Depositogarantiestelsel 2021/’22

Sparen in het depositogarantiestelsel is ook niet zonder risico. Om te sparen bij een Nederlandse of buitenlandse bank in Nederland, let dan op het depositogarantiestelsel 2021 en 2022, uw spaargarantiestelsel. Als u een huis verkoopt, controleer dan ook of uw geld bij een notaris staat die onder deze garantieregeling valt. Deze bankgarantie beschermt u gedeeltelijk. Goed nieuws voor wie veilig wil sparen in ons land tegen de hoogste spaarrentes en niet altijd op de oude bank wil blijven. Het is een collectieve garantie voor uw spaargeld in Europa, een grote verbetering als de bank failliet gaat. Begin 2020 heeft het Nederlandse depositogarantiefonds ongeveer 1,5 miljard euro als buffer. Dat moet de komende jaren oplopen tot 5 miljard euro.

Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel 2008 tot heden in Nederland

Sinds 7 oktober 2008 garandeert het Nederlandse depositogarantiestelsel 100.000 euro aan elke particuliere rekeninghouder bij bankfaillissement. Sinds Icesave en DSB Bank weten we allemaal dat je het beste kunt sparen bij een bank die volledig gedekt is door dit Nederlandse depositogarantiestelsel. DSB bank dekte het, maar Icesave slechts gedeeltelijk. Een bank met hoofdkantoor in Nederland is gedekt door een Nederlandse bankgarantie, terwijl Icesave hier alleen een filiaal had. Banken met hoofdkantoor elders zijn grotendeels gedekt door een bankgarantie van hun thuisland, die vaak veel lager is dan de Nederlandse garantie. Daarnaast dachten spaarders veilig te sparen, terwijl de spaargarantie tegenviel omdat er in het land van herkomst een ander gegarandeerd bedrag is. Daarom was de EU terecht van mening dat er één enkele regelgeving zou moeten zijn voor alle banken en spaarders in Europa.

Depositogarantiestelsel voor 2021 en 2022 in Europa

Conform de Europese richtlijn depositogarantiestelsels COM(2010)368 bent u bij alle banken uit de EU-lidstaten gedekt door het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat u als particulier en elke instelling bij al deze banken een spaargarantie van 100.000 euro heeft.

Depositogarantiestelsel voor 2021 en 2022

Daarom zijn alle lidstaten volgens de Europese richtlijn verplicht om een ​​garantie te geven die niet hoger is dan 100.000 euro. Het is de verantwoordelijkheid van het land, niet van Europa, niet alle landen zijn even vooruitstrevend in de besluitvorming. Gelukkig hebben onze ministers van Financiën besloten dat de spaargarantie in Nederland op € 100.000 blijft. Gelukkig maar, want Europa is regelmatig onrustig.

Veilig sparen met hoge rente in 2021 en 2022

Het resultaat is belangrijk voor wie veilig wil sparen. U hebt samen met uw partner nog een waarborg van 200.000 euro per instelling. Als je meer geld op de bank hebt staan, is het een goed idee om het geld te splitsen. Het is belangrijk op te letten dat de bankgarantie per bankvergunning geldt. Dit betekent dat als de bank meerdere merken heeft, de saldi bij elkaar worden opgeteld. Bij een besparing van 100.000 euro met ASN en 100.000 euro met SNS wordt de garantie voor één persoon bij deze banken in totaal 100.000 euro in plaats van 200.000 euro. Dit komt doordat ASN en SNS onderdeel zijn van de Volksbank. Maar er zijn meer van dit soort voorbeelden:

Zakelijk Spaar- en Depositogarantiestelsel Zakelijk 2021 en 2022

Het depositogarantiestelsel dekt alle ondernemers met een zakelijke rekening bij een bankfaillissement, dus niet alleen kleine ondernemers. Het kleine bedrijf voldoet aan de volgende vereisten:

Denk hierbij aan gelden, stamrecht bv, deposito bv en derdengelden op een derdennotarisrekening. Meer informatie over veilig zakelijk sparen vindt u, is de bedrijfsrekening ook bij bankfaillissement veilig?

Definitief depositogarantiestelsel voor 2021 en 2022

De harmonisatie van bankgaranties door in Europa opererende banken is een goede zaak. Het beschermt de consument beter en geeft meer duidelijkheid. Maar ook nu is het, althans in ons land, eenvoudig om veilig te sparen op de hoogste rentetarieven. Als je veilig wilt sparen en op zoek bent naar een hoge rente, kies dan voor een bank die valt onder het depositogarantiestelsel.€