Duurzame vastgoedontwikkeling

Wanneer een bedrijf geïnteresseerd is in het verduurzamen van zijn huisvesting, wil het natuurlijk direct weten welke verduurzamingsingrepen of veranderingen zowel effectief als winstgevend zijn. Eerst moet echter het concept van duurzame ontwikkeling worden overwogen.

Duurzame ontwikkeling is een sleutelbegrip in het boek “Our Common Future”, dat in 1987 door de Commissie van de Verenigde Naties werd gepubliceerd. Ze definieerde duurzame ontwikkeling als: “Ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Duurzaamheid is een begrip dat nog steeds anders wordt geïnterpreteerd. Veel mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar het begrip kan veel ruimer worden opgevat. Naast kijken naar het milieu (de planeet), gaat het ook om de sociale kant (people) en de economische kant (profit). Deze drie elementen moeten in balans zijn wil de samenleving in balans zijn. Zodra winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu eronder lijden. Omgekeerd is het winstkenmerk ook een essentieel element dat niet mag worden verwaarloosd.

sociaal bewust

Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven hun beleid aangepast aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (vaak afgekort als MVO) en rapporteren daarover. De Dow Jones Sustainability Index is een concreet voorbeeld van hoe bedrijven ook met elkaar worden vergeleken. Met MVO neemt een bedrijf verantwoordelijkheid voor de impact van zijn bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijf. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om de balans te vinden tussen people, planet en profit. Bedrijven kunnen een stap verder gaan en focussen op nieuwe marktkansen, groei en innovatie waar mens, maatschappij en milieu baat bij hebben.

Duurzaam vastgoed

De vastgoedsector draagt ​​25% bij aan de aantasting van de ozonlaag, 33% aan het broeikaseffect en 40% aan de verspilling. Vastgoed is duurzaam als het een minimaal beslag legt op schaarse hulpbronnen als materialen, energie, water en ruimte en tegelijkertijd optimaal functioneert met aandacht voor gebruikerstevredenheid, binnenmilieu en gezondheid. Het besef dat we gezamenlijk verantwoordelijker moeten omgaan met onze omgeving heeft de samenleving bereikt met de aandacht van media, politiek en bedrijfsleven. Uw dagelijkse impact op het milieu wordt echter onderschat.

Wonen duurzamer maken

Zuiniger en efficiënter omgaan met energie en materialen levert niet alleen milieuvoordelen op, maar ook financiële voordelen. Ook maatschappelijk zijn er voordelen. Een investering in duurzaamheid is een investering in de toekomst. Een duurzame investering loont op lange termijn met een strategisch voordeel. Het energieverbruik van een modern kantoorgebouw ligt gemiddeld tussen 750 MJ/m2/jaar en 1200 MJ/m2/jaar. Als gebruiker van het kantoorgebouw en eigenaar van het gebouw heb je dagelijks direct invloed op het duurzame gebruik van het gebouw en daarmee de omgeving.€