Een geschenk van geld, de haan kraait niet

Over giften van geld aan kinderen of anderen kan schenkingsbelasting verschuldigd zijn. Er is een vrijstelling, maar bij grotere bedragen moet de belasting door de ontvanger worden betaald.

Sommige belastingen zijn zeer onredelijk. Een daarvan is de schenkbelasting. Moeten ouders niet vrij met hun geld kunnen omgaan en het bedrag bijvoorbeeld aan hun kinderen kunnen overmaken? Maar de wetgever heeft er een einde aan gemaakt. Er is een jaarlijks bedrag dat vrij gedoneerd kan worden.

Hoeveel kan ik de kinderen geven?

Voor kinderen geldt een vrijstelling van 5.000 euro per jaar. Donaties die gedurende een jaar zijn gedaan, worden opgeteld. Een groter bedrag kan eenmalig aan kinderen worden geschonken. Hiervoor moet het kind tussen 18 en 35 jaar oud zijn. De vrijstelling wordt dan naar boven afgerond op € 24.000. Als het kind het geschonken bedrag in de woning van de eigenaar of voor specifiek onderzoek gaat gebruiken, kan de vrijstelling worden verhoogd tot € 50.000. Hiervoor gelden aanvullende eisen.

Hoe een donatie doen en tonen?

Door de donatie over te maken op de bankrekening van de ontvanger kan de donatie achteraf worden bewezen. Het notariëren van de schenking heeft ook voordelen en is zelfs vereist bij een grotere eenmalige schenking. Op verzoek van de Belastingdienst moet de schenker kunnen aantonen dat het bedrag is geschonken. Een schenking geeft de schenker minder vermogen om belasting over te betalen.

In de notariële akte kan ook een uitsluitingsclausule worden opgenomen. Dit voorkomt dat het gedoneerde bedrag de echtelijke gemeenschap van de ontvanger binnenkomt. Dit wordt vaak in het geschenk geschreven om te voorkomen dat de partner van de schenker de helft houdt na een scheiding.

Doe een geldelijke donatie

Ook moet bij het schenken van contante bedragen belasting worden betaald over het geschonken bedrag boven de vrijstelling. Het probleem voor de Belastingdienst is echter dat het voor hen moeilijk is om dit soort donaties te bewijzen. In de praktijk blijkt dat kleine geldelijke donaties niet te herleiden zijn naar de Belastingdienst.

Gespreid donaties over meerdere jaren

Als kapitaal van ouders op kinderen moet worden overgedragen, spreidt u het het beste over meerdere jaren. U moet er echter voor zorgen dat u de schenkingsvrijstelling niet elk jaar overschrijdt. Als dit gebeurt, moet over het gehele geschonken bedrag schenkingsrechten worden betaald. Over donaties boven de vrijstelling wordt 10 procent belasting geheven. Bij zeer grote bedragen (ruim 113.000 euro) loopt de overschrijdingsvergoeding zelfs op tot 20 procent.

Een cadeau voor kleinkinderen

De belasting op schenkingen aan kleinkinderen is hoger en de vrijstelling is lager. Schenkbelasting wordt niet geheven op schenkingen aan kleinkinderen tot 2.000 euro. Over het meerdere is 18 procent belasting verschuldigd. Giften boven de 113.000 euro worden belast tegen 36 procent. Ook schenkingen aan kleinkinderen kunnen het beste over meerdere jaren worden gespreid.€