De vooraankoopovereenkomst is niet bindend

Als je een huis koopt, moet je een contract tekenen. Deze koopovereenkomst wordt ook wel een “tussentijdse koopovereenkomst” genoemd. Er is echter niets “voorlopig” of “niet-bindend” aan deze Overeenkomst. Als u een contract tekent, bent u aan dat contract gebonden. Op enkele uitzonderingen na kun je er niet meer omheen. Om problemen te voorkomen, moet u de koopovereenkomst niet lichtvaardig ondertekenen.

Goederen koopovereenkomst

De uiteindelijke overdracht van de woning of het appartement vindt plaats via een notaris. De definitieve koopakte wordt getekend bij een notaris. Hiervoor wordt eerst nog een contract getekend. Dit is een zogenaamde “voorlopige koopovereenkomst”. Het woord “voorlopig” betekent alleen dat een contract vervolgens wordt ondertekend, dat wil zeggen een akte van verkoop bij een notaris. Een tussentijdse koopovereenkomst is echter niet vrijblijvend.

Inhoud koopovereenkomst

Alle informatie over de aankoop wordt vastgelegd in het koopcontract. Zo staat er precies beschreven wat er is gekocht, welke prijs er is onderhandeld en wanneer de woning wordt opgeleverd. Dit contract dient als basis voor de definitieve koopakte.

Doorslaggevende voorwaarden

De meeste mensen hebben een hypotheek nodig om een ​​huis te kopen. Het regelen van een hypotheek kost wat tijd. In de koopovereenkomst staan ​​in verband hiermee vaak de voorwaarden. In deze omstandigheden wordt overeengekomen dat de koper een bepaalde tijd krijgt om de benodigde hypotheek op te stellen. Indien de koper de hypotheek niet binnen de afgesproken tijd afwikkelt, kan hij de koop (kostenloos) ontbinden. Als de koper de hypotheek uitvoert of niet meldt dat het niet binnen de afgesproken tijd gaat lukken, kan de koop niet meer kosteloos worden ontbonden.

Resolutie van de inhoud van de inhoud

De beslissende voorwaarden bestaan ​​in veel gevallen uit drie delen. In deze onderdelen worden de volgende reserveringen gemaakt:

In alle gevallen wordt een specifiek tijdstip genoemd. Dit betekent dat de koper alleen binnen de overeengekomen termijn van de koop kan afzien. In veel gevallen krijgt de koper een week of vijf de tijd. Beslissende voorwaarden zijn ook gebruikelijk, maar niet vereist. Partijen kunnen onderling overeenkomen of en welke verrekeningsvoorwaarden van toepassing zijn. Uiteraard is het voor de koper van groot belang dat de juiste voorwaarden in de koopovereenkomst worden opgenomen. Als er geen onderhandelbare voorwaarden zijn overeengekomen en de koper de hypotheek niet kan rondkrijgen, komt hij in de problemen. Het contract is immers bindend voor hem. Als hij het contract wil verbreken, kost dat veel geld. Bij de meeste koopovereenkomsten moet de koper de verkoper 10% van de overeengekomen koopprijs betalen als hij het contract wil ontbinden.

Tijd voor bezinning

Bij een koopovereenkomst van een huis of appartement geldt een wettelijke bedenktijd. Deze bedenktijd duurt drie dagen. De herroepingstermijn begint om 00:00 uur de dag nadat het contract is ondertekend en overhandigd aan de koper. Als de bedenktijd eindigt in een weekend of feestdag, wordt de bedenktijd verlengd tot de volgende dag. Tijdens deze bedenktijd kan de koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Opzegging is niet nodig.

Overzicht

De vorige koopovereenkomst is definitief. Het contract kan alleen kosteloos worden beëindigd als u gebruik kunt maken van de overeengekomen oplossingsvoorwaarden. Daarnaast kan het contract tijdens de wettelijke bedenktijd altijd kosteloos worden opgezegd. In alle andere gevallen kost het de koper veel geld als hij het contract wil ontbinden.

Lees verder