De langstlevende kan gebruik maken van de erfenis van de kinderen

In het verleden konden kinderen het kinderdeel opeisen bij de langstlevende ouder. Sinds 2003 geniet de langstlevende echtgenoot bescherming tegen de eisende kinderen. Het deel dat feitelijk aan het kind toebehoort, staat tot aan zijn overlijden geheel ter beschikking van de ouder.

Doordat eerdere kinderen aanspraak konden maken op hun kinderdeel, ontstonden er situaties die niet wenselijk waren. Ouders bouwen tijdens hun leven spaargeld en eigen vermogen op in het huis. Na het overlijden van een van de twee kinderen konden de kinderen hen vragen een deel van het geld af te staan. De langstlevende ouder werd gedwongen een extra hypotheek op het huis af te sluiten. Sinds 2003 is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op een kinderaandeel. De uitzondering is wanneer de ouder hertrouwt.

Claim het erfenisbedrag

Wanneer een ouder overlijdt, staat in het testament hoe de erfenis wordt verdeeld. Als er geen testament is, is de juridische verdeling van toepassing. Gewoonlijk ontvangen de langstlevende echtgenoot en kinderen de nalatenschap van de overledene in gelijke delen. Zij ontvangen alleen het deel van de nalatenschap waarop de kinderen recht hebben na het overlijden van de langstlevende ouder. De kinderen krijgen een vordering gelijk aan het deel van de erfenis.

Kan het kinderdeel helemaal worden uitgevonden?

Ja, de langstlevende ouder heeft al het geld en kan ermee doen wat hij wil. Het kan zijn dat er niets meer van het geld over is. In extreme gevallen kan het zelfs voorkomen dat er alleen schulden overblijven.

Een ouder staat op het punt te hertrouwen – het recht om te willen

De kinderrechten worden beschermd als een van de ouders hertrouwt. Het risico bestaat dat de ouder in gemeenschap van goederen trouwt en dat een deel van het kinderaandeel bij overlijden naar de nieuwe partner gaat. Dit gebeurt door een beroep te doen op het recht op vrije wil. In dat geval kunnen zij goederen (zoals hun woning) krijgen voor zover zij een vordering hebben op de langstlevende echtgenoot. De ouder mag het gebruik blijven behouden, maar het eigendom blijft bij de kinderen.

Rekenvoorbeeld:

Een man en een vrouw zijn in gemeen recht getrouwd en hebben drie kinderen. Ze hebben een spaarrekening met 95.000 euro spaarkapitaal. Bovendien is hun eigen vermogen in de woning € 75.000. De waarde van de overige activa wordt geschat op EUR 30.000. In het algemeen is het bedrag aan activa 200.000 euro. De man sterft.

De helft van het vermogen gaat naar de erfenis en de andere helft is van de vrouw (via mede-eigendom). De erfenis behoort toe aan de vrouw en kinderen, elk in gelijke delen. De drie kinderen hebben dus een erfenis van 25.000 euro en de vrouw ook 25.000 euro.

De erfenis van de kinderen blijft ter beschikking van de vrouw. Als zij hertrouwt, kunnen de kinderen in het deel van hun kind voorzien, bijvoorbeeld door het huis in eigendom te nemen of er gedeeltelijk eigenaar van te worden.€