Doe een donatie (BE)

Ondanks verlaagde schenkingsrechten in de regio’s Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden veel schenkingen nog steeds met de hand gedaan.

Wie is
bijdrage
inschrijven is verplicht
schenkingsbelasting
Betalen. In Vlaanderen en Brussel zijn ze vastgesteld op 3% of 7%, afhankelijk van de mate van bloedverwantschap. In Wallonië worden 3 tarieven gehanteerd: 3%, 5% en 7%. Vrijstelling van schenkbelasting betekent dat er geen erfbelasting meer hoeft te worden betaald als de schenker komt te overlijden.

Ondanks deze verlaagde schenkingsrechten worden veel schenkingen nog steeds met de hand gegeven. Dit type donatie,
hand cadeau
hoeft niet geregistreerd te zijn en er hoeft dus geen schenkbelasting te worden betaald. Er is echter een risico: als de schenker binnen 3 jaar na de schenking overlijdt, moet de begiftigde een erfbelasting betalen die veel hoger is dan de eerder genoemde schenkingsbelasting.

hand cadeau

Een handgift is een donatie die letterlijk van de ene hand in de andere overgaat. Om geldig te zijn, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Een handgift is een donatie zonder formele vereisten, dus het is niet nodig
Handeling
moet worden opgesteld bij een notaris. Indien aan de schenking bepaalde voorwaarden zijn verbonden, zullen deze voorwaarden moeten worden opgenomen in een aanvullende overeenkomst, die wettelijk wordt aangeduid als een “
naast het pact
’ nodigt uit. Een voorbeeld van een voorwaarde zou kunnen zijn dat het geschonken bedrag aan de schenker wordt teruggegeven als de begiftigde eerder overlijdt. Het pacte adjoint staat in principe los van de schenking en brengt dus geen registratieverplichtingen met zich mee.

Het onderwerp van de donatie

Alleen goederen die fysiek kunnen worden overhandigd komen in aanmerking voor een handgift. Het zou moeten zijn
roerende zaken
daarom kan een huis niet cadeau worden gedaan door handgift! Zowel materiële roerende zaken, zoals een juweel of een auto, als immateriële roerende zaken, zoals depositocertificaten of aandelen, kunnen worden overgedragen.

Op papier?

Het is niet nodig, maar het is wel aan te raden om een ​​document op te stellen voor een handgift. U kunt bijvoorbeeld een schenking bewijzen aan de Belastingdienst als zij vragen hebben over de aankoop van een woning die in principe uw financiële draagkracht te boven gaat. De schenking krijgt ook een specifieke datum met behulp van het document, wat belangrijk is om te weten of er successierechten verschuldigd zijn bij overlijden van de schenker.

Register

Stel dat de gezondheidstoestand van de donor snel verslechtert na handdonatie, dan kunt u er beter voor kiezen om de donatie te registreren en de registratierechten te betalen. U verliest dan een deel van de schenking, maar als de schenker overlijdt, profiteert u omdat u geen erfbelasting hoeft te betalen.€