Een cadeau voor een kleinkind in 2020 en 2021

In 2021 was een belastingvrije schenking aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen populair. Grootouders willen hun kleinkind belastingvrij schenken met bestaande aftrek. In 2022 zal het hetzelfde zijn. Belastingvrij en verstandig schenken spreekt tot de verbeelding, maar hoe schenk je nu echt verstandig, hoe groot is de vrijstelling en hoe kun je fiscaal verstandig zijn met je kleinkinderen? En welke mogelijkheden heeft uw kleinkind nog meer in 2021 en 2022? Overweeg een spaarrekening aan te maken voor uw kind, baby en kleinkind. Heeft een kind of kleinkind een eigen woning, dan kunt u in 2021 tot meer dan 105.000 euro belastingvrij schenken. In 2022 zal dit bedrag nog verder toenemen.

2020, 2021 of 2022 belastingvrije schenkingen aan kleinkinderen of kinderen, vrijstellingen

U wilt geld vrijmaken voor uw kleinkind en vervolgens belastingvrij of zoveel mogelijk belastingvrij geld geven is de meest voor de hand liggende keuze. Sinds 2010 gelden er andere regels voor belastingvrije schenkingen. De regels zijn veel eenvoudiger geworden en elk jaar veranderen de bedragen iets:

Belastingvrije giften voor een kind of kleinkind in 2020, bedragen in euro’s:

Doneren aan: Vrijstelling 2020:
Kinderen 5514 euro per jaar
Voor kinderen tot 40 jaar € 26.457 forfaitair, € 103.640 voor je eigen woning of € 55.114 voor een dure studie
Andere begunstigden, waaronder een kleinkind 2208 euro per jaar
Andere begunstigden jonger dan 40 jaar, waaronder een kleinkind 103.640 euro voor je huis

Belastingvrije schenkingen in 2021 voor een kind of kleinkind, bedragen in euro’s:

Doneren aan: 2021 Vrijstelling:
Kinderen 6604 euro per jaar
Voor kinderen tot 40 jaar Eenmalig 26.881 euro, 105.302 voor je woning of 55.996 euro voor een dure studio
Andere begunstigden, waaronder een kleinkind 3244 euro per jaar
Andere begunstigden jonger dan 40 jaar, waaronder een kleinkind 105.302 euro voor je huis

Een belastingvrije schenking in 2022 voor een kind of kleinkind, bedragen in euro’s:

Doneren aan: 2022 Vrijstelling:
Kinderen 5677 euro per jaar
Voor kinderen tot 40 jaar 27.231 euro ineens, 106.671 voor je woning of 56.724 euro voor duur onderzoek
Andere begunstigden, waaronder een kleinkind 2274 euro per jaar
Andere begunstigden jonger dan 40 jaar, waaronder een kleinkind 106.671 euro voor de woning van de eigenaar

Voorbeelden geven aan een kind of kleinkind in 2021

Enkele voorbeelden voor 2021:

Een voorbeeld van een volledig belastingvrije schenking voor een kind:

Stel dat u uw zoon € 4.000 wilt geven, dan is het volledig belastingvrij en maakt het de Belastingdienst niet uit waar dat geld aan wordt uitgegeven.

Een voorbeeld van een gedeeltelijk belastingvrije schenking aan een kleinkind:

Stel dat je in 2021 je kleinzoon 4.000 euro wilt geven, dan is 3.244 euro belastingvrij, maar is er geen overschot. Van het meerdere moet tot 18% belasting worden betaald aan het kleinkind als ontvanger van de gift, terwijl dit 10% is voor het kind:

Schenkbelastingschijven voor een geschenk aan een kind of kleinkind

De schijven voor de periode 2020, 2021 en 2022 zien er als volgt uit:

2020 jaar

Doneren aan: donatiebedrag tot: tarief: plus meerdere:
Een kind 126.723 euro 10% 20%
Kleinkind 126.723 euro 18% 36%

Het jaar 2021

Doneren aan: donatiebedrag tot: tarief: plus meerdere:
Een kind 128.751 euro 10% 20%
Kleinkind 128.751 euro 18% 36%

Het jaar 2022

Doneren aan: donatiebedrag tot: tarief: plus meerdere:
Een kind 130.424 euro 10% 20%
Kleinkind 130.424 euro 18% 36%

Een indirecte belastingvrije gift aan een kleinkind

Dit betekent ook dat u uw kleinkind het beste indirect via een u-bocht kunt geven in plaats van direct. U schenkt bijvoorbeeld € 4.000 belastingvrij aan uw zoon of dochter en spreekt met hen af ​​dat zij dit bedrag aan hun kind overmaken. Uw kleinkind krijgt bijvoorbeeld € 4.000 belastingvrij. Het is veel voordeliger dan directe donatie. Directe donatie is mogelijk zoals aangegeven maar (eventueel) gedeeltelijk belastingvrij. Veel donatiemogelijkheden kunnen op deze manier worden berekend. Uw notaris kan u hierbij helpen.

Gegeven blijft gegeven of niet?

De gegevens worden nog steeds verstrekt, maar u wilt misschien zeker weten dat het geld goed wordt besteed. Of je wilt niet dat het geld voor je 18e wordt uitgegeven. Zelfs dan zijn er verschillende manieren om uw donatie te controleren. U kunt bijvoorbeeld een schenking doen aan een notaris, die pas vrijkomt als uw kleinkind 18 wordt. Of specificeer in de schenkingsovereenkomst meerdere uitgaven die u goed vindt. Of u doet een herroepbare schenking. Ook daarvoor moet u naar een notaris. Een herroepbare schenking is, zoals de naam al doet vermoeden, een schenking die door de schenker kan worden ingetrokken. Met andere woorden, u heeft een schenking onder bepaalde voorwaarden. Als er nu schenkingsbelasting verschuldigd is maar de schenking later niet plaatsvindt, kan de betaalde schenkbelasting later worden teruggevorderd. Ook hier is de draai waarmee u uw kind teruggeeft en wie uw voorwaarden voor uw kinderen ontwikkelt mogelijk.

Open een kinderspaarrekening

U kunt ook een kinderspaarrekening of een babyspaarrekening openen. Er zijn veel mogelijkheden voor jeugdsparen en een spaarrekening voor uw kind. U kunt een rekening op uw naam openen voor uw kleinkind of een rekening op naam van uw kleinkind bij u als medeondertekenaar. Ook hier is een beurt mogelijk via uw kinderen.

Slot

Sommige mensen vinden het leuk om belasting te betalen, maar de meeste mensen niet. Zeker niet met een schenking, waarbij je geld overmaakt waar je bij aankoop al zelf belasting over moest betalen. Daarnaast kunnen kinderen en kleinkinderen vaak financiële steun gebruiken. Profiteer van de vele mogelijkheden om ze zoveel mogelijk belastingvrij te geven. Maak bijvoorbeeld een cadeauplan en doe estate planning.

Lees verder