Een businessplan schrijven: winstgevendheid

Een financieel plan is een essentieel onderdeel van het maken van een ondernemingsplan. Op basis van het financiële plan evalueert de bank de winstgevendheid van de onderneming. Rentabiliteit is de belangrijkste pijler bij de beoordeling van een financieringsaanvraag. Wat is winstgevendheid en hoe moet een businessplan een financieel plan omschrijven?

In het ondernemingsplan is het belangrijk dat de bank leest wat een ondernemingsplan is en wat een ondernemer is. De bank zal echter de hoogste waarde hechten aan de verwachte winstgevendheid van het bedrijf. Is de onderneming in staat voldoende winst te genereren om 1) aan haar bankverplichtingen te voldoen (rente en aflossing), 2) voldoende inkomsten te genereren om onderhands aan betalingsverplichtingen te voldoen, en 3) om een ​​financiële reserve aan te houden voor de oprichting van de onderneming.

winstgevendheid

De rentabiliteit wordt aangegeven in het financieel plan van het businessplan. Om de pijler ‘rendabiliteit’ zo breed mogelijk te omschrijven en de bank zo goed mogelijk inzicht te geven, is het van belang om de volgende stappen uit te voeren:

Investerings-/financieringsplan

Het investeringsplan/financieringsplan kan worden beschouwd als de openingsbalans van een startende onderneming. In dit verslag geeft u aan in welke middelen wordt geïnvesteerd (investeringen vormen de activazijde van de balans) en met welk kapitaal deze middelen worden gefinancierd (dit vormt de passiefzijde van de balans).

Een investerings-/financieringsplan kan er als volgt uitzien:

Actief Verplichtingen
Soorten transport 20.000 Eigen vermogen 30.000
Voorraad 40.000 lening bank 50.000
Acties 80.000 Credit 70.000
Liquide middelen 10.000
In totaal 150.000 In totaal 150.000

Activa en passiva moeten altijd in evenwicht zijn. Ter verduidelijking van het investeringsplan/financieringsplan is het wenselijk om de stellingen toe te lichten (de fietsenwinkel is beschreven in het voorbeeld):

Soorten transport

Er wordt een bestelauto aangeschaft, waarmee de gekochte fietsen volgens onze gratis bezorgservice bij de koper kunnen worden afgeleverd. Dit is een nieuwe X-merk bus, waardoor wij als bedrijf jarenlang zeker kunnen zijn van een goed voertuig. Het busje is ruim genoeg om mogelijk thuis een reparatieklus te starten zonder opnieuw in extra voertuigen te investeren.

Voorraad

Voorraad bestaat uit kassasysteem, toonbank, planken waar artikelen worden opgehangen en reparatiegebiedapparatuur (gereedschap en dergelijke)

Het verdient de voorkeur om de inventarislijst als bijlage toe te voegen, zodat de bank precies laat zien waaruit de inventaris bestaat.

Acties

Om een ​​representatieve startvoorraad te hebben, is een investering van 80.000 euro nodig. Hiervoor kunt u …. elektrische fietsen, … mountainbikes, … gezinsfietsen en … kinderfietsen kopen.

Liquide middelen

Het spaarbedrag wordt weergegeven. 10.000 euro, die kan worden gebruikt voor de opstartperiode en waarmee eventuele kleine extra investeringen kunnen worden gedaan.

Eigen vermogen: Het kapitaal bestaat uit 20.000 euro eigen spaargeld dat op bank X is geplaatst. 10.000 euro is geschonken door mijn ouders in verband met de oprichting van het bedrijf.

lening bank

Voor de aanschaf van het busje en de benodigde apparatuur wordt een lening aangevraagd. 50.000 euro. De overige 10.000 euro wordt uit eigen vermogen belegd.

Kredietbank

De lening wordt gebruikt om aandelen te financieren. Als ik fietsen verkoop, kan ik de kredietruimte gebruiken voor nieuwe aankopen en voorraaduitbreiding.

Operationeel budget

Een exploitatiebegroting verwijst naar een winst- en verliesrekening, meestal over een periode van 3 jaar. Dit rapport geeft aan welke opbrengsten en kosten worden verwacht en wat de verwachte winstgevendheid zal zijn.

Jaar 1 2e jaar 3e jaar
Omzet 400.000 480.000 520.000
Aankoop 250.000 (63%) 290.000 (60%) 305.000 (59%)
Personeel 55.000 (14%) 57.000 (12%) 60.000 (12%)
afschrijving 12.000 (3%) 12.000 (3%) 12.000 (2%)
andere betalingen 40.000 (8%) 45.000 (9%) 50.000 (10%)
interesse 7000 (2%) 7000 (1%) 6000 (1%)
Netto winst 36.000 (9%) 69.000 (14%) 87.000 (17%)

Naast absolute bedragen geven percentages extra inzicht in de kostenontwikkelingen. Bij het winkelen wordt duidelijk dat het absolute aankoopbedrag stijgt van 250.000 euro naar 290.000 euro, maar het aantal aankopen als percentage van de omzet daalt (van 63% naar 60%).

Ook hier is het uitleggen van het nieuws belangrijk. Mogelijke (korte) uitleg:

Omzet

De gemiddelde verkoopprijs van een fiets is 700 euro. De winkel zal ongeveer 300 dagen open zijn. Ik verwacht minimaal twee fietsen per dag te verkopen, wat neerkomt op 1400 euro per dag. Op jaarbasis zijn ze 420.000 euro. Ik heb uit voorzorg 400.000 euro aangehouden, want gezien de opstartfase kan het even duren voordat de omzet op gang komt.

Aankoop

De gemiddelde aankoopprijs is 63% van de aankoop. Met meerdere leveranciers zijn contracten afgesloten dat u, als u meer koopt, een extra korting op de inkoopprijs krijgt. Daardoor daalt de verwachte aankoop in jaar 2 en 3 tot respectievelijk 60% en 59% van de omzet.

Personeel

Er wordt een voltijdse medewerker aangenomen. Bij hem was ik volledig gefocust op sales. Er wordt iemand ingehuurd om parttime reparaties uit te voeren en een student wordt voor nul uur ingehuurd om op drukke dagen (koopavonden en zaterdagen) te helpen en in het weekend fietsen te bezorgen. De verwachte omzetstijging kan worden gerealiseerd bij bestaande verkopers. Er zullen echter meer reparaties plaatsvinden en ik hoop dat de bezorgservice meer studenten gaat gebruiken zodat de kosten in het 2e en 3e jaar stijgen.

afschrijving

Ingekochte voorraad en transportmiddelen worden binnen 5 jaar afgeschreven.

Dit voorbeeld vat de overige kosten samen. Deze kosten worden bij voorkeur nader beschreven in het businessplan. Voorbeelden van overige kosten zijn onder meer marketing- en verkoopkosten, onderhoudskosten, verzekeringen, etc.

Ten slotte moet de nettowinst worden vergeleken met het inkomen dat nodig is om aan de betalingsverplichtingen van de particuliere sector te voldoen. Opgemerkt moet worden dat de nettowinst moet worden beschouwd als het bruto-inkomen van de ondernemer. Dit bedrag valt dus onder kolom 1 (inkomen uit werk en woning) en is belastbaar. Nettowinst op zich zegt niets. Voor de ene ondernemer zal de nettowinst 30.000 euro zijn, terwijl voor een andere ondernemer de nettowinst van 100.000 misschien niet genoeg is.

Liquiditeitsbudget

Het laatste deel betreft het liquiditeitsbudget. Het wordt minstens voor het eerste jaar opgesteld, maar bij voorkeur voor hetzelfde aantal jaren als de werkingsbegroting. Een liquiditeitsbegroting laat duidelijk zien hoe de kasstromen zich door de jaren heen ontwikkelen en wat de begin- en eindpositie van liquide middelen per periode is. Het is van belang dat het liquiditeitsbudget aansluit bij de financieringsaanvraag. Wanneer een lening van 100.000 euro wordt aangevraagd en uit het liquiditeitsbudget blijkt dat het maximaal verwachte leenverbruik in deze periode 20.000 euro zal zijn, sluit de financieringsaanvraag niet goed aan bij de prognoses.

Lees verder