Duurzaam beleggen: ASN Duurzaam Aandelenfonds (NL0000441301)

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Het fonds keert eenmaal per jaar dividend uit aan zijn investeerders. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is een geschikt beleggingsfonds voor beleggers die waarde hechten aan duurzaamheid. Wanneer u dit beleggingsfonds koopt, belegt u in één keer in meer dan honderd verschillende grote duurzame bedrijven.

ASN

De ASN Bank (Algemene Spaarbank van Nederland) bestaat sinds 1960 als zelfstandige bank, in 2017 is de ASN Bank overgenomen door de Volksbank. De bank onderscheidt zich van andere banken door zich te profileren als duurzame bank. De Bank doet dit in overeenstemming met de door de Verenigde Naties ontwikkelde definitie van duurzaamheid. Deze definitie luidt als volgt:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is een aandelenfonds van de ASN Bank gevestigd in Nederland. De “ISIN-code” van het fonds is NL0000441301. De ISIN-code is een unieke identificatie die aan beleggingsproducten wordt toegekend. Met behulp van deze code kan het fonds snel worden doorzocht. Het fonds belegt in aandelen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden over de hele wereld. Wanneer u dit beleggingsfonds koopt, belegt u in meer dan honderd grote duurzame bedrijven tegelijk. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt alleen in aandelen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Wanneer een deel van de portefeuille niet meer aan deze criteria voldoet, wordt deze doorverkocht.

Duurzaamheidscriteria

De ASN Bank hanteert uitgebreide duurzaamheidscriteria om landen en bedrijven te selecteren. Wanneer de onderneming voldoet aan de door de ASN Bank ontwikkelde duurzaamheidscriteria, wordt het aandeel toegevoegd aan het ASN Beleggingsuniversum. Zodra een land is toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum, wordt elke twee jaar opnieuw bekeken of het land nog aan de duurzaamheidscriteria voldoet. Nadat een bedrijf is toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum, wordt elke vier jaar opnieuw bekeken of het bedrijf nog aan de duurzaamheidscriteria voldoet.

Doelstelling ASN duurzaam aandelenfonds

De beleggingsdoelstelling van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds streeft naar een rendement dat gelijk is aan zijn ‘benchmark’. In de beleggingswereld is een benchmark een index waarmee een beleggingsfonds zijn prestaties kan vergelijken. Deze index kan uit meerdere componenten bestaan. De referentie-index waarmee het ASN Duurzaam Aandelenfonds zich vergelijkt is een samengestelde index: 65% MSCI Europe TR Net Index EUR, 25% MSCI USA TR Net Index EUR en 10% MSCI Japan TR Net Index EUR. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds streeft ernaar dit rendement te behalen door alleen te beleggen in duurzame bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank.

Gedeeld

Dividenden die het fonds ontvangt van de aandelen waarin het belegt, worden uitbetaald aan de beleggers van het fonds. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds keert eenmaal per jaar dividend uit aan zijn beleggers. Het dividendrendement op 20-04-2020 was 2,79%.

Samenstelling ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds bestaat doorgaans uit een portefeuille van zo’n 120 verschillende aandelen. De meeste van deze aandelen zijn genoteerd. Het fonds kan echter 5% van zijn kapitaal beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Het Fonds koopt alleen aandelen die zijn opgenomen in het ASN Beleggingsuniversum. Het investeringsfonds hanteert een vaste regionale verdeling, de regio’s zijn als volgt ingedeeld:

De verschillende sectoren waarin de investeringen begin 2020 worden verdeeld zijn als volgt:

De 10 aandelen die in april 2020 de grootste posities in het ASN Duurzaam Aandelenfonds vormden, zijn:

  1. Salesforce.com 3,80%
  2. Micron-technologie 2,60%
  3. Novo-Nordisk -B- 2.50%
  4. Becton Dickinson en Co. 2,40%
  5. Geavanceerde micro-apparaten 2,10%
  6. AstraZeneca 2,10%
  7. Asm Lithografie Holdings 2,00%
  8. VF CORP. 2,00%
  9. GlaxoSmithKline 1,90%
  10. L oraal 1,90%

Verhandelbaarheid

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is dagelijks verhandelbaar via de effectenbeurs Euronext in Amsterdam. Het fonds wordt aangeboden door de meeste Nederlandse brokers en is snel te vinden in het assortiment door te zoeken op de code: NL0000441301.

Terug naar ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het nettorendement van dit beleggingsfonds, dwz na aftrek van fondskosten over de afgelopen 5 jaar, bedroeg begin 2020 gemiddeld 9,68% per jaar.

Risico

Het risico van het ASN Duurzaam Aandelenfonds wordt beoordeeld met een vijf op een schaal van één tot zeven. In deze risicoscore staat één voor het laagste risico en zeven voor het hoogste risico. Bekijk hier de prijsontwikkelingen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds over de afgelopen vijf jaar. Hoe groter deze bewegingen, hoe groter het risico.

Kosten ASN Duurzaam Aandelenfonds

Naast eventuele transactiekosten die de broker in rekening brengt, rekent dit fonds in 2020 een instapvergoeding van 0,25% en een uitstapvergoeding van 0,10%. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds kent een doorlopende vergoeding van 0,85% per jaar. Er wordt geen prestatievergoeding in rekening gebracht.

Lees verder