Door te bezuinigen op uitgaven, kan niemand ze vermijden

De ontwikkeling van een ondernemende economie moet inflatie en koopkracht vervangen. De regering overweegt een bezuinigingspakket dat niemand achterlaat. De koopkracht wordt ondermijnd door hogere belastingen en lagere overheidsbijdragen. Volwassenen moeten een grotere financiële bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Iedereen in Nederland zal in zijn portemonnee voelen dat hij een bijdrage moet leveren om het overheidstekort weg te werken.

Beurzen

De Europese beurzen zijn getuige van een koersdaling. Beleggers hebben weinig of geen vertrouwen in de huidige economie. Hoewel de aandelenmarkt positief begon en de handel werd ondersteund door beter dan verwachte gegevens in China. De industriële activiteit in de eurozone krimpt. Gelukkig blijft de waarde van de euro ten opzichte van de dollar enigszins stabiel. Terwijl de prijs per vat Amerikaanse olie in prijs fluctueert. Dankzij de gunstige autoverkopen stijgen ook de prijzen van bekende automerken.

kabinetsbeleid

Economen adviseren de overheid om in 2012 geen (aanvullende) maatregelen te nemen die het vertrouwen in de overheid verder ondermijnen. De geplande bezuinigingen om het overheidstekort van 18 miljard euro weg te werken en stabiele staatsfinanciën te herstellen, zijn misschien niet genoeg. Maar alle Nederlanders zullen bezuinigingen op de overheidsuitgaven in hun portemonnee merken. Er zijn echter zorgen dat de 18 miljard euro die tijdens het huidige kabinet moet worden bezuinigd, niet genoeg zal zijn om de schuldencrisis in Europa op te vangen. Nederland heeft leningen verstrekt aan Griekenland en garanties aan Griekenland, het IMF en Europese noodfondsen. Het blijft echter onduidelijk en onzeker hoe de Nederlandse overheid deze besluiten moet financieren, zeker als er geen inkomsten tegenover staan. Deze onduidelijkheid en de onzekere financiële situatie verbeteren echter niet het fragiele consumentenvertrouwen.

Koopkracht

Het is nog niet duidelijk of de koopkracht van de bevolking negatief wordt beïnvloed door de reeds doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. Dit zal sterk afhangen van het aantal evenementen voor het huishouden. Verrassend genoeg hebben jongere werknemers met hetzelfde inkomen als de gemiddelde 58-plusser meer over. De reden voor deze verbetering is het feit dat de arbeidskorting voor oudere werknemers is afgeschaft en de continuïteitstoeslag voor werknemers van 62 jaar en ouder is verlaagd.

Premies

Hogere inkomens, maar ook gepensioneerden zullen op verschillende vlakken meer gaan betalen. De andere groep die zal merken dat het financieel beheer aan verbetering toe is, zijn mensen met een iets bovengemiddeld inkomen. Met name deze groep kan niet meer profiteren van allerlei toeslagen en toeslagen. Dit zal de koopkracht van mensen met een laag inkomen verder verminderen. De financiële gevolgen zijn met name voelbaar voor mensen die zorg- en/of huurtoeslag ontvangen, maar ook voor mensen met een chronische ziekte-uitkering en/of inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Chronisch ziek en gehandicapt

Sinds 2009 zijn chronisch zieken en gehandicapten die mensen die al meer dan 10% van hun inkomen hebben verloren. Deze financiële teruggang wordt veroorzaakt door de opeenstapeling van maatregelen. Door deze maatregelen hebben chronisch zieken en gehandicapten veel koopkracht verloren. Het belastbaar inkomen van chronisch zieken en gehandicapten werd aangetast door de vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van zogenaamde “buitengewone kosten”. Door de stijging van het belastbaar inkomen krijgen chronisch zieken en gehandicapten minder zorg, huur en kinderbijslag. De hoogte van het belastbaar inkomen is ook van invloed op de eigen bijdrage als gebruik wordt gemaakt van de WMO. Daarnaast werden de fiscale aftrekposten vervangen door een vast bedrag.

In het werk- en inkomensbeleid valt goed op dat de overheid zich steeds meer richt op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking.€