De rol van De Nederlandsche Bank en de AFM als toezichthouders

Toezichthouders zijn nodig, het financiële systeem waar wij dagelijks mee te maken hebben is grotendeels gebaseerd op vertrouwen en voldoende toezicht kan geen kwaad. Voor het vertrouwen dat ons geld veilig is bij een spaarbank en het vertrouwen dat toezichthouders goed werk leveren met andere financiële producten. Dit financieel toezicht is de hoofdtaak van de DNB, het Bureau Financieel Toezicht en de AFM. Wat betekent deze monitoring voor u?

Europese centrale bank

Financieel gezien is de Europese Centrale Bank ECB de grote broer van De Nederlandsche Bank DNB. Terwijl de ECB de conjuncturele en structurele ontwikkelingen in het eurogebied systematisch in de gaten houdt, richt DNB zich op het financiële stelsel in Nederland.

Vertrouwen in financiële markten

Vertrouwen vormt de basis voor het functioneren van financiële markten. Het beschermen van dit vertrouwen is dan ook een belangrijk onderdeel van het toezicht van DNB. Verstoring in de financiële sector moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zowel op nationaal als op microniveau. Burgers en bedrijven moeten immers kunnen vertrouwen op de aangeboden financiële producten. Om dit te realiseren zijn er in Nederland drie (grote) toezichthouders werkzaam op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Weten:

Toezicht door DNB

Om haar toezichthoudende rol te vervullen, past DNB vijf vormen van toezicht toe. Samen moeten ze ons vertrouwen in de financiële wereld garanderen:

  1. Systeembewaking. Daarbij richt DNB zich op het bewaken van de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel,
  2. Prudentieel toezicht. Zij bewaakt de stabiliteit en solvabiliteit van beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappijen, geldtransactiekantoren, kredietinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren en verzekeraars. De kwaliteit van economische activiteit en bestuurders wordt bewaakt,
  3. Integriteitsbewaking. Er wordt aandacht gevraagd voor naleving van specifieke integriteitswet- en regelgeving,
  4. Toezicht op toezicht. Snelle en veilige afwikkeling van betalingen en effectentransacties wordt bewaakt, en
  5. Bewaken van materialen. Dit geldt voor onze pensioenen. Er wordt voor gezorgd dat de bepalingen in de statuten en reglementen van pensioenfondsen en verzekeraars voldoen aan de pensioenwet- en regelgeving van ons land.

Gaat er iets mis bij een financiële instelling, dan kunt u in veel gevallen terugvallen op het depositogarantiestelsel van DNB. DNB staat volledig garant voor 100.000 euro voor rekeningen op de spaarbank, voor één persoon in één instelling. Hoe veilig is uw geld op de bank, weet u dat?

Toezichthouder Bureau Financieel Toezicht, BFT

Het BFT houdt toezicht op notarissen, belastingadviseurs, accountants en deurwaarders. Weet jij meer? BFT is een financieel toezicht, juridisch toezichtsbureau.

AFM-monitoring

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de werking van de financiële markten. Houdt iedereen zich aan de regels en zijn kopers van financiële producten voldoende geïnformeerd? Financiële markten moeten efficiënt en goed functioneren. De AFM wil dit faciliteren door overzichtelijke en transparante marktprocessen. Consumentenbescherming is een belangrijke tak van de boom. Klanten dienen immers met zorg behandeld te worden. Een financieel informatieboekje is daarbij een welkome hulp, maar helaas gaat het in de praktijk wel eens mis. Niet zozeer omdat de handleiding of brochure niet klopt, maar omdat het toezicht van de AFM slechts geldbedragen tot € 50.000 dekt. Het is dan ook de vraag of dit bedrag verder moet worden verhoogd. Dit kan echter niet de AFM worden verweten, maar de politici die de taken van de AFM hebben bepaald. De AFM heeft toegezegd nog scherper te gaan monitoren, maar wel binnen haar wettelijke taak.€