De ondergrens van de BKR verklaring

Registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan soms onterecht blijken. Het kan voorkomen dat u een negatieve registratie krijgt vanwege een schuld van enkele tientallen. Hierdoor blijft u vijf jaar met deze registratie geconfronteerd worden met alle gevolgen van dien.

Iedereen die goederen of diensten koopt, weet dat de rekening ook betaald moet worden. Het kan echter voorkomen dat u door omstandigheden tijdelijk niet in staat bent om uw rekeningen te betalen. U krijgt nog geen negatieve inschrijving wegens achterstand, maar herhaalde wanbetalingen kunnen ernstige gevolgen hebben. Zo moet iemand die een lening aangaat ook aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Het kan voorkomen dat u een betaling vergeet, maar als u ook aanmaningen en aanmaningen negeert, loopt u het risico dat het bedrijf u als wanbetaler in het BKR registreert.

Kleine betalingsachterstand

Als u uw telefoonrekening niet betaalt, kunt u zich ook registreren. Daardoor moet je vijf jaar op de blaren zitten. Door een negatieve registratie kunt u zich niet meer aanmelden voor een telefoonabonnement of een product kopen met uitgestelde betaling. Het is nog erger voor degenen die een huis willen kopen met een hypotheek. Hoogstwaarschijnlijk zal er geen enkele bank zijn die een hypotheek verstrekt aan iemand met een negatieve registratie in het BKR. Daarom kan het voorkomen dat u in de eerste vijf jaar geen huis meer kunt kopen door een tijdelijk gebrek aan enkele tientallen. Dit is een zeer zware straf voor een dergelijk gebrek.

Registreer geen kleine schulden

VVD-Kamerlid Frans Viker heeft bepleit dat negatieve registratie achterwege moet blijven voor een kleine schuld. De toenmalige minister van Financiën, Jan Kies de Jaeger, vond het maar niks. De minister vond dat mensen met een registratie met kleine bedragen tegen zichzelf beschermd moeten worden. Volgens hem hebben consumenten met achterstallige telefoonrekeningen drie keer meer kans op betalingsproblemen. Wie zulke kleine bedragen nu al niet kan terugbetalen, mag geen grotere verplichtingen aangaan. Het gaat voorbij aan het feit dat er door omstandigheden dingen mis kunnen gaan. Zo kan het zijn dat je geen herinneringen en herinneringen wegens verhuizing ontvangt.

Kredietindicatie

Banken, telefoonmaatschappijen en verzekeraars leggen veel nadruk op kredietwaardigheid. Als ze bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een lening afsluiten bij consumenten, willen ze de kans dat het niet wordt terugbetaald zo klein mogelijk maken. Door niet-gecrediteerde consumenten uit te sluiten, worden ze voordeliger voor kredietwaardige consumenten. Betalende consumenten dragen immers uiteindelijk de kosten van openstaande schulden.

Onjuiste registratie

Als de consument van mening is dat hij ten onrechte bij het BKR is geregistreerd, dient hij contact op te nemen met de instelling die de registratie heeft ingediend. Zij zijn ook de partij die zich opnieuw kan uitschrijven. Bij meningsverschillen kunt u terecht bij het BKR in Tiela. Om je weer uit te schrijven, moet je een passend bewijs overleggen. Als u zegt dat u een telefonische toezegging heeft dat u uitstel heeft gekregen, staat u niet sterk.€