Deense hypotheek

Een Deense hypotheek of een andere buitenlandse hypotheek op een Nederlands huis afsluiten is mogelijk, maar niet zo eenvoudig. Vereniging Eigen Huis werkte al in 2015 aan de mogelijkheid om in Nederland een Deense hypotheek af te sluiten omdat dat goedkoper is. Mogelijke dienstverleners waren De Hypotheekshop en Solid Mortgages. Het is niet gelukt, maar je kunt wel een Deense hypotheek nemen voor je woning in Nederland in Denemarken. De kans is groot dat de hypotheekrente lager is dan in Nederland.

Wat is een Deense hypotheek?

Een Deense hypotheek is een hypotheek die in Denemarken wordt afgesloten volgens de financieringsmethode zoals die in Denemarken wordt gedaan en met de in Denemarken gebruikelijke rente. Bij een Deense hypotheek sluit je geen hypotheek af bij een bank, maar is de bank een intermediair die de financiering voor je regelt op de kapitaalmarkt. Deze financiering wordt gedekt door obligaties. Doordat de bank slechts een tussenpersoon is, neemt de bank minder risico en is uw hypotheek goedkoper.

Een Deense hypotheek is goedkoper

De Deense hypotheek blijkt in de praktijk goedkoper te zijn en de introductie zorgt voor meer concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. De hypothecaire lening wordt direct en zonder tussenpersoon op de kapitaalmarkt gefinancierd tegen de huidige marktrente. Deze aspecten verlagen de hypotheekrente en dat is maar goed ook. Er is niet veel concurrentie in ons land, omdat het land enkele grote banken bezit en Brussel niet kan rommelen met hypotheekrente. Een lagere rente is goed nieuws omdat de woningmarkt erg gevoelig is voor hogere hypotheekrentes. Een lagere hypotheekrente betekent een boost voor de woningmarkt. Dit is ook de reden waarom Vereniging Eigen Huis zich ertoe heeft verbonden de Deense hypotheek mogelijk te maken in ons land.

Aftrekbaarheid van Deense hypotheken en hypotheekrente

Dit geldt voor een annuïteitenhypotheek en dan is de hypotheekrente aftrekbaar. De hypotheek wordt in maximaal dertig jaar afgelost. Voor financieringen worden obligaties met dezelfde looptijd, dezelfde rente en aflossingswijze afgesloten. Als de rente daalt, kan de lening worden geherfinancierd en de verwachting is dat bijzondere pensioenfondsen en grote beleggers geïnteresseerd zullen zijn in financiering met deze obligaties.

Hoeveel goedkoper is een Deense hypotheek?

Vereniging Eigen Huis VEH verwacht een lagere hypotheekrente. Met een Deense hypotheek kan de lagere Deense rente worden doorberekend aan de Nederlandse consument, en dat valt nog te bezien. Consumenten zijn vaak beter af met extra concurrentie op de hypotheekmarkt.

Zet uw hypotheek over naar Deense Hypotheek

Zodra de Deense hypotheek kan worden afgesloten, wordt het ook interessant om te weten of u uw bestaande hypotheek kunt oversluiten naar het Deense model. Dit wordt aantrekkelijk wanneer uw bestaande hypotheek met vaste rente afloopt. Als er nog vele jaren te gaan zijn en de bestaande hypotheek nog niet is afgelopen, moet u van de bank ook boeterente verwachten. Dit zijn extra kosten die de overstap bemoeilijken. Als u wilt weten of de ruil voor u aantrekkelijk is, vraag dan de bank om deze te berekenen. Als je eenmaal een Deense hypotheek hebt afgesloten en de hypotheekrente daalt, is overstappen eenvoudig en boetevrij.

Deense termijn hypotheek

Veel Denen kiezen voor een looptijd van 10 jaar, maar kortere looptijden zijn ook mogelijk. Kiest u voor een kortere looptijd, dan loopt u het risico dat de rente tijdens de renteherziening omhoog gaat. Als de rente daalt, kan het tegenovergestelde ook waar zijn. Daarnaast is de hypotheekrente niet bij alle Deense banken (en ook niet in Nederland) gelijk, waardoor enig speurwerk nodig is.€