Debiteuren kopen en verkopen

Er wordt veel gehandeld met het kopen en verkopen van vorderingen. Dit komt doordat steeds meer mensen schulden hebben. Bedrijven maken ook vaker gebruik van een incassobureau. Er zijn bedrijven die het incasseren van claims uitbesteden volgens het no-treat, no-fee principe. In andere gevallen wordt de vordering verkocht aan een incassobureau, waardoor het bedrijf er helemaal vanaf komt. Particulieren hebben de mogelijkheid om hun claim online te verkopen.

Steeds meer mensen hebben geldproblemen. Een belangrijke reden hiervoor is de economische crisis. Ook is het voor mensen jarenlang gemakkelijk geweest om goederen op afbetaling te kopen of gemakkelijk geld te lenen. Als het uiteindelijk niet binnen hun budget valt, komen ze in de problemen. Een andere ontwikkeling in de afgelopen jaren is dat bedrijven steeds strenger zijn geworden met niet-betalende klanten. Dit komt doordat hun aantal snel is toegenomen en als gevolg daarvan steeds meer verliezen lijden. Ze willen die kosten niet zomaar afschrijven en via een incassobureau hun geld proberen te krijgen. Een belangrijk nadeel voor de klant wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld. Dan lopen de kosten snel op. De standaard incasso kost al 34 euro. Dit bedrag kan oplopen afhankelijk van de omvang van de collectie.

Aankoop van vorderingen

Er is een hele handel in deze claims. Er valt immers goed geld te verdienen aan debiteuren en dat weten incassobureaus. Er zijn verschillende constructies. De meest gebruikte constructie is no cure, no charge. Dit betekent dat het incassobureau pas betaald krijgt als de vordering door de klant is betaald. Dit betekent dat het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt geen enkel risico loopt. Het incassobureau kan verdienen aan de incassokosten die worden betaald. Dit kan heel aantrekkelijk zijn omdat mensen snel verrast zijn als ze in aanraking komen met een incassobureau en snel betalen. Betaalt de klant na meerdere brieven nog steeds niet, dan kan het incassobureau overwegen naar de rechter te stappen. Om dit te doen is het noodzakelijk om te bepalen hoe gegrond de claim is, aangezien juridische procedures ook hoge kosten met zich meebrengen.

Debiteuren gebundeld kopen

De andere constructie is de constructie waarin het bedrijf een heel pakket aan vorderingen overneemt. Zij zullen in dat geval, los van de incassokosten, tevens het oorspronkelijk door de klant verschuldigde bedrag incasseren. Dit kan voor het bedrijf een aantrekkelijke oplossing zijn, omdat ze dan in ieder geval van de collectie af zijn en er geen tijd meer in hoeven te steken. De mogelijkheid voor het bedrijf om de volledige koopprijs te recupereren gaat echter verloren. Debiteuren worden vaak als een geheel verkocht. Dit bedrag geeft een indicatie van hoe moeilijk of gemakkelijk het zal zijn om deze vorderingen te innen. Soms staan ​​vorderingen al lang open of kan iemand zijn schulden gewoon niet betalen. De koper van het debiteurenpakket zal dus altijd moeten bepalen welke kosten hij meent te zullen maken door een bepaald bedrag te innen. Als die kosten hoger zijn dan de verwachte winst, moet hij het niet doen.

Claim verkoop

Particulieren hebben ook de mogelijkheid om hun claim te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld via www.salesjeprocedure.nl. Dit bedrijf koopt niet automatisch elke klant. U kunt een aanvraag indienen en de bewijslast bepalen. Vervolgens wordt binnen vijf dagen beoordeeld of het bedrijf uw claim wil kopen. Je hoort ook hoeveel ze ervoor bieden. Er zijn geen kosten verbonden aan het beoordelen van de claim. Vooral particulieren kiezen voor deze optie, omdat zij dan toch in ieder geval een deel van de schade lijden. Het inschakelen van een incassobureau of de gang naar de rechter is voor hen vaak te duur voor een bepaalde zaak.€