Een alternatief voor traditionele manieren van sparen

Traditionele manieren van sparen zorgen voor problemen. De rente op veilige vastrentende producten zoals termijndeposito’s en spaardeposito’s is lager dan de verwachte inflatie op middellange termijn. Hierdoor is de reële rente, dus de rente minus inflatie, negatief. Ons spaargeld verliest voortdurend aan koopkracht. En wie dacht dat de rente niet verder kon, rekende buiten de Europese Centrale Bank (ECB). Voor spaarders betekende het kopen van obligaties een nieuwe ronde in de strijd om het behoud van rijkdom.

Hamsteren staat gelijk aan permanent verlies van rijkdom

De rente die u in 2019 kunt verdienen door te beleggen in vastrentende waarden is op middellange termijn lager dan de inflatie. Een rentekrediet leidt tot een kleine nominale verhoging van uw spaar- of depositorekening. Maar op de lange termijn verliest geld meer en meer aan koopkracht dan dat het aan rente wint. Er is dus een geleidelijk vermogensverlies. Onder deze omstandigheden kan men zich afvragen of sparen nog wel zin heeft. Hoe desastreus dit is voor Nederlandse spaarders hangt af van aannames over inflatieontwikkelingen en bestaande rentecontracten. Zelfs conservatieve schattingen lopen echter op tot miljarden euro’s. Als de periode van lage rentes langer duurt, neemt de kans op schade geleidelijk toe.

Denk na over alternatieven voor traditionele besparingen

Na de financiële crisis van 2008 hebben veel consumenten hun geld belegd in vastrentende waarden. Op dat moment was de rente voor praktisch risicovrije beleggingen nog 3 tot 4%. Voor conservatieve beleggers was dit zeer bevredigend. Maar ongeveer 10 jaar later was de situatie aanzienlijk anders. Veel spaarders zijn hier echter nog niet op voorbereid. Vaak blijven ze het vrijgekomen kapitaal storten op een al goed gevulde spaarrekening. Maar in onze oosterburen rekenden banken bijvoorbeeld al opslagkosten aan klanten voor deposito’s. Dit staat gelijk aan negatieve rente of boeterente. Daarom doen we er goed aan na te denken over alternatieven voor traditioneel sparen.

Is er een alternatief voor sparen?

Dat is de vraag. Het is waar dat er een breed scala aan mogelijke besparingsalternatieven is. Maar op basis van rente zijn reguliere spaarrekeningen en staatsobligaties uit den boze. Vanuit het perspectief van onze minister van Financiën is deze situatie fantastisch. De staat kan voor bijna niets geld lenen. Vanuit het oogpunt van spaarders en beleggers is dit type belegging uiterst oninteressant geworden. Er zijn nog steeds interessante kansen op de obligatiemarkt, maar dan moet je over de grenzen kijken. En accepteer bepaalde valutarisico’s.

Waarom zijn beleggers bereid genoegen te nemen met zulke lage rentetarieven?

Hier zijn verschillende redenen voor. Veel particuliere beleggers waren op hun hoede voor onrust op de kapitaalmarkt. En natuurlijk zijn er geopolitieke risico’s. Bijvoorbeeld zorgen in Oost-Europa of het Midden-Oosten. Spaarders en beleggers willen dan alleen zekerheid. Het maakt niet uit tegen welke prijs. En bankdeposito’s en staatsobligaties worden nog steeds als absoluut veilig beschouwd. Maar ook banken en institutionele beleggers, zoals verzekeraars, hebben goede redenen om staatsobligaties tegen een lage rente te kopen. Dit komt door strengere regelgeving in de financiële sector (hogere kapitaaleisen). Daarnaast stelt de Europese Centrale Bank (ECB) veel geld ter beschikking aan banken tegen een historisch lage rente. Maar als extra zekerheid zijn staatsobligaties nodig. Het is ook een stimulans voor banken om staatsobligaties te kopen. Ondanks de lage rente.

Wat betekent dit precies voor besparingen?

Op middellange termijn zal de inflatie naar verwachting rond de 1,5 tot 2 procent schommelen. Stel dat het gemiddelde rendement op veilig belegde fondsen ongeveer één procent per jaar is. Dan verliest dit geld jaar na jaar ongeveer één procent van zijn koopkracht. En dan worden de fiscale aspecten van iets grotere bezittingen niet meegerekend. We hebben dus een geheel nieuwe en ongekende situatie op de kapitaalmarkten. Dat betekent dat spaarders zelf moeten beslissen hoe ze willen handelen in deze bijzondere omstandigheden. Als u tot nu toe risicoloos heeft belegd, moet u er rekening mee houden dat de spaarrente bijna 0% bedraagt. En in reële termen, minus inflatie (en belastingen), verlies je geld. Als u een hoger rendement wilt behalen, moet u bereid zijn hogere risico’s te nemen. Dit kan er echter automatisch voor zorgen dat uw vermogen meer fluctueert.

Kansen voor particuliere beleggers om lage rentetarieven te vermijden

Vermogensbeheerders verwijzen vaak naar beleggingen in aandelen. Maar dit type investering is niet bij iedereen populair. Helaas heeft ons land nog niet dezelfde rechtvaardigheidscultuur als in de Verenigde Staten. Veel Nederlandse spaarders zien beleggen in aandelen nog steeds als speculatie. De belangrijkste reden hiervoor was van 1999 tot 2003, toen de aandelenmarkten volkomen irrationeel en speculatief waren. De aandelenmarkten stortten in en veel particuliere beleggers verloren hun geld. Maar nu, op basis van koers-winstverhouding, is het aandeel veel beter gewaardeerd. En ook vele malen goedkoper dan alternatieve beleggingen in vastgoed of de obligatiemarkt.

Kom niet op het verkeerde moment

Het is erg belangrijk om voldoende dispersie aan te brengen. We moeten ons niet alleen op Nederland richten, maar wereldwijd investeren. Aankopen moeten in termijnen worden gedaan om het risico te verminderen. Om niet op het verkeerde moment binnen te komen, kun je kiezen voor een maandelijkse storting.€