Definitie van consumentenkrediet

Hier vind je de definitie van consumptief krediet en de verschillende soorten ervan, zoals aankoop op afbetaling, aankoop op afbetaling, persoonlijke lening, doorlopend krediet en studielening.

Definitie van consumentenkrediet

Consumptief krediet is een lening bedoeld voor de aankoop van roerende zaken die geen terugbetalingszekerheid bieden. Op deze goederen mag dus geen pandrecht of hypotheekrecht rusten. Het bedrag van de lening wordt bepaald door het inkomen en de persoonlijke financiële verplichtingen van de aanvrager.

Soorten consumentenleningen

Er zijn veel soorten consumentenleningen. Dit artikel behandelt de meest voorkomende vormen.

Aankoop op afbetaling

Huurkoop is (hoewel veel mensen het niet weten) een vorm van krediet. Met dit type krediet wordt de koper de eigenaar van het item. De verkopende partij wordt de schuldeiser. De kant van de koper zou dus een lening van de kant van de verkoper hebben ontvangen. In veel gevallen brengt de verkopende partij rente in rekening over het openstaande bedrag. Deze percentages kunnen oplopen tot 19 procent en in de praktijk worden vaak administratiekosten doorberekend aan de koper.

Huren om te kopen

Huurkoop is een ander type lening. Dit formulier lijkt erg op een aankoop op afbetaling met een groot verschil. De koper wordt namelijk pas eigenaar na betaling van de laatste termijn. Daarom kan hij het product niet aan iemand anders verkopen of verhuren. Hij is ook verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product. Als de koper niet of te laat betaalt, kan de verkoper het artikel claimen. De verkopende partij mag ook rente in rekening brengen over het openstaande saldo. Het is dus dubbel nadelig voor de koper.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is eigenlijk een lening met een vooraf bepaalde looptijd. Iemand die geld heeft geleend, moet maandelijks of gedurende een vooraf bepaalde periode het rente- en aflossingsbedrag betalen. De rente is alleen verschuldigd over het openstaande saldo en kan oplopen tot 19 procent. Daarom is het verstandig om persoonlijke leningen te vergelijken. Een ander kenmerk van deze vorm van lenen is dat er geen onderpand is van de bank of geldverstrekker. De hoogte van deze lening is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en de mate waarin hij financiële verplichtingen heeft.

Omzetkrediet

Een doorlopend krediet is vergelijkbaar met een persoonlijke lening. Bij deze vorm van lenen wordt echter niet vooraf de looptijd van het contract bepaald, maar het maximale bedrag van de lening. Dit wordt een kredietlimiet genoemd. Het is dus een persoonlijke lening die nooit terugbetaald hoeft te worden. De rentetarieven zijn vaak hoger dan bij een persoonlijke lening. Uiteindelijk zal de lening natuurlijk moeten worden afgelost, bij het bereiken van een bepaalde leeftijd zal de kredietlimiet steeds kleiner worden. Ook hier is het verstandig om de rentetarieven van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Studenten lening

Studenten hebben een soort lening genaamd een studielening. Dit type lening is vergelijkbaar met een doorlopende lening, maar heeft vaak een lagere rente. De bank wil namelijk de student als klant houden als ze eenmaal gaan werken en een hypotheek afsluiten.

flitskrediet

Dit is een optie waarbij je heel snel een persoonlijke lening voor een laag bedrag kunt aanvragen. De rentetarieven zijn vaak hoog en de vorm van de lening lijkt op een persoonlijke lening. Deze leningen kun je vaak via sms aanvragen en zijn vrij duur.

Zoals je ziet zijn er veel verschillende soorten leningen die onder het consumptief krediet vallen. Natuurlijk heeft elke vorm zijn eigen kenmerken en zijn eigen voor- en nadelen. Maar als je van plan bent om geld te lenen, is het altijd de moeite waard om verschillende aanbieders te vergelijken.€