Een annuïteitenhypotheek biedt vooral voordelen

Vanaf 2013 zijn nog twee hypotheekvormen toegestaan, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Hypotheken die uitgesteld zijn tot de einddatum kunnen niet opnieuw worden afgesloten, tenminste als u gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrekregeling.

Vanaf 2013 is de hypotheekrenteaftrekregeling beperkt. Alleen annuïtaire of lineaire aflossingshypotheken zijn nog toegestaan. Het grootste nadeel van dit soort hypotheken zijn de hoge maandlasten, maar er zijn zeker veel voordelen. Vooral een annuïteitenhypotheek heeft grote voordelen.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm wordt elke maand een vast bedrag afgelost. De betaling bestaat voor een deel uit hypotheekrente en de rest gaat naar het aflossen van de hypotheek. Doordat de hypotheekschuld elke maand wordt afgelost, zal de rente op de hypothecaire lening geleidelijk afnemen en gaat er steeds meer naar het aflossen van de hypotheekschuld.

Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?

De meest logische keuze is een annuïteitenhypotheek. Het nadeel van een lineaire hypotheek is dat de maandlasten hoog beginnen en in de loop der jaren alleen maar dalen. Bij deze hypotheekvorm wordt de totale hypotheekschuld gespreid over 360 maanden. De eerste jaren moet je naast een groot aflossingsbedrag ook hypotheekrente betalen voor de nog grote hypotheekschuld. Hieronder lichten we de voordelen van een annuïteitenhypotheek nader toe.

Een annuïteitenhypotheek biedt constante maandelijkse betalingen

In de huidige rentevaste periode weet u waar u aan toe bent qua maandlasten. De bruto maandlast blijft gelijk. Naarmate het aflossingsdeel van de maandlasten toeneemt, nemen de belastingvoordelen af. De nettokosten stijgen, maar de brutokosten blijven gelijk.

Hypotheekschuld neemt geleidelijk af

In de eerste jaren van de looptijd van de hypothecaire lening neemt de hypotheekschuld geleidelijk af, maar met de jaren wordt de aflossing steeds sneller. Met een teruggave bent u als huiseigenaar beter bestand tegen de waardedaling van uw woning. Dit verkleint de kans op een restschuld bij het doorverkopen van de woning.

De schuld wordt afgelost op de einddatum van de hypotheek

In het verleden werd te veel vertrouwd op stijgende huizenprijzen. Na de daling van de huizenprijzen is het voor iedereen duidelijk geworden dat bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek grote nadelen heeft. De stabiliteit van onze pensioenen stort in. Dit zorgt ervoor dat u na uw pensionering geen hypotheek hoeft te betalen.

Extra aflossen in een aantrekkelijke annuïteitenhypotheek

Extra aflossen leidt direct tot lagere maandlasten. Ten eerste neemt het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen af ​​over de resterende looptijd. Daarnaast wordt de hypotheekrente berekend over minder hypotheekschuld. De meeste hypotheken laten een extra aflossing toe van 10 tot 15 procent van de hoofdsom.

Betaalde hypotheekrente is aftrekbaar

Vanaf 2013 mag alleen nog hypotheekrente worden afgetrokken van lineaire hypotheken of annuïtaire hypotheken voor nieuwe hypotheken. De toekomst van de hypotheekrenteaftrek is onzeker. De verwachting is dat de aftrekbaarheidseisen in de nabije toekomst nog strenger zullen worden. Verdere beperkingen van het belastingregime zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor soorten hypotheken die in de toekomst worden uitgesteld. Een annuïteitenhypotheek zal in eerste instantie waarschijnlijk niet worden beïnvloed.€