De voor- en nadelen van het basisinkomen

Er zijn voor- en nadelen aan het invoeren van een basisinkomen voor iedereen zonder compensatie. Naarmate de robotisering toeneemt, kan dit onderwerp een van de mogelijke oplossingen zijn voor een groeiende groep werklozen. Met het basisinkomen komen natuurlijk kosten en de vraag of iedereen een basisinkomen moet krijgen of alleen een bepaalde groep van de samenleving. Hoe ziet het basisinkomen er echt uit? Aan welke voorwaarden moet een basisinkomen voldoen? Wat zijn de voordelen van het basisinkomen voor iedereen? Wat zijn de nadelen van een basisinkomen voor iedereen en welke initiatieven zijn er al op dit gebied?

Basisinkomen

Basisinkomen voor iedereen zonder compensatie. Voor de rijken en de armen. Wat zijn de gevolgen en is het financieel haalbaar? Voor sommigen lijkt dit een wereldvreemd idealistisch idee, maar het werd voor het eerst bepleit door de beroemde economen Tinbergen, Galbraith en Friedman.

In 1985 stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen voor en nu, decennia later, wordt er steeds meer over gesproken. Hoe moeten we ons concreet een basisinkomen voorstellen?

Voorwaarden basisinkomen

Het basisinkomen moet aan een aantal voorwaarden voldoen;

Hoeveel kost het om een ​​basisinkomen voor iedereen in te voeren?

De Vereniging Basisinkomen bestaat sinds 1991 en heeft berekend hoeveel de invoering van het basisinkomen iedereen gaat kosten. Volgens de rekenmachines van de vereniging kost de implementatie 30 miljard euro. Daar staat echter een besparing van 6 miljard euro tegenover. In totaal kost de invoering van het basisinkomen dus 24 miljard. Nog belangrijker is echter de uitvoering.

Wat kost het basisinkomen iedereen?

Er zijn verschillende berekeningen gemaakt hoeveel een basisinkomen per persoon kost. Het resultaat hangt onder meer af van hoe groot dit basisinkomen mag zijn. Daarnaast welke overtollige posities verdwijnen en behouden blijven, en dit geldt ook voor eventuele premies. Bij de meeste berekeningen vallen de inhoudingen en toeslagen weg, maar dan lopen de totale kosten nog in de miljarden.

Met het kabinet Rutte III verandert de invoering van de eenheidsheffing het financiële belastinglandschap en daarmee ook het financiële plaatje van het basisinkomen. De voorzitter van de Vereniging van het Basisinkomen berekende dat met een basisinkomen van 650 E per volwassene en 300 E voor kinderen het plan zo’n 40 miljard euro gaat kosten, maar als alle belastingvoordelen voor werkenden plus alle uitkeringen en de vlaktaks eindigen. van 50% basisinkomen moet in principe mogelijk zijn. Het loont altijd om zo te werken, terwijl nu meer verdienen soms kan betekenen dat er minder te besteden is door het wegvallen van allerlei bonussen.

Voordelen van basisinkomen

Het basisinkomen heeft voor iedereen verschillende voordelen;

Nadelen van basisinkomen

Een basisinkomen voor iedereen heeft ook een aantal nadelen;

Canada’s Mincome-programma

De steden Winnipeg (toen 450.000 inwoners) en Dauphin (toen 10.000 inwoners) experimenteerden van 1974 tot 1979 met het basisinkomen. Alle gezinnen die in deze steden woonden, ontvingen een basisinkomen als hun inkomen laag genoeg was. Niet iedereen kreeg geld, maar iedereen werd beloofd dat als hun inkomen laag genoeg was, ze steun zouden krijgen. Ongeveer 1.000 gezinnen profiteerden van het basisinkomen.

Destijds betekende elke verdiende dollar een gelijke vermindering van de uitkeringen (waardoor het bijna waardeloos was om aan uitkeringen te gaan werken). Mincome had het voordeel 50 cent belasting te betalen over elke verdiende dollar, maar je basisinkomen bleef hetzelfde. De meeste mensen wisten dat het een piloot was, hoewel niemand wist of en wanneer hij weer zou stoppen.

20 jaar later heeft onderzoeker Evelyn Forget de effecten van dit experiment onderzocht. Ze was benieuwd naar de impact van onder meer het basisinkomen op de mensen die er gebruik van maakten.

Ook viel op dat mensen die minder gingen werken vanwege het basisinkomen van het Mincome-programma niet op de bank bleven hangen, maar het geld bijvoorbeeld gebruikten voor onderwijs.

Leden die destijds deelnamen aan het Mincome-programma in Canada herinneren het zich nog en zijn nog steeds dankbaar voor de kansen die Mincome hen en hun kinderen heeft geboden. Ze noemden allemaal onderwijs, zoals een opleiding die ze bij Mincome konden volgen om aan een baan te komen, of hun kinderen die via Mincome naar school konden blijven gaan.

De conclusie van het Mincome-experiment is dat mensen met een basisinkomen ondernemender, gezonder en gelukkiger worden.

Vergroting van robotica

Een van de redenen waarom er steeds meer over het basisinkomen wordt gesproken, is dat er al niet genoeg betaald werk is voor iedereen. De vraag naar arbeid krimpt, mede door toenemende robotisering. Het is erg frustrerend om jarenlang te moeten solliciteren zonder uitzicht op een baan, daarnaast komt er meer welvaart, maar ook grotere inkomensongelijkheid. Robots hebben geen luxe en vrije tijd nodig. Het zijn waardeloze consumenten. Mensen die geen inkomen hebben, kunnen niet consumeren. Zo is het ook met het basisinkomen. Zou de oplossing voor dit probleem een ​​basisinkomen voor iedereen kunnen zijn?

Europees onvoorwaardelijk basisinkomen

Op 10 april 2014 vond een grote conferentie plaats waar de Europese Unie sprak over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Op de conferentie praten politici, activisten, organisaties en stakeholders met elkaar over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Er komt nog geen onvoorwaardelijk basisinkomen.

Toont achtergrondverlichting op basisinkomen

Op 21 september 2014 ging het programma ‘Tegenlicht’ over ‘Gratis geld’ of basisinkomen. Progressieve automatisering verhoogt niet alleen de welvaart, maar ook de werkloosheid. Er is niet genoeg werk (meer) voor iedereen en hoe willen we daarmee omgaan? Kan het basisinkomen een oplossing bieden voor deze trend?

Op 12 april 2015 stond het programma Tegenlicht in het teken van “Experimenteren met gratis geld”.

Basisinkomensboeken

Er zijn verschillende boeken over het basisinkomen die het basisinkomen dekken:

Lees verder