Dexia heeft ernstige problemen met de aandelenlease

De voorraadhuurregeling bleek een slangenkuil te zijn. Befius banka, voorheen Dexia, heeft grote problemen met de overname van aandelenlease en veel onzekerheden. Voormalig bankpresident Wim Duisenberg maakte de eerste deal in de Dexia-zaak, de Duisenberg-deal. Hoe ziet de Duisenberg-deal eruit, wat zijn de voorwaarden en wat vindt de Hoge Raad van het leasen van Dexia-aandelen?

Labouchere en delen lease

In 2000 kocht Dexia de bank Labouchere van Aegon voor ongeveer 900 miljoen euro. Dit zorgde voor grote problemen voor Dexia. Ontevreden beleggers zijn in rep en roer en veel rechterlijke uitspraken volgen elkaar op. Honderdduizenden mensen bleven achter met enorme schulden.

Belgen

Niet alleen veel Nederlanders namen het aandelenverhuurproduct, ook veel Belgen. Klanten van Spaar Select Belgium krijgen nu minstens 30% van hun initiële investering terug. Daarnaast worden alle resterende schulden kwijtgescholden. Voorwaarde: Afstand van juridische stappen tegen Dexia.

Voormalig bankpresident Wim Duisenberg en de zaak Dexia

Dit aanbod van Spaar Select is veel voordeliger dan bijvoorbeeld de Duisenberg-regeling, waarbij een derde van de resterende schuld moet worden afgelost en een deel van de initiële investering niet wordt afgelost. Ook hier gold als voorwaarde dat er geen verdere actie tegen Dexia zou worden ondernomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aantal investeerders het niet eens waren met de Duisenberg-schikking, maar bleven procederen. De Duisenberg-schikking had een waarde van ongeveer € 1 miljard.

Kern Duisenberg Aandeelleasetransactie

De essentie van de transactie is:

Hooggerechtshof bij huurkoop

Eind maart 2008 nam de Hoge Raad een beslissing. Ongeacht of het een aankoop op afbetaling was. Het antwoord was ja, wat betekent dat het contract alleen rechtsgeldig is als de partner het ook heeft ondertekend. Als het ontbreekt, moet Dexia niet alleen de waarborg terugbetalen, maar ook de rente. Iedereen met een aandelenleaseovereenkomst moet de overeenkomst binnen drie jaar na ondertekening laten ontbinden.

minderjarigen

Maar het is nog erger. Er zijn ook minderjarigen die huurovereenkomsten hebben ondertekend. Het wordt geschat op duizenden. Moeders tekenden verschillende huurcontracten als toekomstig spaarvarken voor kinderen. En namens die minderjarige kinderen. Er zouden ook nogal wat baby’s zijn die nu enkele jaren ouder zijn.

Rechtbank Amsterdam in 2016

In februari 2016 oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat Dexia, na aftrek van de ontvangen dividenden, de waarborgsom volledig aan de minderjarige jongen moet terugbetalen. Ook stond deze jongen nu ingeschreven bij het BKR, dat moet worden ingetrokken. Een minderjarige kan immers binnen drie jaar na het meerderjarig worden zijn deel van de huurovereenkomst opzeggen.

Precedentinstelling

Deze recente uitspraak zal naar verwachting een precedent scheppen voor gelijkaardige gevallen en Dexia nog meer op de borst kloppen. Wie weet wat er nog gaat gebeuren.

Dexia, de uitspraak van het Hooggerechtshof werd uitgesteld in mei 2016

De aandelenleaseovereenkomst is een zaak van lange adem geworden en de Hoge Raad moet in mei 2016 uitspraak doen. Deze uitspraak is uitgesteld tot september 2016. In februari 2016 besliste de procureur-generaal om de cassatieklachten van Dexia met betrekking tot de rol van de bemiddelaar in het advies aan het Hooggerechtshof af te wijzen. Dit type cassatieberoep vertraagt ​​de schikking verder. Meestal wordt het advies van de procureur-generaal opgevolgd, in september 2016 zullen we het zeker weten.

Arrest van het Hooggerechtshof in februari 2017

Ook in 2017 was het arrest van het Hooggerechtshof tegen Dexia negatief. Volgens de uitspraak van februari hebben de slachtoffers recht op meer schadevergoeding en kunnen deze bedragen oplopen tot duizenden euro’s per contract.

Investeren met geleend geld

Iedereen moet weten dat beleggen met geleend geld extra risico’s met zich meebrengt. En iedereen weet dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Als u bijvoorbeeld relatief veilig wilt beleggen, kunt u kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Er zijn allerlei beleggingsproducten die ook garanties bieden, zoals het rentegarantieproduct p7 van Wilgenhaege. Iedereen die volledig veilig geld wil verdienen kiest voor een goede rekening bij een spaarbank en kiest niet voor een loterij, zoals vaak het geval is op de aandelenmarkt. Als u dat niet doet, zal inflatie uw geld alleen maar verder uithollen. De spaarrente in 2017 is laag, maar u verliest geen kapitaal, zoals op de beurs wel mogelijk is.€