Een beleggingsfonds kiezen – tips

Een Nederlandse belegger kan kiezen uit duizenden beleggingsfondsen. Door het grote aantal fondsen is het lastig om het juiste beleggingsfonds te kiezen. Als belegger kunt u ervoor kiezen om de door de bank aangeboden gelden te beleggen. Beleggers zullen echter steeds meer hun eigen keuzes moeten maken. Dit artikel geeft advies over het kiezen van beleggingsfondsen.

Kies een beleggingsfonds

Bij het kiezen van een beleggingsfonds is rendement het eerste waar beleggers voor kiezen. Maar het is niet verstandig om alleen naar rendement te kijken. Een hoog rendement gaat bijna altijd gepaard met een hoog risico. Daarom is het verstandig om bij het kiezen van een beleggingsfonds te letten op andere criteria zoals risico, type beleggingsfonds en beleggingskosten.

Tips voor het kiezen van een beleggingsfonds

Bij het kiezen van een beleggingsfonds kunt u bij uw keuze rekening houden met:

Scherpe verhouding

De Sharp-ratio wordt uitgedrukt als een getal dat de relatie tussen rendement en risico weergeeft. Hoe hoger het getal, hoe beter het risico wordt gecompenseerd met een behoorlijk rendement. Daarnaast zijn er marktpartijen die fondskwalificaties toekennen op basis van een combinatie van rendementen uit het verleden en risico. Deze kwalificaties worden ‘Ratings’ genoemd.

Welk type beleggingsfonds?

Allereerst moet u zich afvragen in welk beleggingsfonds u wilt beleggen. Wilt u beleggen in een specialistisch fonds of een algemeen fonds? De categorie beleggingsfondsen bepaalt in hoge mate rendement, risico en kosten. U kunt ook overwegen uw beleggingen te diversifiëren om uw risico te beperken.

Historisch rendement van beleggingsfondsen

Bij het kiezen van een beleggingsfonds kiezen de meeste beleggers voor historisch rendement. Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Hoe ouder het criterium, hoe minder bruikbaar het is. Er kan immers over een bepaalde periode geluk zijn. Experts raden aan te kijken naar de prestatieresultaten van aandelenfondsen over een periode van vijf jaar.

Investeringskosten

Investeringskosten zijn meestal vast, terwijl het rendement variabel is. De totale kosten van het beleggingsfonds worden aangegeven met de TER: Total Expense Ratio. Indexfondsen, ook wel ’trackers’ of ‘ETF’s’ genoemd, hebben lage kosten. Soms zijn de investeringskosten deels gerelateerd aan het rendement. Dit wordt een “outcome fee” genoemd.

Rendement en risico

Rendement en risico gaan hand in hand. Een hoog rendement betekent meestal een hoog risico. Bij het vergelijken van beleggingsfondsen is het verstandig om risico als belangrijk selectiecriterium te hanteren. Het risico wordt uitgedrukt in de zogenaamde standaarddeviatie. De standaarddeviatie geeft aan hoeveel een investering afwijkt van het gemiddelde.

Waar belegt het fonds in?

Belegt het fonds in aandelen van kleine of grote bedrijven, kleine of grote bedrijven? Als het beleggingsfonds belegt in kleine bedrijven, is het risico groter. Aan de andere kant is er een mogelijkheid dat het bedrijf zal groeien.€