Deutsche Bank adviseert MKB-crowdfunding

Deutsche Bank verwelkomt ontwikkelingen in crowdfunding, zoals blijkt uit een publicatie begin 2013 getiteld “Crowdfunding, een alternatieve financieringsbron met potentieel”. Maar terloops zei Deutsche Bank ook dat het niet langer de favoriete bank was van bijna 15.000 Nederlandse MKB-bedrijven. Ze willen dus de banden verbreken met de kleine zelfstandigen die alleen een betaalrekening en betaalrekeningkrediet hebben.

Kleine zzp’ers hebben moeite met financieren

Veel kleine zelfstandigen, freelancers en creatieve professionals worstelen om hun projecten te financieren. De toekomstige kasstroom die de basis moet vormen voor de terugbetaling van leningen is vaak moeilijk in te schatten. Daarnaast hebben veel zzp’ers meestal geen passend onderpand of vast inkomen. Daarom wordt volgens de conclusie van Deutsche Bank traditionele financiering via traditionele financiële instellingen als problematisch beschouwd. Financiering via crowdfunding zou een oplossing kunnen bieden.

Deutsche Bank vertelt maar het halve verhaal

De stelling is juist, maar de conclusie is onjuist. Zelfstandigen hebben natuurlijk grote problemen met de financiering van hun projecten. Dit is de realiteit van het leven. Gebrek aan onderpand en regelmatig inkomen kunnen vanuit de optiek van de bank al genoeg stigmatiserende signalen van zelfstandigen zijn. Maar ook vandaag de dag dragen medewerkers deze kwaliteiten met zich mee. De tijd dat risicovolle zelfstandigen en quasi-vaste werknemers als zwart en wit van elkaar gescheiden kunnen worden, is allang voorbij.

Dure kredietcontrole de echte reden

Belangrijker, maar helaas niet genoemd in de opmerkingen van Deutsche Bank, is dat een hoog faalrisico voor zzp’ers meestal geen reden is om kredietaanvragen af ​​te wijzen. Integendeel, het zijn meer kosten voor kredietcontrole. Daarnaast zijn omvangrijke businessplannen en zorgvuldige analyse van jaarverslagen niet te vermijden. Belastinggegevens moeten volgens de richtlijnen van Basel I, II, III in een computer worden ingevoerd en op de een of andere manier worden geëvalueerd. Deze inspanningen kosten de banken geld.

Een verhaal van zelfstandigen die de lening niet kunnen terugbetalen

Volgens onbevestigde schattingen bedragen de kosten van een kredietcheck gemiddeld zo’n 1.800 euro. Als een zzp’er een lening van 10.000 euro wil krijgen bij zijn bank, wordt al snel duidelijk dat de bank geen 1.800 euro kan recupereren voor een kredietcontrole. Dit is de essentie van het probleem, niet het risico van falen. Maar de banken zeggen dit natuurlijk niet openlijk, en dit houdt het verhaal in stand van de risicovolle zelfstandigen die hun leningen niet kunnen terugbetalen.

Crowdfunding kan uitkomst bieden voor kleine zelfstandigen

Het besluit van Deutsche Bank om het Nederlandse MKB te verlaten, bracht veel ondernemers in een precaire positie, omdat hun Nederlandse branchegenoten niet in hun financieringsbehoeften willen voorzien. Dit komt deels door de financiële crisis die we sinds 2008 meemaken en deels door strengere regelgeving in Europees verband (Bazel). Sindsdien stelt Deutsche Bank dat kredietplatforms zoals het Nederlandse Geldvoorelkaar.nl een prima alternatief kunnen zijn voor kleine ondernemers die krediet nodig hebben.€