Depositogarantiestelsel voor buitenlandse banken

Heeft u spaarrekeningen bij buitenlandse banken? Laat u dan goed informeren over de regels die gelden voor depositogarantiestelsels. De garantie in het buitenland is vaak lager dan bij Nederlandse banken. En het is niet altijd duidelijk of de bepalingen van de garantieregeling van toepassing zijn op Nederlandse of buitenlandse banken.

Depositogarantiestelsel in het buitenland

Sommige buitenlandse banken adverteren met aantrekkelijke rentetarieven en zeer gunstige voorwaarden. Bij het kiezen van een geldinvestering gaat het echter niet alleen om het verwachte rendement, maar ook om de beveiligingssystemen van de deelnemende banken in gedachten te houden. Met name de kenmerken van het depositogarantiestelsel zijn belangrijk voor deposanten en beleggers.

Depositogarantiestelsel in Nederland

Spaargeld bij Nederlandse banken wordt goed beschermd door het wettelijke depositogarantiestelsel. Onder bepaalde voorwaarden kan de garantieregeling niet alleen worden gebruikt door particulieren, maar ook door kleine bedrijven. Anderzijds is het depositogarantiestelsel niet van toepassing op de saldi van professionele marktpartijen. Vrijwel alle spaar- en deposito’s, evenals het saldo op een zicht- of zichtrekening, zijn gedekt door een garantie. Bij één bank is een bedrag van 100.000 euro per rekeninghouder gegarandeerd, inclusief bijvoorbeeld dochterondernemingen zoals Moneyyou. Het maakt niet uit hoeveel rekeningen de houder bij die bank heeft. Als een account is aangemaakt onder twee (of meer) namen (en/of accounts), geldt voor elk van hen afzonderlijk dekking.

Depositogarantiestelsel in de Europese Unie

Buitenlandse banken hebben verschillende garantieregelingen, maar sinds de financiële crisis in Griekenland heeft de Europese Unie (EU) over het algemeen uniforme regels. EU-banken moeten zich immers aan minimumnormen houden. Ze houden in dat de depositogarantie minimaal 100.000 euro moet zijn. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese eisen. En de hervorming van de depositogaranties op EU-niveau zou in de toekomst nog meer zekerheid moeten bieden.

Hervorming van het garantiestelsel in de EU

Daarnaast is in 2013 gestart met een verdere hervorming van het depositogarantiestelsel in het kader van de EU. Deze hervorming vereist dat spaarbanken en regionale banken hun aansprakelijkheidsreserves aanhouden. Volgens het nieuwe regime zijn banken verplicht om één procent van alle verzekerde activa in het garantiefonds te storten. Dit zou ook gelden voor alle spaartegoeden van klanten tot 100.000 euro.

Garantieregelingen buiten de EU

Landen buiten de EU hebben vaak vergelijkbare regelingen voor het beschermen van spaargeld:

Hoe herkent u een buitenlandse bank en haar garantieregeling?

U kunt niet altijd zien of de voorwaarden van de garantieregeling van toepassing zijn op Nederlandse of buitenlandse banken. Als u eenmaal een bank heeft gekozen die één of meerdere vestigingen in Nederland heeft, maar waarvan het hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd, dient u te voldoen aan de depositogarantieregeling van het betreffende land. Een voorbeeld hiervan is de bekende Zweedse bank Handelsbanken.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Want er zijn ook buitenlandse banken met vestigingen in EU-landen die zich vrijwillig hebben aangesloten bij de garantiefondsen in het betreffende EU-land.€