Doorslaggevende voorwaarden – de vijf meest voorkomende

Bij het kopen van een huis dient u rekening te houden met de reserveringen die nog bestaan ​​om daadwerkelijk tot aankoop over te gaan. In dit artikel worden vijf van de meest voorkomende afwikkelingsvoorwaarden onderzocht.

Een voorlopige koopovereenkomst houdt in dat u na ondertekening van de koop nog drie dagen bedenktijd heeft. Na deze drie dagen is de overeenkomst definitief. Beide partijen zijn gebonden aan de voorwaarden van de aan- of verkoop. Als een van de partijen toch uit het contract wil stappen, dan staat in het contract een sanctie. Het zal een strafregel zijn. U dient dit te voorkomen door bindende clausules op te nemen in de koopovereenkomst. Als er afhankelijkheden zijn, leg deze dan schriftelijk vast. Hieronder vindt u de meest voorkomende afwikkelingsvoorwaarden.

Onder voorbehoud van financiering

Deze zit standaard in de originele koopovereenkomst. In het contract staat een periode waarin de hypotheek kan worden uitgevoerd. Als u geen financiering kunt krijgen, wordt de verkoop geannuleerd. Zodra de termijn is verstreken, vervalt de kwalificatievoorwaarde en wordt de aankoop van die kavel definitief. Als de financiering niet kan worden geregeld, moet de koper dit mogelijk nog bewijzen aan de verkopende partij.

Onderworpen aan bouwkundige keuring

Door dit punt mee te nemen heeft de koper na ondertekening van de voorkoopovereenkomst nog de tijd om een ​​bouwkundige keuring uit te voeren. Het punt kan op basis van de bouwkundige keuring bepalen wanneer de koop alsnog kan worden beëindigd. Het kan bijvoorbeeld vanaf een bepaald bedrag aan investeringen zijn om gebreken in het huis te verhelpen. Zeker bij het kopen van een ouder huis is het aan te raden om een ​​bouwkundige keuring te laten doen.

Het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het verkrijgen van een NHG biedt extra zekerheid voor de huizenkoper. In het geval dat de maandlasten door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding niet meer gedekt kunnen worden, kan een gedwongen verkoop onder bepaalde voorwaarden de resterende schuld kwijtschelden. Daarnaast biedt het ook een kleine rentevergoeding. Deze kwalificerende voorwaarde wordt vaak samen met de financieringsdisclaimer opgenomen.

Ik verkoop mijn huis

In dat geval vindt de verkoop niet plaats als de woningkoper de woning van de eigenaar niet heeft verkocht. Zo voorkom je dat je twee huizen hebt. De nieuw gekochte woning en de woning die u probeert te verkopen. Voor verkopers is dit een bepalende voorwaarde die ze niet in het contract willen opnemen. De disclaimer maakt de transactie te afhankelijk van de verkoop van de oude woning van de koper.

Reservering huisvestingsvergunning

In sommige gemeenten kan de mogelijkheid om een ​​betaalbare woning te kopen afhankelijk zijn van het al dan niet hebben van een huisvestingsvergunning. Totdat deze toestemming is verleend, is het verstandig om een ​​disclaimer in de koopovereenkomst op te nemen. Als je geen toestemming krijgt, mag je niet in de woning. De duur van deze bepalende voorwaarde dient afgestemd te worden op de periode totdat de huisvestingsvergunning rond is.€