De waardeoverdracht van het pensioen loopt gevaar door de lage dekkingsgraad

Als u van baan verandert, kunt u het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overdragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Hiervoor is wel vereist dat de financiële situatie van het pensioenfonds op orde is, anders hoeft het fonds niet mee te werken aan de waardeoverdracht. Ook is het niet zo dat de waardeoverdracht altijd voordelig is voor de werknemer. Laat u dus goed informeren.

Wat is waardeoverdracht?

Verandert u als werknemer van baan en heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan wordt u normaal gesproken aangesloten bij de betreffende pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Heeft u echter ook een opgebouwd pensioen bij uw vorige werkgever, dan heeft u wettelijk het recht om het reeds opgebouwde pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit fenomeen wordt “waardeoverdracht” genoemd.

Wat zijn de gevolgen van waardeoverdracht?

Het is vaak een goed idee om alle opgebouwde pensioenrechten in één pensioenfonds onder te brengen. Een dergelijke waardeoverdracht resulteert meestal in een groter pensioen dan de gecombineerde kleinere pensioenen bij verschillende fondsen. En bovendien is het zo duidelijk.

Waardeoverdracht is een recht, geen verplichting. U kunt er daarom voor kiezen om uw reeds opgebouwde pensioenaanspraken te laten staan ​​bij de pensioenuitvoerder van uw oude werkgever. De overdracht van opgebouwde pensioenen heeft verschillende gevolgen. Hoe te bepalen of een waardeoverdracht moet worden aangevraagd, want zo eenvoudig is het niet. Er zijn enkele basisregels:

Om alles goed af te wegen moet er onder andere gekeken worden naar de indexatie en de dekkingsgraad van de oude en de nieuwe regeling. En vergelijk alle andere voor- en nadelen van de nieuwe en oude pensioenregelingen en laat u eventueel adviseren door een pensioendeskundige.

Bijbetaling werkgever

Werkgevers zijn niet verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht als de bijbetalingskosten hoger zijn dan € 15.000 en hoger zijn dan 10% van de waarde van de waardeoverdracht.

de dekkingsgraad is te laag

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen van het fonds. Als de wettelijke dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan gemiddeld, zal het fonds in het algemeen niet meewerken aan waardeoverdrachten. Dit betekent dat, ondanks het feit dat u wettelijk het recht heeft om waarde over te dragen, die waardeoverdracht niet zal plaatsvinden. Pas als de dekkingsgraad van het fonds boven de 100% komt, kan de overdracht alsnog plaatsvinden en krijgt u automatisch bericht als u een verzoek tot waardeoverdracht heeft ingediend.€