Doneren op papier – voor- en nadelen

Doneren op papier is populair. Ook ouders met bezit, aandelen of een eigen huis in 2022 kunnen kiezen voor een papieren donatie. Een schenking op papier is hetzelfde als een schenking onder een schuldbekentenis met rente. Als ouder een cadeau voor je kinderen of iemand anders die je dierbaar is. De kinderen moeten nu misschien schenkingsbelasting betalen, later betalen ze minder erfbelasting. Dus kort over de voor- en nadelen van doneren op papier. De ontvangen rente is belastingvrij. De schenker verlaagt zijn vermogen in kolom 3 en betaalt minder belasting.

Donatie op papier 2022

U kunt het beste een schenking op papier doen bij een notaris om latere discussies te voorkomen. Een gift op papier is uw gift aan bijvoorbeeld uw kinderen en de overboeking is niet in contanten, maar op papier. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat uw kinderen in dit geval tijdens uw leven een onbetaalde vordering op u hebben. De vordering moet worden betaald zodra u overlijdt. U kunt bijvoorbeeld op papier schrijven dat uw huis door de schenking nu van uw kinderen komt, maar dat het huis pas na uw overlijden voor hen beschikbaar is. Dit geschenk erkent de schuld, dus de ontvanger krijgt een vordering op u. Over deze vordering betaalt u jaarlijks 6 procent rente, die over het algemeen niet zonder gevolgen tussentijds mag worden afgelost. Indien van toepassing betalen de kinderen nu schenkingsrechten, maar houden deze vordering bij uw overlijden in op de nalatenschap.

Wanneer kies je voor een papieren donatie?

Een papieren donatie heeft veel zin als u niet wilt doneren of als u contant geld beschikbaar heeft, maar onroerend goed of andere zaken heeft die niet direct van de hand kunnen worden gedaan. Door op papier te doneren, kunt u in het geschonken huis blijven wonen. Doneren op papier kan ook handig zijn als u wilt besparen op uw vermogen in relatie tot het toekomstige verpleeghuis en de daarbij behorende eigen investering volgens de Wlz.

Het voordeel van doneren op papier

Enkele voordelen van een papieren donatie:

Nadelen van doneren op papier

Nadelen van doneren op papier:

Vorderingen van de Belastingdienst, te betalen rente

De eisen die de Belastingdienst stelt zijn:

Belastingvrij schenken in 2022

In 2022 kan tot 106.671 euro belastingvrij worden geschonken als de ontvanger dit geld besteedt aan de aankoop van een eigen woning (hypotheekaflossing, aankoop woning, verbouwing). In 2021 was dat ruim 1 ton (105.302 euro). Goed om te weten is dat de vrijstelling op 1 januari 2024 afloopt. Voor het overige zijn de uitzonderingen in 2022 als volgt:

Belastingvrije schenkingen, vrijstellingen in 2022:

De ontvanger van de donatie Bedragen vrijgesteld van schenkbelasting in 2022 Vereisten
Kinderen 5677 euro per jaar vrij te gebruiken, niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling van 27.231 euro vrij besteedbaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 56.724 euro van 26.881 euro te besteden aan duur onderzoek
Iemand anders dan je kind 2274 euro per jaar dit geld is gratis te gebruiken

Laatste donatie op papier

Bespreek het met uw notaris of doe een donatie op een papier dat voor u handig is. Je gaat schulden aan en moet rente betalen, niet iedereen wil dat. Het voordeel voor de begunstigde is dat de rente ook belastingvrij is. Het nadeel kan zijn dat als de erfenis te klein blijkt, deze na aftrek van de vordering zelf negatief kan worden.€