Een andere manier van geld lenen, zonder BKR en de bank

In december 2010 werd een heel andere manier van geld lenen geïntroduceerd toen een website genaamd “geld voor elkaar” op internet kwam. Dit is een internetplatform waar particulieren die geld willen lenen contact opnemen met mensen die geld willen lenen zonder tussenkomst van BKR of de bank.

Wat is “geld voor elkaar”?

De website “geldvoorelkaar” is een initiatief van Van Schelven en Adams, 2 voormalige financieel adviseurs verbonden aan ING Bank, en werd technisch ontwikkeld door het ICT-bedrijf Centric.

Met hun initiatief willen de oprichters een nieuwe en betere manier van bankieren op de markt brengen. De hoofdgedachte is dat geld lenen een aanzienlijk hogere rente oplevert dan storten op een spaarrekening. En het komt zowel de geldschieter als de lener ten goede.

Hoe werkt geld voor elkaar?

Kredietzoekende geldzoekers kunnen een leningaanvraag op de site plaatsen, waar geïnteresseerde investeerders zich kunnen aanmelden. Het bedrag van de lening, de rentevoet en de looptijd van de lening worden bepaald door de kredietnemer.

Wie geld zoekt, moet duidelijk omschrijven waarvoor hij de lening wil gebruiken. De projecten waarvoor financiering wordt gezocht zijn divers, van geld tot studiefinanciering en eindigend bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

Welke kosten dekt geld van elkaar?

Geldvoorelkaar incasseert kosten van beide partijen:

Heeft geld een bankvergunning voor elkaar?

Geldvoorelkaar heeft geen bankvergunning en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank (DNB).

In Nederland kan niet iedereen op dezelfde manier een kredietbedrijf runnen. Het is onderworpen aan bepaalde regels en drempels. Geldvoorelkaar overschrijdt deze drempels echter niet en is dus niet onderworpen aan de normale rapportageverplichtingen, solvabiliteitsregels en opleidingscriteria. Helaas voorziet de huidige regelgeving hier nog niet in.

Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan Geldvorelkaar . niet verbieden

Hoewel de Autoriteit Financiële Markten de risico’s voor consumenten duidelijk maakt, heeft zij niet de middelen om instellingen als Geldvoorelkaar te controleren. De garantieregeling die geldt voor conventionele banken geldt evenmin voor Geldvoorelkaar.

Hoe zit het met de BKR-waardering?

Iedereen die zich bij Geldvoorelkaar aanmeldt als “geldzoeker” moet onder meer een BKR-toetsing overleggen. Op basis hiervan plaatst Geldvoorelkaar mensen in een bepaalde risicoklasse, van klasse A (laagste kredietrisico) tot klasse E (hoogste kredietrisico).

BKR registreert geen geld voor elkaar leningen

Wel moet worden opgemerkt dat leningen die met Geldvoorelkaar zijn afgesloten niet bij het BKR worden geregistreerd, zoals bij andere kredietinstellingen wel het geval is. Het is daarom niet mogelijk om uit de BKR-bestanden te bepalen of en hoeveel geld mensen hebben geleend via kredietplatforms zoals Geldvoorelkaar. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers op basis van BKR-informatie niet inschatten of ze ooit hun geld terug zullen krijgen.

Incassokosten bij betalingsachterstand

Als de lener zijn maandelijkse verplichtingen niet nakomt, start Geldvoorelkaar een incassoprocedure. De kosten hiervoor worden gedekt door de persoon die de lening heeft afgesloten. Indien daar echter niets te verkrijgen is, wordt de nota van het incassobureau bij de geldverstrekker gedeponeerd. Daarna kan hij niet alleen fluiten op het geleende geld, maar krijgt hij ook een rekening gepresenteerd om zijn geld terug te krijgen.€