Een businessplan schrijven: het bedrijf

Een bedrijf met een goed businessplan krijgt eerder zakelijke financiering van een bank. In het businessplan hecht de bank veel belang aan de pijler ‘Business’. Hoe deze belangrijke pijler het beste omschrijven in een businessplan?

In het businessplan is het van belang dat de bank leest wat het businessplan is en hoe dit plan wordt uitgevoerd. Het businessplan stelt de bank in staat om de risico’s in de branche en de kansen en bedreigingen in te schatten.

Bedrijf

Om het “bedrijf” van de pijlers zo goed mogelijk te omschrijven en de bank een zo goed mogelijk inzicht te geven, is het van belang de volgende stappen te ondernemen:

Bedrijfsplan

In dit gedeelte wordt beschreven hoe het bedrijf zal opereren en wat het doel en de strategie zijn. Een snel voorbeeld:

“Fietsenzaak Janssen is een fietsenwinkel gevestigd in het centrum van Nijmegen, waar wij ons, gezien de toenemende vergrijzing van deze stad, vooral richten op elektrische fietsen voor ouderen. De winkel heeft voldoende parkeergelegenheid en is gelegen aan het einde van een drukke winkelstraat , waardoor er veel verkeer is. De winkel is goed bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer. De winkel staat in het teken van service en advies. Met ervaren en kundig personeel willen we onze klanten het best mogelijke advies geven. reparatieplaats en gratis bezorging. Over 5 jaar wil ik een bekende en bekende naam zijn in de regio Nijmegen en hopelijk een tweede vestiging openen in Arnhem om mijn werkgebied op deze manier uit te breiden.

Externe ontwikkelingen

Het laat ontwikkelingen zien gerelateerd aan de branche waarin het bedrijf is gevestigd. Een goed model om deze gebeurtenissen te beschrijven is het DESTEP-model. Het beschrijft de volgende variabelen:

Demografische factoren: Dit zijn factoren die betrekking hebben op de bevolking. Voorbeelden zijn leeftijd (vergrijzing of het hebben van veel kinderen), geslacht (meer vrouwen dan mannen) of gezinssamenstelling (toenemend aantal gezinnen met twee of meer kinderen).

Economische factoren

Deze factoren zijn gerelateerd aan de economische ontwikkeling. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de werkloosheid, koopkrachtstijging of -daling, inflatie, hoge of lage export, etc.

Sociale factoren

Dit zijn factoren die verband houden met de sociale en culturele ontwikkeling in het land. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van religie, normen en waarden en het opleidingsniveau.

Technologische factoren

Dit zijn technologische ontwikkelingen die in een land of bedrijfstak worden toegepast. Bij een technisch product in een snel veranderende industrie is de kans groot dat er snel betere producten op de markt komen.

ecologische factoren

Het omvat omgevingsfactoren zoals milieu, klimaat, landschap, enz. Daarnaast is het belangrijk om te weten of bepaalde activiteiten (zoals zware industrie) in een bepaald gebied zijn toegestaan.

politieke factoren

Dit zijn voornamelijk overheidsbesluiten. Stijgingen of verlagingen van rentetarieven, belastingaanpassingen of aanpassingen van btw of accijnzen kunnen het bestedingspatroon van consumenten beïnvloeden.

Marktonderzoek

Marktonderzoek wijst op ontwikkelingen in de markt. Het wordt aanbevolen om globaal te beginnen (de DESTEP-analyse is het begin) en uiteindelijk op lokaal niveau te eindigen. Na de DESTEP-analyse wordt de specifieke sector weergegeven. Het is belangrijk om aan te geven wat de financiële trends zijn (omzet en omzetontwikkeling), wat de branchespecifieke trends en bewegingen zijn, welke kansen en bedreigingen er zijn en hoeveel leveranciers er zijn. In de concurrentieanalyse kunnen dienstverleners nader worden gespecificeerd. Dit zijn de belangrijkste concurrenten. Het is belangrijk om aan te geven wat deze concurrenten zowel positief als negatief kenmerkt en hoe het bedrijf hierop kan inspelen.

Een handig hulpmiddel om de industrie in meer detail te beschrijven, is het vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model bestaat uit vijf krachten (leveranciersmacht, kopersmacht, bestaande concurrentie, de mogelijkheid van vervangende producten en de mogelijkheid dat nieuwe concurrenten toetreden) en pogingen om de aantrekkelijkheid van de markt te beschrijven.

Daarnaast wordt de doelgroep beschreven. Op welke klantengroep selecteert het bedrijf de doelgroep en waarom precies op deze groep. Zorg voor afstemming tussen de selectie van de doelgroep en de hierboven beschreven externe ontwikkelingen.

Nadering

Nu de wereldwijde trends en brancheontwikkelingen bekend zijn, wordt het plan voor het op te richten bedrijf gegeven. De meest gebruikelijke manier om dit te doen is door de 5 P’s te volgen:

De prijs

Geef aan welke prijzen/tarieven worden gehanteerd en hoe die prijs zich verhoudt tot de concurrentie. Welke positie is gekozen? Wordt het bedrijf een prijsgoochelaar of is het bedrijf op zoek naar hoge kwaliteit tegen een hogere prijs?

Plaats

Hier is de bedrijfslocatie. Het is belangrijk dat de beschikbaarheid en parkeerplaatsen van het bedrijf worden beschreven. Is locatie bepalend voor bezoekersaantallen? Zo ja, beschrijf de locatie ten opzichte van andere attracties en geef een schatting van het aantal passanten. Wordt het pand van het bedrijf gehuurd of gekocht? Bij het huren geeft de concepthuurovereenkomst de bank meer inzicht. Beschrijf welke vergunningen nodig zijn om een ​​bedrijf te starten.

Personeel

Gelieve de personeelssamenstelling, het aantal, de ervaring en het type contract (vast of tijdelijk contract) aan te geven. Beschrijf de rolverdeling in het bedrijf en geef aan hoe en door wie het personeel wordt aangestuurd.

Product

Producten of diensten worden hier beschreven. Kijk eens speciaal naar de concurrentie en geef aan hoe anders het aanbod is van de concurrentie.

Promotie

Met welke middelen zorgt het bedrijf voor bewustwording. Dit kan online (uw website, social media) of fysiek (flyers in lokale winkels, een advertentie in de krant, etc.) zijn. Welke associatie moeten klanten hebben met het bedrijf (zeer luxe en exclusief, toegankelijk, flexibel etc.).

Met de 5 P’s wordt een goed overzicht gevormd van het bedrijf en de activiteiten die worden ontwikkeld.

Lees verder