel adviseur, hoe herken je hem?

Als het om geld gaat, kiezen veel mensen ervoor om te vertrouwen op een deskundige. Maar hoe herken je een goede financieel adviseur en onafhankelijk financieel advies? Hieronder vind je een aantal punten waar je op moet letten.

Onafhankelijk financieel advies

In een tijd waarin veilige investeringen lage rendementen opleveren en hoge rendementen altijd gepaard gaan met een hoog risico, wenden veel mensen zich tot een financieel adviseur. Maar vaak krijgt de ‘advieszoeker’ al aan het begin van het gesprek het ongemakkelijke gevoel dat hij geen onafhankelijk financieel advies krijgt.

Een goede financieel adviseur is tegenwoordig echter geen overbodige luxe, aangezien de meeste mensen de complexiteit van financiën anno 2013 nauwelijks begrijpen. Hieronder leest u hoe u kunt bepalen of een financieel adviseur uw keuze waard is.

Klantgericht advies vereist culturele verandering

In 2013 is de belangrijkste verwachting dat een goede financieel adviseur naar u luistert en u deskundig en objectief advies geeft. Door het alarmerende gebrek aan dit soort adviseurs kopen veel consumenten dingen die ze niet echt nodig hebben. Of ze nemen financiële risico’s die helemaal niet bij hen passen.

Mede gestimuleerd door de financiële crisis en enkele opzienbarende financiële mislukkingen (DSB bank, Woekerpolis, etc.) proberen wetgevers en toezichthouders een cultuuromslag te bewerkstelligen in de financiële dienstverlening: van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering. Naast interventies in de vorm van beloning (provisie) zullen ook hogere eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van adviseurs.

Hoe herken je de adviseur nieuwe stijl?

Het belangrijkste kenmerk van de adviseur nieuwe stijl is dat hij voldoende tijd neemt om de klant te leren kennen. Dit doe je door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar hun antwoorden:

Wat kenmerkt een goed consult?

Bij een goede begeleiding probeert de hulpverlener vooral de focus te verleggen van zichzelf naar de cliënt. Door de juiste vraag te stellen probeert hij te achterhalen wat de klant van hem verwacht:

Voorbereid zijn bij het zoeken naar een adviseur is nuttig

Voordat u een afspraak maakt met een financieel adviseur, moet u hier en daar informatie verzamelen. Misschien ken je iemand die er goede ervaringen mee heeft en een aanbeveling kan doen. Wanneer u een of meer namen heeft, kunt u specifieke informatie opgeven. Als de aanbevelingen echter afkomstig zijn van aanbieders van financiële producten, duidt dit niet bepaald op onafhankelijk financieel advies.

Ook als een financieel adviseur u op eigen initiatief benadert zonder voorafgaand contact, moet u enigszins achterdochtig worden.€