De spaarloonregeling loopt af

18 jaar na de invoering is de spaarloonregeling per 1 januari 2012 stopgezet. Vanaf die datum was beleggen in de belastbare spaarregeling niet meer mogelijk en konden deelnemers hun totale spaargeld opnemen. In 2013 heeft de overheid de Spaarloonregeling en de Levensloopregeling opgenomen in de zogenaamde Vitaliteitsregeling.

Wat is de spaarloonregeling?

De Spaarloonregeling was een fiscaal aantrekkelijke vorm van sparen voor werknemers. Ze mochten elk jaar een bepaald bedrag (nu € 613) belastingvrij sparen van hun salaris. Ingelegde bedragen moesten minimaal 4 jaar op een geblokkeerde spaarrekening blijven staan, waarna ze vrijelijk konden worden opgenomen. Sinds mensen in 2011 voor het laatst mochten beleggen, kwam in 2015 het laatste spaardeposito van € 613 vrij.

Kan het spaarloon eerder worden ingetrokken?

De storting op de spaarloonrekening kwam in beginsel pas na 4 jaar beschikbaar voor de deelnemer. Er waren echter een aantal “toegestane bestedingsdoeleinden” die vervroegde opnames mogelijk maakten met behoud van belastingvoordelen:

Als iemand van een van deze opnames gebruik wilde maken, moest de werkgever met veel woorden aangeven wat het doel van de besteding in de bedrijfsspaarregeling was.

Waarom was loonsparen zo succesvol?

De spaarregeling, in 1994 ingevoerd door toenmalig PVDA-lid Willem Vermeed en ook wel omschreven als “de mooiste belastingwet ooit”, was erg populair onder werkenden in Nederland. Ten slotte konden zelfs werknemers met een bescheiden inkomen geld opzij zetten. Eind 2010 hadden circa 4 miljoen medewerkers maar liefst 2,8 miljard euro op hun spaarloonrekening staan. En werkgevers gebruikten de regeling graag bij loononderhandelingen als compensatie voor loonmatigingsafspraken.

Waarom stopte de spaarloonregeling?

De overheid verliest jaarlijks honderden miljoenen belastinggeld door de loonspaarregeling. Het kabinet Rutte wilde het geld dat vrijkomt door het beëindigen van de spaarloonregeling gebruiken om de woningmarkt te stimuleren. Meer specifiek door de overdrachtsbelasting te verlagen van 6 naar 2%. Dus het geld werd gebruikt om de huizenmarkt te stimuleren, maar arbeiders betaalden de prijs.

Wat kwam er in de plaats van spaarloon?

Het kabinet wilde de vervallen spaarloonregeling en de Levensloopregeling samenvoegen tot één zogenaamde ‘levenskrachtregeling’. Met de genoemde regeling kunnen werknemers vanaf 2013 een financiële reserve aanleggen:

Wat is de vitaliteitsregeling?

Minister Kamps presenteerde begin juli 2011 de eerder aangekondigde vitaliteitsregeling. Het verving de uitgaande Salaris- en Levensloopregeling. Hoewel de exacte kenmerken van de nieuwe regeling pas op de dag van de begroting van dat jaar werden gepresenteerd, waren de belangrijkste punten van tevoren bekend.

Coalitiepartners CDA en VVD vonden dat de toenmalige levensloopregeling te veel werd gebruikt om VUT-regelingen te financieren. De beoogde vitaliteitsregeling kon daarom niet meer voor dit doel worden gebruikt. Daarom beschouwden sommigen het vitaliteitsschema als een kloon van het levenscyclusschema. Maar zonder de mogelijkheid om het geld eventueel te gebruiken om eerder te stoppen met werken. De vitaliteitsregeling is in feite een geheel van (fiscale) maatregelen om werknemers zo lang mogelijk aan het werk te houden.

Sparen met belastingvoordeel: niet in 2012

Aangezien de startdatum van de vitaliteitsregeling is vastgesteld op 1 januari 2013, terwijl de spaarloonregeling al op 1 januari 2012 eindigde, hebben werknemers in 2012 niet de mogelijkheid gehad om met fiscaal voordeel te sparen. Het kabinet heeft niet gereageerd op het verzoek van FNV om de vitaliteitsregeling per 1 januari 2012 in werking te laten treden. Het ministerie stelt dat het voor de Belastingdienst technisch onmogelijk was om de ingangsdatum uit te stellen.€