De wanbetaler heeft het gehaald

Wanbetalers, mensen die hun betalingsmoraal niet al te serieus nemen, kunnen tegenwoordig minder gemakkelijk slapen. Schulden aan de Belastingdienst en onbetaalde verkeersboetes worden al thuis door politie en justitie geïnd. Hoe komen schuldeisers aan hun geld en wat is de toon richting wanbetalers?

Incasso van onbetaalde belastingschulden en boetes

Wanbetalers met openstaande boetes of belastingschulden kunnen steeds vaker een bezoek van de politie verwachten. Als u het openstaande bedrag niet direct kunt betalen, mag u verwachten dat er beslag wordt gelegd op de bezittingen. Dergelijke huisbezoeken zijn een gezamenlijke inspanning van politie, officieren van justitie en belastingautoriteiten in een gestructureerde aanpak die ‘aanraken’ wordt genoemd. De regering is van mening dat misdaad niet mag lonen en wil de criminelen ‘afpakken’ wat met illegale activiteiten is verkregen. Ook zullen naar verwachting vaker huisbezoeken van politie en belastingdienst plaatsvinden. En natuurlijk gebeurt het op de momenten dat de kans op wanbetalers thuis het grootst is: tijdens voetbalwedstrijden van Oranje of rond feestdagen.

Beter niet te lang wachten met herinneringen

Hoewel de Belastingdienst en de politie graag aan de slag gaan met openstaande vorderingen, is ‘achter je geld aanzitten’ niet een van de favoriete bezigheden in het bedrijfsleven. Wil klanten niet boos maken met overhaaste herinneringen. Het is echter niet aan te raden om te lang te wachten met het versturen van herinneringen. Onbetaalde vorderingen hebben voor veel bedrijven al voor financiële problemen gezorgd. Veel klanten hebben het gevoel dat een leverancier aarzelt om hun openstaande vorderingen te innen en betalingstermijnen hanteert tot en met de laatste dag.

Als schuldeiser hoeft u zich niet te verontschuldigen

Ook vinden veel ondernemers het lastig om een ​​onaangename boodschap te formuleren. Met teksten als: “Als deze brief uw betaling heeft gekruist, beschouw deze dan als niet verzonden” of “Anders voelen wij ons genoodzaakt de vordering over te dragen aan een incassobureau” wil u niet te grof overkomen. In de praktijk hebben dergelijke formuleringen echter meestal niet het beoogde effect, maar bereiken ze het tegenovergestelde: ze worden niet serieus genomen.

Want het lijdt geen twijfel dat een instelling die een prestatie levert ook correct moet betalen en zich niet moet verontschuldigen voor het sturen van een herinnering aan de te late betaler. Gebruik daarom begrijpelijke bewoordingen en duidelijke deadlines. Veel bedrijven rekenen ook achterstallige rente en dreigen met incassokosten. Maar bedreigingen doen in dit opzicht niet veel.

Inzamelingsprocedure als belangrijkste middel

Als alle herinneringen mislukken, bel dan uw klant voordat u het incassoproces start. De brief kan opzij worden gelegd. Persoonlijk contact moet worden overwogen. Verbale herinneringen lijken in de praktijk effectief en efficiënt. De opdrachtgever biedt dan vaak aan om in termijnen te betalen of vraagt ​​om een ​​langere betalingstermijn. Bevestig dergelijke afspraken altijd schriftelijk. Als de klant betaalt, worden de kosten en het gedoe van de incassoprocedure bespaard. Veel bedrijven hebben goede ervaringen met deze aanpak. Hoe dan ook, het is het proberen waard.€