Een goed pensioen: Is uw pensioen op orde?

We werken ons hele leven om in ons eigen onderhoud te voorzien, maar ook om na onze werkzame jaren van een goed pensioen te kunnen genieten. Pensioenfondsen beleggen vaak in beleggingen, aandelen of vastgoed om winst te maken. Als het niet goed gaat met de economie, komen de beurzen onder grote druk te staan. Om problemen met de fondsen te voorkomen, worden uitkeringen bevroren of verlaagd. De vraag is dus of uw pensioen goed geregeld is.

Een goed pensioen

Wat doen pensioenfondsen?

Het pensioenfonds gebruikt uw premie via beleggingen en beleggingen. Het is de bedoeling om hier een forse winst mee te maken om zo het pensioenfonds te vergroten. Als het echter een tijdje slecht gaat met de economie, heeft dat gevolgen voor de financieringsindicatoren van pensioenfondsen. De effectieve waarde van de inleg daalt, waardoor er een duidelijke mate van onzekerheid ontstaat over hoeveel pensioen u kunt ontvangen op de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is het belangrijk om vroeg na te denken over uw pensioen en eventuele extra vermogensopbouw. Wat kan er gedaan worden om later van een goede oude dag te genieten?

Bruto- en nettoloon

Elke maand heb je recht op een bepaald salaris als vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. U krijgt standaard een nettoloon uitbetaald omdat de werkgever er meerdere zaken van inhoudt, zoals:

Dit betekent dat je een flink deel van de belasting moet betalen voordat je je netto salaris ontvangt. U kunt echter verder profiteren van het brutosalaris als er binnen het nettosalaris voldoende financiële omvang is.

Wat is bruto besparing?

Met bruto sparen kunt u een deel van uw inkomen sparen van uw bruto inkomen vóór belastingen. Dit kan via banksparen of een lijfrente. Omdat je normale salaris bijvoorbeeld 42% belast in schaal 3, bespaar je ook zoveel geld op de inleg. Vanaf een storting van 100 euro ben je zelf 58 euro kwijt. Met andere woorden, u spaart direct ruim binnen uw bruto spaargeld om een ​​goed pensioen op te bouwen.

Wat zijn de voordelen?

Bruto sparen heeft veel voordelen en is zeer geschikt om naast pensioen ook kapitaal op te bouwen. U loopt het risico dat het pensioenfonds een lager pensioen uitkeert dan u had verwacht. Wanneer u zelf investeert en spaart, heeft u alles in eigen hand en kunt u genieten van de volgende voordelen:

Er zijn dus meerdere voordelen die ervoor zorgen dat u effectief uw kapitaal kunt opbouwen.

Garanties

Als u een vermogen opbouwt in banksparen, profiteert u van bankgaranties. Enerzijds verlies je nooit geld op een deposito, omdat rente in principe nooit negatief kan zijn (let op: vanwege de zeer lage rentetarieven rekenen banken soms negatieve rente op geld dat op de bank wordt geplaatst). U kunt verliezen lijden bij beleggingen zoals pensioenfondsen. Aan de andere kant wordt elke deposant die geld heeft uitstaan ​​bij een in Nederland geregistreerde bank beschermd door het ‘depositogarantiestelsel’. Zo staat De Nederlandse Bank garant voor elk gespaard bedrag tot 100.000 euro.

Hoeveel per maand sparen?

Stel je hebt nog 20 jaar te werken en je wilt 85.000 euro hebben opgebouwd tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Hoeveel moet u per maand investeren en hoeveel gaat het u daadwerkelijk kosten? Bij een rente van 4% per jaar – dat is 0,3273% per maand – moet je rekening houden met:

Zo zie je maar, met een relatief kleine maandelijkse investering kun je toch een mooi kapitaal opbouwen waarmee je zeker weet dat je een mooie aanvulling op je pensioen hebt.

Bereid je voor op een goed pensioen

Op dit moment is niet duidelijk of de pensioenfondsen uw pensioen in de toekomst ook daadwerkelijk kunnen uitbetalen, of dat het slechts een beperkt deel daarvan is. De dekkingsgraad kan erg tegenvallen en pensioenen worden niet aangepast. Kapitaalinvesteringen verdwijnen als verliezen worden gegenereerd uit de investeringen en de pot wordt daardoor dunner. Daarom moet u beslissen of u echt gaat deelnemen aan pensioenfondsen, of dat u zelfstandig gaat werken en kapitaal opbouwt voor een goed pensioen. Ook kunt u veilig sparen om zeker te weten wat u aan uw eigen opgebouwde pensioen krijgt.

Lees verder