deur-tot-deur verkoop; alles over deurverkoop

Huis-aan-huisverkoop is wanneer een huis-aan-huisverkoper diensten of producten wil verkopen. Om over de zoektocht naar canvas te praten, moet het initiatief van de verkoper komen. Gelukkig is er een beroepsrecht dat enige bescherming biedt aan degenen die door colporteurs worden benaderd.

Wanneer vindt het canvas plaats?

Er is sprake van een drempelverkoop wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals:

Nieuwere vormen van canvas

Tegenwoordig omvat het begrip “omroep” ook verkopen via telefoon, internet en televisie, en in die gevallen waarin de verkoper potentiële klanten rechtstreeks aanspreekt. Het verschil met fysieke huis-aan-huisovervallen is dat de consument het product niet persoonlijk kan zien en veel minder informatie over het product of de dienst kan krijgen door het ontbreken van face-to-face contact. De vraag is of het voor consumenten makkelijker is om een ​​aankoop te doen via fysiek contact aan de deur of via een medium als telefoon of internet. Enerzijds kan worden gesteld dat telemarketing en telemarketing ervoor zorgen dat consumenten meer geneigd zijn tot impulsaankopen. Anderzijds is het voor een goede huis-aan-huisverkoper makkelijker om de consument te overtuigen om te kopen door het product te demonstreren of de dienst goed uit te leggen. In de rest van dit artikel zullen we echter aspecten bespreken die verband houden met het daadwerkelijke deuronderzoek. Meer over verkopen of prospecteren via de telefoon en internet leest u bijvoorbeeld in de artikelen Telefonisch verkopen en Online kopen.

Aan welke vereisten moet worden voldaan om de bestelling te verkopen?

Om een ​​drempelverkoop geldig te laten zijn, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

Colportage recht, rechtsbescherming van consumenten

In het geval dat consumenten spijt hebben van een verkoop aan de deur, bijvoorbeeld omdat het een impulsaankoop was of omdat ze zich bijna onder druk gezet voelden door de verkoper aan de deur, biedt de Wet Drempelverkoop consumentenbescherming. Deze wet biedt de consument de mogelijkheid om dergelijke drempelverkopen in te trekken. In bepaalde omstandigheden kan de koper gebruik maken van zijn recht op een bedenktijd van acht dagen en gedurende deze periode om de aankoop te herroepen. Bij het winkelen op internet wordt de consument ook beschermd door de Wet Koop op Afstand.

Hoe kan een consument een orderverkoop annuleren?

De colportagewet bepaalt dat de koper de koopovereenkomst binnen acht dagen kan ontbinden. Deze acht dagen gaan in vanaf het moment dat de colporteur de koopovereenkomst heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Een brief waarin staat dat de consument de koopovereenkomst wil ontbinden op basis van de in de Wet Colportage genoemde bedenktijd dient uiterlijk op deze achtste dag bij de verkoper te zijn ingediend. Indien de KvK de koopovereenkomst nog niet heeft gedateerd, kunt u de overeenkomst eenvoudig ontbinden door een aangetekende brief te sturen waarin u aangeeft de overeenkomst te willen ontbinden. Bij beëindiging van de koopovereenkomst dienen alle reeds verrichte prestaties te worden ingetrokken. In het geval van een geleverd artikel moet de koper het retourneren en de verkoper terugbetalen. Als het gaat om de dienstverlening, zal het soms moeilijk zijn om bepaalde zaken te veranderen.

Wat te doen tegen oneerlijke verkooppraktijken van colporteurs

Verkopen heeft voor veel mensen een negatieve connotatie en dit komt vooral doordat veel mensen niet graag ongevraagd aan de deur informatie over goederen en diensten ontvangen of aangeboden krijgen om goederen te kopen. Daarnaast speelt ook het feit dat sommige accountants zeer agressief kunnen zijn in de manier waarop ze iets aan een consument verkopen een rol. Dit geldt vooral wanneer de colporteur op commissiebasis werkt en dus een groot deel van zijn inkomsten uit verkoop moet halen. In veel gevallen zal dit leiden tot oneerlijke handelspraktijken van de colporteur, waarbij vervalsing kan plaatsvinden, zelfs alleen om verkoopresultaten te behalen. De consument is het slachtoffer. U kunt als consument in dergelijke gevallen een beroep doen op de Wet Colportage om uw aankoop te kunnen herroepen op basis van de bedenktijd van acht dagen. Daarnaast is het altijd raadzaam om ook een klacht in te dienen bij de instantie voor consumentenbescherming.

Wat kan wel en niet worden verkocht met behulp van canvas

Het is ook niet toegestaan ​​om items zoals medicijnen en wapens te verkopen via canvasservices. Het is ook niet toegestaan ​​om op deze manier geldkredieten te verkopen. Overigens kunnen productleningen die verband houden met de financiering van producten of diensten die via de drempel zijn gekocht, via de deur worden aangeboden.€