Een gezinshypotheek afsluiten

In plaats van een hypotheek af te sluiten bij een bank, kiezen steeds meer huizenkopers ervoor om een ​​lening af te sluiten bij gezinsleden. Dit is de zogenaamde gezinsbankconstructie of gezinshypotheek. Het moet worden ingeschreven bij een notaris en gemeld bij de Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat op deze manier schenkingen worden gedaan zonder daarover belasting te betalen. Een gezinslening kan alleen worden afgesloten met een zakelijke rente.

Na een lange recessie begin 2014 begon de woningmarkt zich langzaam te herstellen. De Volkskrant merkte in juli 2014 op dat dit mede komt doordat kopers financiële steun krijgen van familie. Tussen de 10 en 15 procent van de woningverkopen werd gedeeltelijk gefinancierd door ouders voordat ze de mogelijkheid hadden om hun kinderen belastingvrij tot € 100.000 te geven als het geld werd gebruikt om de hypotheek af te lossen. In 8 tot 9 procent van de gevallen wordt gekozen voor de zogenaamde familiebankconstructie. Dit betekent dat ouders of andere familieleden geld lenen aan huizenkopers. Het gemiddelde leenbedrag ligt rond de 28.000 euro. Veel mensen kiezen ervoor om geld te lenen omdat ze zo een groter huis kunnen kopen, maar niet genoeg geld kunnen lenen bij de bank. Banken zijn steeds kritischer geworden over het verstrekken van geld. Dit komt doordat veel huizenprijzen sterk zijn gedaald door de kredietcrisis. Veel huiseigenaren hebben moeite om hun hypotheek af te lossen en banken, mede gedwongen door wetgeving, staan ​​kritischer tegenover het verstrekken van nieuwe hypotheken.

Registreer de gezinshypotheek bij een notaris

Sinds 1 januari 2014 kunnen deze zogenaamde familiebankleningen alleen worden afgesloten met behulp van een notaris. Daarnaast moeten ze eenmalig geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Voor HMRC is het namelijk belangrijk om inzicht te hebben in iemands financiële zaken. Een gezinslening zou anders kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld gezinsleden geld te geven zonder daarover belasting te betalen.

Wat zijn de vereisten voor een gezinshypotheek?

Een gezinslening moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de lening annuïtair worden afgelost. Dit betekent dat er binnen een vooraf afgesproken periode maandelijks een evenredig bedrag wordt terugbetaald. In het kredietdossier moeten een aantal zaken worden verduidelijkt, zoals het rentepercentage, het geleende bedrag, de lengte van de rentevaste periode, de reden voor de afwijzing van de lening en de aflossings- en rentetermijn. betaald, bijvoorbeeld per week of per kwartaal. Daarnaast mag men niet te veel afwijken van commerciële belangen. Het aanrekenen van een lage rente kan een vermomde belastingvrije gift zijn.

Voordelen voor de geldschieter

De kredietverstrekker heeft verschillende voordelen bij het inschrijven van de lening bij een notaris. Mocht er onverhoopt iets misgaan en het betreffende familielid het geld niet kan of wil terugbetalen, dan staat de geldverstrekker sterk. De contracten zijn immers schriftelijk en dit helpt om de lener te dwingen de lening op legale wijze terug te betalen. Daarnaast kan de rente die de kredietverstrekker ontvangt, worden afgetrokken van zijn eigen inkomen. Er hoeft dus geen belasting over te worden betaald. Dit is overigens alleen het geval als de lening is aangegaan na 1 januari 2013.

Notarisdiensten

Indien de bank een deel van de hypotheek verstrekt, moet zij akkoord gaan met de gezinslening. Over het algemeen moedigen banken dit aan omdat het de risico’s vermindert. Ze proberen het ook te gebruiken. Zo biedt ING een ING notarisdienst aan. Wie via hen een hypotheek afsluit, betaalt een vast contract voor alle notariskosten. andere banken zoals ABN Amro, Rabobank en SNS Bank bieden deze mogelijkheid ook aan.€