Echtscheiding en spaarverzekering

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering. De verzekerde ontvangt vanaf een bepaalde datum een ​​geldbedrag van de verzekeraar. Het bedrag wordt alleen uitgekeerd door de accumulatieve verzekering als de verzekerde nog in leven is. Echtscheiding heeft gevolgen voor het opbouwen van verzekeringen. De regels voor het betalen van de opgebouwde verzekering bij echtscheiding zijn nu flexibeler dan voorheen.

Echtscheiding, spaarverzekering en hypotheekrenteaftrek

Toen je als koppel een huis kocht en een hypotheek afsloot die
cumulatieve verzekering
aangesloten, dan is de vraag wat er met het huis en de hypotheek gebeurt. Wanneer Persoon A de woning verlaat en Persoon B in de woning blijft wonen, heeft Persoon A niet langer het recht om de hypotheekrente af te trekken van zijn deel van de hypotheekschuld. U moet daadwerkelijk in de woning wonen om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Partner A heeft echter voor een periode van (maximaal) twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn deel van de hypotheek.

Aandelenverzekering voor uw huis

EEN
cumulatieve verzekering
die betrekking heeft op de eigen woning en waarop de voorwaarden van toepassing zijn, is een opbouwverzekering eigen woning. Bij echtscheiding worden de voorwaarden van deze cumulatieve verzekering versoepeld. Spaarverzekering eigen woning is onderworpen aan een bijzondere fiscale regeling. Dit betekent dat de hypotheekschuld wordt afgelost met het opgebouwde bedrag in de spaarverzekering en dat het resterende aflosbare deel van de hypotheek onder kolom 3 valt. Omdat het resterende deel van de hypotheek dat nog moet worden afgelost niet onder box 3 valt, betalen scheidende partners geen meerwaardebelasting van circa 1,2 procent. Voor de spaarverzekering is het mogelijk om van verzekerde verzekeraar te veranderen. Daarom neemt de persoon die in het huis blijft de verzekering over, wat de eenvoudigste oplossing is.

Bij een scheiding kan de opgebouwde verzekering worden verdeeld zodat beide ex-partners een gelijk deel krijgen. Dit kan een keuze zijn bij het kiezen van een collegegeld- en/of spaarverzekering voor kinderen.

Kapitaalverzekering bij echtscheiding

De vertrekkende ex-partner kan ervoor kiezen om hun aandeel mee te nemen, en de thuisblijvende ex-partner kan het aandeel van de polis vervangen door een nieuwe.
cumulatieve verzekering
onder zetten De nieuwe accumulatieverzekering is gekoppeld aan de woning waar hij/zij blijft wonen na de scheiding. Er zijn geen fiscale wijzigingen. Een notaris, advocaat of scheidingsmakelaar kan u hierover persoonlijk adviseren.

Geen vervelende fiscale gevolgen bij echtscheiding

Eind 2008 is op het ministerie een politiek besluit genomen dat ervoor zorgt dat de vervelende fiscale gevolgen van echtscheiding niet meer aan de orde zijn. Met dit nieuwe beleid kunnen gescheiden partners met terugwerkende kracht een aanvraag indienen.€