De Zilveren Vloot redt het kind in 2020

Silver Fleet behouden in 2020 voor een kind of kleinkind. Bij de staatsbank SNS spaar je met 0,30% rente plus een bonus tot 10 procent of 1080 euro extra. In de vorige eeuw kenden we dit soort spaargeld al, maar sinds 2012 is het weer terug bij SNS bank. Laat uw kind of kleinkind ook sparen en leren omgaan met geld op een goede kinderspaarrekening, zodat uw kind vandaag of morgen ook Zilvervloot krijgt. SNS bank biedt Zilvervloot sparen aan, maar ook Regiobank.

Zilvervloot en een Zilvervloot-rekening voor een kind of kleinkind verleden tijd?

In 1958 trad de Jeugdspaarwet in werking, die tot doel heeft jongeren aan te moedigen om te sparen. Dit geldt voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Ze spaarden elk jaar tot een bepaald maximum bedrag op een zilvervlootrekening, en toen de spaarrekening afliep, werd deze twee keer terugbetaald met een overheidssubsidie. Wie spaarde, kreeg een bonus van 10% van het opgebouwde spaargeld plus rente. In de jaren tachtig nam het iets af en in 1992 werd de Jeugdspaarwet volledig ingetrokken. Het aanmoedigen van het sparen van jongeren werd in het toenmalige kabinet niet meer als een prioriteit beschouwd.

De Zilvervloot Spaarrekening stond destijds ook bij DSB Bank

DSB bank heeft hier verstandig op gereageerd, gevolgd door bijna alle andere banken. Nu kunt u bij elke bank een kinderspaarrekening openen. De overeenkomst bij DSB bank was echter op het hoogste niveau. Aan het einde van de looptijd ontving het kind een bonus van 10% van maximaal 2.500 euro geïnvesteerd. Er kan een rekening worden geopend voor een kind tussen 0 en 18 jaar. Opa en oma konden ook een rekening openen voor een kleinkind.

Kinderspaarrekeningen bij verschillende banken zijn mogelijk

Het is mooi dat CDA en ChristenUnie vinden dat de Zilvervlootrekening terug moet. Dit in een tijd waarin veel jongeren geld tekort komen en per 1 januari 2012 de kinderbijslag in kolom 3 van de inkomstenbelasting is afgeschaft. Tot die tijd moet u het doen met een bestaande kinderspaarrekening bij de bank. Bijna elke bank verdient extra geld voor een kind of kleinkind dat spaart of spaart. Sommige banken bieden enkele rekeningen aan voor het kind. Kinderspaarrekeningen vindt u:

Houd er rekening mee dat elke rekening zijn eigen voorwaarden heeft en dat de spaarrentes niet bij alle banken hetzelfde zijn. Let dus altijd goed op de spaarrekeninggegevens van uw kind. Het spaarpercentage is relatief hoog, en dan komt er nog een bonus van 10% bij wat het nog mooier maakt.

Zilvervloot, exclusief SNS bank, zilveren vlootrekening 2020

SNS Bank is nu de eerste die Zilvervloot-sparen weer toestaat. De belangrijkste kenmerken van deze spaarrekening zijn (per 1 januari 2020):

De rente bedraagt ​​0,35%. Met een rente van 0,35% en een jaarlijkse investering van 600 euro is na 7 jaar sparen in totaal 3.000 euro opgebouwd, dus een fors jaarrendement dus. Eenmaal op 18-jarige leeftijd komt er minimaal 10% bij.

Voordelen van Silver Fleet-besparingen

De voordelen van het houden van Zilvervloot zijn:

Nadelen De Zilveren Vloot redden

Nadelen van zilvervlootsparen zijn:

Spaar- of zilvervloot

U kunt ook kiezen voor een spaardeposito bij banken als Leaseplan bank, NIBC Direct of MoneYou. Of het goedkoper is, hangt af van het besparingspercentage dat je er kunt halen. Vergelijk deze rente met de Zilvervloot spaarrente, inclusief de extra bonus, met de rente die u kunt krijgen op een spaardeposito. Met een spaardeposito kun je immers ook lang geld opzij zetten, geld dat bijvoorbeeld inclusief rente op spaargeld pas vrijkomt als je kind naar school gaat.

Conclusie De schatvloot redden

Het sparen van een vloot kostbaarheden is aantrekkelijk door de 0,30% spaarrente en de bijzonder hoge extra bonus als u lang genoeg spaart. Wie achttien jaar op rij 600 euro, het maximale bedrag, heeft gespaard, krijgt 10% bonus, 1% voor het hele jaar. Spaar je 18 jaar, dan krijg je een bonus van 1.080 euro.

Lees verder