Dividenduitkering: meer dan alleen extra inkomsten

Een keer per jaar dividenduitkering beloont de betrokkenheid en het vertrouwen van de aandeelhouders. Zij krijgen een deel van de winst. Tot grote vreugde van beleggers kunnen de uitbetaalde bedragen soms fors zijn. Maar uitgekeerde dividenden zijn meer dan alleen extra inkomsten voor aandeelhouders.

Dividenduitkering: oogsttijd in het voorjaar

In tijden van financiële crisis en historisch lage rentetarieven vormen dividenden een belemmering. Iedereen die zijn geld spreidt over een aantal dividendrijke aandelen kan ervan uitgaan dat deze regelmatig goed worden uitbetaald. Gemiddeld één keer per jaar, in het voorjaar, keren bedrijven ongeveer 40% van hun winst uit. Dan is het dividendseizoen. Het bedrag van de dividenden wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en de Raad en goedgekeurd op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders. De betaling vindt meestal de volgende werkdag plaats.

Wat betekent dividenduitkering?

Dividenduitkeringen aan aandeelhouders worden vaak een extra ‘kostwinner’ genoemd. Maar als we kijken naar de numerieke waarde ervan, kunnen we dividenden vaak als een feest omschrijven. Want de bijdrage van dividenden aan het totale beleggingsresultaat maakt nu al meer dan een derde uit. En dit aandeel groeit alleen maar. Deze stijging is mede te danken aan de financiële draagkracht van een aantal beursgenoteerde ondernemingen.

Dividend uitkeren, maar niet ten koste van alles

Ondanks de indrukwekkende cijfers moeten beleggers bij het kiezen van bedrijven altijd letten op de continuïteit van dividendbetalingen. Tegelijkertijd vormen dividenden ook een buffer tegen eventuele koersverliezen. Als deze continuïteit stagneert en de prijs daalt, ontbreekt de broodnodige balans. Daarom moet het bedrijf de dividenduitkering kunnen betalen. Het is verkeerd om kracht te suggereren door meer per aandeel te betalen dan het oplevert. Beleggers hebben er geen baat bij wanneer dividenduitkeringen ten koste gaan van de continuïteit.

Hoge dividenden zijn niet altijd winstgevend

Als gevolg van de crisis kan er plotseling een einde komen aan een jarenlange dividendtraditie, waardoor de belegger met lege handen achterblijft. Aan de hoogte van de dividenduitkering kan in het algemeen geen enkel waardeoordeel worden verbonden. Hoge dividenden zijn niet altijd goed en lagere dividenden zijn niet altijd slecht.

Dividenduitbetaling met potentieel

Maar economische problemen zijn niet altijd de reden waarom bedrijven geen dividend uitkeren. Een bekend voorbeeld uit het buitenland is Apple. In 1995 stond de groep op instorten en keerde geen dividend uit. Ondertussen is Apple ’s werelds meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf, met activa van ongeveer $ 100 miljard. In 2013 werd voor het eerst dividend uitgekeerd.

Dividenden worden in mindering gebracht op de aandelenkoers

Ook zijn er in ons land veel bedrijven die bewust geen dividend uitkeren. Sommige daarvan vergen immers grote investeringen. Maar in veel gevallen wordt een dividendpercentage van 50% wenselijk en haalbaar geacht. En beleggers mogen niet vergeten dat de marktwaarde van een bedrijf daalt met de uitgekeerde dividenden. De uitgekeerde dividenden worden dus in mindering gebracht op de aandelenkoers. Maar meestal kun je na een paar maanden een prijsstijging verwachten. Dus iedereen die een aandeel onmiddellijk na een dividendbetaling verkoopt, verkoopt zichzelf tekort.

Rijk worden met dividend

Sommige aandelenanalisten waarderen het fenomeen ‘dividendaandelen’. Dit betekent dat beleggers als belegger geen dividend krijgen uitgekeerd, maar telkens worden herbelegd in nieuwe aandelen. Iedereen die dit gedurende meerdere jaren consequent volhoudt, zou zijn aandelenbezit in ongeveer 15 jaar zien verdubbelen. Volgens deze analisten is rijk worden met dividend makkelijker dan veel beleggers denken.

Lees verder