Echtscheiding – Alles delen klinkt makkelijk

Partners die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, moeten bij een scheiding alle goederen verdelen. Elk krijgen van de helft klinkt gemakkelijk, maar het is andersom.

Het huwelijk wordt gesloten in gemeenschap van goederen, tenzij de partners vóór het huwelijk een huwelijkse voorwaarden hebben aangevraagd bij de notaris. Gemeenschappelijk vermogen betekent dat na het huwelijk het vermogen van de partners gemeenschappelijk vermogen is geworden. Echtscheiding vereist een vermogensbeoordeling. Het gaat niet alleen om geld en bezittingen, maar ook om schulden.

Wie krijgt wat?

Voor sommige goederen is duidelijk hoe de distributie moet plaatsvinden. Dit geldt voor persoonlijke spullen zoals kleding en persoonlijke bezittingen. In principe moeten alle activa worden gewaardeerd voordat een uitkering kan worden gedaan. In de praktijk wordt dit alleen gedaan voor waardevolle spullen.

Evalueer activa en passiva

De verdeling kan worden vereenvoudigd door het bedrag te koppelen aan de activa. Dan alles bij elkaar voegen en door twee delen. Op deze manier kan er geen discussie ontstaan ​​over de waarde van de items. Externe (objectieve) hulp kan worden ingeschakeld om de waarde in te schatten. Op deze manier kunnen bezittingen, geld en schulden eerlijk worden verdeeld. Zodra de verdeling algemeen bekend is, kan deze worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Uw huis verkopen?

Bij het verdelen van eigendommen zal de woning van de eigenaar het probleem zijn. Wie blijft er in de woning wonen en of de ex-partner moet uitkopen of de partner die de woning overneemt moet gecompenseerd worden. Als er een overwaarde in de woning is, moet de vertrekkende partner zijn deel daarvan betalen of vergoeden. In het geval dat de woning onder water staat (de hypotheekschuld is groter dan de verkoopwaarde), zal een vergoeding moeten worden ontvangen door de partner die de woning op hun naam krijgt. Ook is het de vraag of een van de twee partners de woning alleen kan betalen.

Hoe de “onvoldoende waarde” in huis verdelen?

Voor koopwoningen zijn specifieke onderverdelingsovereenkomsten vereist. Als de waarde van de woning lager is dan de hypotheek van de woning, ontstaat er een vreemde situatie. Als uit de taxatie blijkt dat de woning ondergewaardeerd is (in plaats van overgewaardeerd), zijn er twee opties om uit te kiezen. De woning moet worden verkocht met de resterende schuld of de vertrekkende partner moet worden gecompenseerd voor zijn aandeel in de nettovermogenswaarde. Dit kan bijvoorbeeld door de partner die de woning erft ook een auto en/of levensverzekering te geven. Bij verkoop dient de gerealiseerde restschuld te worden verdeeld tussen de twee eigenaren van de woning.

Niet betalen voor echtscheiding

De huizenprijzen zijn tussen 2008 en 2013 sterk gedaald. Huiseigenaren die besluiten te scheiden, kunnen het probleem hebben dat een van hen het huis niet zelf kan betalen, en ook het huis niet kan verkopen vanwege de resterende schuld. In deze periode daalden de huizenprijzen met 25%. Ervan uitgaande dat het huis € 250.000 waard is en 25% zal afstaan, zal de resterende schuld € 62.500 zijn wanneer het wordt verkocht. Als de kosten ook worden gefinancierd op het moment van aankoop, zal de resterende schuld nog hoger zijn.€