Directe lening: werking, kenmerken, voor- en nadelen

Een directe lening is een minder bekende financieringsvorm voor bedrijven en zzp’ers. De banken willen namelijk niet zelf over de formule onderhandelen. Het rendement voor hen is immers lager dan bij andere kredietvormen. Straights zijn in principe vergelijkbaar met een geldlening, hoewel de werking niet precies hetzelfde is. Het is een interessante optie met veel voordelen voor korte termijn geldtekorten. Het is een simpele en handige lening waarbij je ook nog eens ontkomt aan de dure rente van klassieke geldleningen. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Hier zijn verschillende kosten aan verbonden. U zult ook garanties moeten bieden. Wat is een directe lening en welke kansen biedt het uw bedrijf?

Wat is een directe lening?

Definitie

Een directe lening, ook wel “voorschot op vaste termijn” of “vast voorschot” genoemd, is een kredietvorm voor grote ondernemingen, kmo’s, zzp’ers en zelfstandigen. Een directe lening lijkt sterk op een contante lening en werkt via een kredietlijn op een betaalrekening. Heeft u een directe lening van 125.000 euro, dan mag je zonder bezwaar van de bank in het rood tot 125.000 euro.

Doel en nut

Het type financiering is bedoeld om op korte termijn snel te kunnen voorzien in tijdelijke liquiditeitsbehoeften. Dit kan gebeuren als u facturen heeft opgesteld, maar klanten nog niet hebben betaald. In de tussentijd zijn er echter nieuwe materialen, accessoires of uitrustingsstukken nodig voor professionele activiteiten. U kunt dit type lening dus zien als een manier om de levenscyclus van uw bedrijf te financieren. Een directe lening is ook een handige oplossing in veel andere situaties waarin uw bedrijf plotseling meer geld en extra kapitaal nodig heeft.

Looptijd

Bij de meeste financiële instellingen heeft de directe lening een onbepaalde looptijd. Het is handig: dan heeft u een kredietlijn voor uw zakelijke behoeften zonder vervaldatum. Bij andere instellingen hebben directe leningen een vaste looptijd. In dat geval loopt de kredietlijn op een bepaalde datum in de toekomst af.

De directe lening is niet verlengbaar voor een vaste periode. Wanneer de vervaldatum is bereikt, moet u desgewenst een nieuwe regel aanvragen. Rente en voorwaarden zijn afhankelijk van de huidige marktomstandigheden.

Actie

Hiking

Een kredietlijn kan een vaste of onbepaalde looptijd hebben, maar u neemt altijd voor een vaste, korte periode geld op van uw kredietlijn. Dit kan vaak in een week of twee worden gedaan. De maximale looptijd is meestal een jaar.

Geld uit je directe lening gebruiken doe je door ‘opnemen’ of ‘voorschot’. Stel dat uw bedrijf een kredietlijn heeft van 200.000 euro. Dan kunt u bijvoorbeeld binnen drie maanden een voorschot van 50.000 euro aanvragen.

Betaling op een bepaalde datum

In tegenstelling tot een klassieke professionele lening, waarbij je elke maand het kapitaal en de rente terugbetaalt, is de bank heel aardig voor je met een straight loan: ondertussen hoef je geen enkele euro te betalen. U betaalt aan het einde van de looptijd zowel de hoofdsom als de rente in één keer. Met uitzondering van 50.000 euro voor drie maanden, hoeft de bank pas na drie maanden te betalen.

Ook als u vervroegd wilt aflossen is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Als u een opgenomen lening heeft gekregen, kunt u deze in principe niet vóór de vervaldatum terugbetalen.

Veel banken bieden de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, maar in dit geval worden er vaak forse kosten in rekening gebracht. Een ontslagvergoeding ter hoogte van zes maanden rente is geen uitzondering.

Kenmerken

Minimale hoeveelheid

Het minimumbedrag verschilt van financiële instelling tot instelling. Meestal ligt het tussen de 50.000 en 100.000 euro, al zijn er ook banken waar je vanaf 25.000 euro een directe lening kunt aanvragen.

Sommige financiële instellingen hebben een minimum van € 125.000. Dit betekent niet dat trekkingen van minder dan € 125.000 niet kunnen worden opgenomen. De totale kredietlijn van alleen de directe lening moet minimaal 125.000 euro zijn.

Rente

Het rentepercentage is afhankelijk van de gevraagde voorschottermijn en staat voor de gehele periode vast. De bank berekent rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. Stel dat u een trekking van € 50.000 claimt. Op dat moment zal de bank ook afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment de rente bepalen. U betaalt alleen rente over de trekkingsperiode.

De ontvangen rente is bij elke bank anders. De rente bestaat meestal uit Euribor (interbancaire rente) plus een marge van één tot twee procent, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de kredietlijn, de kwaliteit van de kredietnemer en welke garanties aan de directe lening zijn verbonden.

Tip: Het kan ook direct uitbetalen om aanbiedingen van verschillende banken te vergelijken

garanties

Vrijwel alle soorten effecten komen in aanmerking voor direct lending. Een bank kan bijvoorbeeld een hypotheek of een hypotheekmandaat op onroerend goed nemen. Een persoonlijke garantie van een bedrijfsleider, een handelspand of een effectenpand zijn ook veel voorkomende garanties.

Het is moeilijk om vooraf te zeggen wat voor soort garantie nodig is. Het hangt grotendeels af van de kwaliteit van het dossier en de aanvrager. Hoe goed (of slecht) zijn de cijfers van het bedrijf? Wat is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven? Is de historie en ontwikkeling van het bedrijf goed? Deze en tientallen andere elementen bepalen welke zekerheden de bank zal vragen.

Sommige instellingen vragen naast de gebruikelijke garanties aanvullende verplichtingen. Een typisch voorbeeld is een ‘negative promise’-clausule. Het is een belofte om de activa van de onderneming niet te belasten met toekomstige leningen zonder schriftelijke toestemming van de bank.

Kosten

Naast rente kan de bank andere kosten in rekening brengen. Denk aan administratieve kosten, vergoedingen op het ongebruikte deel van de kredietlijn en dossierkosten.

Zo betaal je bij een grote Belgische bank een boekingsprovisie van 0,20% per kwartaal op ongebruikt kapitaal en een beheervergoeding van €12 per kwartaal. Andere instellingen hanteren heel andere tarieven. De boodschap is om u vooraf zorgvuldig te informeren over de kosten.

Voordelen:

Goedkoop

Een geldlening is flexibel en flexibel, maar heeft één groot nadeel: het is op zijn zachtst gezegd duur. Rentes van acht tot tien procent en hoger zijn geen uitzondering.

De rente op de directe lening is veel lager. Begin 2016 lag bij de meeste banken de rente voor gewone kredietgeschiedenissen tussen de 1 en 2%. Het verschil in roodstandpercentages kan aanzienlijk zijn. Daarom is het meestal interessanter om een ​​directe lening te gebruiken om kortlopende liquiditeitsproblemen op te lossen dan om opnieuw een dure contante lening te gebruiken.

Het grote verschil in rentetarieven verklaart waarom de bankier het onderwerp meestal niet spontaan ter sprake brengt. Als klant moet je er zelf om vragen. Zo niet, dan krijg je vaak een klassieke geldlening voorgeschoteld.

Tip: Vraag uw bankier naar een directe lening als alternatief voor een contante lening

Altijd beschikbaar

U kunt gedurende de leenperiode vrij met het geld omgaan. U hoeft de geclaimde trekkingen niet te onderbouwen of te onderbouwen met facturen of andere documenten. U gebruikt liquiditeit zoals u dat wilt, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf.

Hoofdsom en rente op eindvervaldag

Een groot pluspunt van dit type lening is dat je in de tussentijd niets betaalt. Je kunt een directe lening zien als een soort “big boy bullet”. Bulletkrediet is een financiering waarbij u alleen tussentijds rente betaalt. U betaalt het kapitaal in één keer terug op de aflossingsdatum van de lening.

Met een directe lening kom je eigenlijk een stap verder. In tegenstelling tot een klassieke bullet betaalt u niet alleen het kapitaal, maar zelfs rente pas aan het einde van de looptijd. Dit is een groot verschil met een klassieke professionele lening, waarbij je maandelijks de hoofdsom en rente terugbetaalt.

Belastingvoordelen

Directe leningrente en -kosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Hierdoor worden de nettokosten van deze formule zelfs nog lager. Dankzij de Belastingdienst recupereert u immers indirect een deel van de door u betaalde kosten.

gewoon

Direct lenen is een eenvoudige en transparante formule. Uw bedrijf heeft op korte termijn en voor een beperkte tijd geld nodig en de bank leent u dat geld uit in ruil voor rente. Aan het einde van de reis betaal je het geleende bedrag in één keer terug aan de bank met rente. Het is zo simpel.

U kunt rechtstreeks denken aan een “omgekeerde” deposito- of spaarrekening. Als je spaart, zet je een jaar lang 1.000 euro op je rekening en “leent” je geld zo uit. Na een jaar krijg je geen 1000 euro van de bank, maar bijvoorbeeld 1020 euro. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt over rente en voorwaarden. Je kunt het in de tussentijd ook niet wijzigen.

minpuntjes

Het zou mooi zijn als er alleen maar voordelen zijn aan de directe lening. In ruil voor een aanzienlijk lagere rente geeft u ook veel flexibiliteit in ten opzichte van een traditioneel rood staan.

Minder flexibel

Het is niet mogelijk om snel 5.000 euro op te nemen zoals bij een geldlening. Een hoger minimumbedrag verplicht u om grotere bedragen direct op te nemen. Ook moet u van tevoren weten wanneer u deze gelden terugbetaalt.

Niet hernieuwbaar

U kunt een directe lening niet voor een bepaalde periode verlengen. Je kunt dit omzeilen door altijd een nieuwe termijn aan te vragen, maar dat betekent dat je elke keer naar de bank moet. Ondertussen kan de rente minder gunstig zijn en moet u opnieuw de kosten van het dossier betalen. Ook moet er telkens een nieuwe kredietovereenkomst worden afgesloten. Daarnaast weet je nooit helemaal zeker dat de bank de lening weer zal verstrekken.

Kan door de bank worden opgezegd

De bank kan op elk moment besluiten uw directe lening op te zeggen. Veel plezier! Sterker nog, de financiële instelling hoeft haar beslissing niet eens te rechtvaardigen of een geldige reden te hebben. Dus je geldreserve gebruiken zoals het hoort en altijd op tijd terugbetalen is de boodschap. Hierdoor is de kans klein dat de bank uw financiering opzegt.

andere kansen

Gemengde lijn

Het wordt nog interessanter als je een “gemengde lijn” hebt. Dit is een kredietlijn die een directe lening combineert met een contante lening. Als u een gemengde lijn heeft, kunt u altijd kiezen of u geld wilt opnemen uit direct of contant krediet. Met een geldlening kun je snel een klein bedrag van 5.000 euro opnemen. Grotere bedragen die u al binnen een maand wilt terugbetalen, kunt u uit een directe lening halen.

Gooi contant tegoed helemaal weg

Sommige bedrijven hebben in het verleden hun rood staan ​​volledig omgezet in een directe lening. De jaarlijkse rentebesparing kan flink oplopen naarmate de bedragen toenemen. Het is dus vaak de moeite waard.

Tip: Ontdek of u baat heeft bij het omzetten van een geldlening in een persoonlijke lening

Directe lening omzetten

Wie al een directe lening heeft, kan zelfs overwegen om deze om te zetten naar een klassieke professionele lening met maandlasten. Sinds 2016-2017 is immers het risico op een rentestijging toegenomen. Als je tien of vijftien jaar een goede vaste rente kunt krijgen, kan het interessant zijn om je directe lening om te zetten. Zo wordt u minder afhankelijk van de bank.

Lees verder