De wettelijke wanbetalingspercentages zijn hoog

Per 1 januari 2020 is de wettelijke rente voor niet-commerciële transacties 2%. De wettelijke rente voor te late inning of betaling is in ons land vrij hoog. Bij betalings- en betalingsachterstanden krijgt u een aanvullende vordering op basis van de wettelijk toegestane rente. Maar hoe zit het met die wettelijke rente en de maximale wettelijke rente? Het maximale bedrag aan rente dat in rekening mag worden gebracht bij een lening of bij te late betaling. Particulieren hebben een andere wettelijke rente dan bedrijven. Bij inflatie zullen deze rente en belastingen waarschijnlijk stijgen.

Het kabinet wil dat we onze rekeningen op tijd betalen en wil geen betalingsachterstanden

De regering heeft een wetsontwerp naar de Raad van State gestuurd om een ​​aantal betalingsachterstanden tegen te gaan. De essentie van dit voorstel is:

Wat is de wettelijke rente?

Volgens de wet is wettelijke rente verschuldigd wanneer iemand in gebreke blijft met een bepaalde schuld of betaling. Zo heeft de schuldeiser het recht om wettelijke rente te eisen van de schuldenaar die het geldbedrag onzorgvuldig heeft betaald. Als iemand niet op tijd betaalt, kan de wettelijke rente een middel zijn om schuldeisers onder druk te zetten. Wettelijke rente is wettelijk bedoeld om betalingsachterstanden te voorkomen, maar kan soms zo hoog worden dat er zelfs nog meer achterstand ontstaat.

Een ingebrekestelling is vereist

Voordat wettelijke rente in rekening kan worden gebracht, moet de schuldeiser eerst iemand op de hoogte stellen van het verzuim en schriftelijk een vervaldatum aangeven waarop de betaling moet plaatsvinden. Na deze datum kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden.

Er zijn twee soorten wettelijke rentetarieven

Er zijn twee soorten wettelijke rentetarieven:

Hoe hoog is de wettelijke rente?

De mate van interesse maakt een groot verschil in welke categorie je valt. Niet alleen de hoogte van de rente is anders, maar ook de wijze van vaststelling en bekendmaking van de rente.

Betalingsschulden aan particulieren

De wettelijke rente voor transacties met particulieren wordt halfjaarlijks vastgesteld en zo nodig aangepast. De wettelijke rente wordt vervolgens berekend door 2,25 procentpunt op te tellen bij de ECB-herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank en gepubliceerd in het Publicatieblad. Deze interesses kunnen sterk uiteenlopen. Zo schommelt de wettelijke rente de afgelopen jaren tussen de 2% en 4%.

Wettelijke rente voor niet-commerciële transacties en consumenten, 2018, 2019 en 2020, rente:

Van Tot procent
1-1-2017 2020 jaar 2
1-1-2017 31.12.2017 2
1-1-2016 31.12.2016 2
1-1-2015 31.12.2015 2
01.07.2012 31.12.2014 3
01.07.2011 01.07.2011 4

Belastingdienst en belastingrente

Deze wettelijke rente is nu hoger dan de rente bij een goede spaarbank. Het is ook meer dan de belastingrente van de Belastingdienst als u nog aan de Belastingdienst verschuldigd bent. Ook heeft u recht op wettelijke renteteruggave als bijvoorbeeld de verzekeraar uitstel van betaling heeft. Vaak ontvang je deze toeslag automatisch op je rekening, maar niet altijd. U zult dan zelf moeten bellen. En het kan de moeite waard zijn, want hoe langer de vertraging, hoe groter de interesse.

Maximale wettelijke rente

Zo is de maximale wettelijke rente die aan particulieren in rekening mag worden gebracht voor rood staan ​​gelijk aan de wettelijke rente voor consumenten plus 12%. In 2013, 2014 is dit 16%, in 2019 en 2020 is dit 14%.

Commerciële transacties

Als er geen particulier bij de transactie betrokken is, hebben we het over andere wettelijke belangen. Het is ook veel hoger. Deze rentetarieven staan ​​altijd voor zes maanden vast. Per juli 2008 bedraagt ​​deze wettelijke rente maar liefst 11,07 procent. Deze percentages worden opgeslagen op de website van De Nederlandse Bank. Per 1 januari 2018 bedraagt ​​de wettelijke rente voor handelstransacties 8,0%:

Wettelijke rente handelstransacties, rente 2018, 2019 en 2020:

Van Periode tot en met procent
1 januari 2018 2020 jaar 8
1 januari 2017 31.12.2017 8
1 juli 2016 31.12.2016 8
1 januari 2016 01.07.2016 8.05
1 januari 2015 31.12.2015 8.05
1 juli 2014 1-1-2015 8.15

Sterker nog, de rente kan nog hoger zijn als er sprake is van samengestelde rente. Deze samengestelde rente is de standaard.

Definitieve wettelijke rente voor 2018, 2019 en 2020

Dit betekent dat te late betalingen en rekening-courantkredieten kunnen leiden tot hoge rentetarieven. Het spreekt waarschijnlijk voor zich dat het veel beter is om jezelf te sparen bij een bank die je een hoge rente geeft op je spaargeld. Probeer dus laattijdige betalingen te vermijden en profiteer van hoge rentetarieven op een goede spaarrekening.€