Dubbele hypotheekbetalingen doen

Je kunt de dubbele hypotheeklasten een tijdje aan, maar uiteindelijk zal een van de huizen verkocht moeten worden.

Vroeger was het gebruikelijk om vooraf een huis te kopen en het oude huis vervolgens te koop te zetten. In tijden dat de woningmarkt zich in een kopersmarkt bevindt, kunt u er beter voor kiezen uw oude woning te verkopen voordat u een andere woning koopt. Dit artikel laat u zien dat het kopen van een andere woning zonder eerst uw oude woning te verkopen, kan leiden tot aanzienlijke schulden.

Een huis kopen en verkopen in de juiste volgorde

U ziet uw droomhuis en ook deze staat te koop tegen een zeer aantrekkelijke prijs. U kunt op korte termijn een huis kopen, maar hoe verkoopt uw ​​oude huis? Een huis is een te grote investering om lichtvaardig mee om te gaan. Ook banken beginnen dit te beseffen. Ze zijn voorzichtiger geworden met het overbruggen van hypotheken. Met andere woorden, banken zijn op hun hoede voor leningen tegen oude overwaarde. Dalende huizenprijzen kunnen ervoor zorgen dat de schulden omhoogschieten.

Bevredigende voorwaarden inbegrepen

U kunt een ander huis kopen, ook als u het oude niet heeft verkocht, maar u moet wel harde voorwaarden stellen. Zo wordt de verkoop weer beëindigd als de oude woning niet binnen zes maanden is verkocht. Helaas zullen de meeste verkopers hier niet mee akkoord gaan, want dan zitten ze in hetzelfde schuitje.

De gevaren van twee huizen

Het gezin woont in een huis van 250.000 euro en een hypotheek van 275.000 euro à 5%. Gezien de veranderde gezinssituatie kiezen ze voor meer ruimte en kopen ze een groter huis voor € 350.000 met een hypotheek van € 375.000 à 5%. Ze bereiden zich al voor om in het nieuwe huis te gaan wonen en zetten het oude huis op de markt voor 275.000 euro. Zij kunnen op beide woningen profiteren van de hypotheekrenteaftrek, maar alleen voor het jaar plus twee jaar van de nieuwe woningaankoop. De woning wordt niet verkocht en na de dubbele hypotheekrenteaftrek is de woning nog niet verkocht en zijn de huizenprijzen met gemiddeld 7% gedaald.

Tijdens de dubbele hypotheekrenteaftrek moeten zij hypotheekrente betalen:

€ 275.000 x 5% = € 13.750

€ 375.000 x 5% = € 18.750

In totaal:
32.500 euro per jaar
op hypotheekrente. Dit bedrag kan worden afgetrokken van het inkomen.

Na afloop van de hypotheek dubbele renteaftrek periode zijn het ook de netto maandlasten.

Om het tij te keren kan het huis voor een lagere prijs worden verkocht. Ervan uitgaande dat het huis verkocht kan worden voor € 250.000 – een waardedaling van 7% =
232.500 euro
. Dus de resterende schuld blijft € 275.000 – € 232.500 =
42.500 euro
.

Overige dubbele lasten zoals gas, elektra en licht, verzekeringslasten en gemeentelijke belastingen zijn nog niet meegenomen in de berekeningen. Dit voorbeeld laat duidelijk zien waarom het niet verstandig is om twee huizen te bezitten.€