De IB Group, wat kan het voor u doen?

De IB-Groep beheert de voorlichting en financiert de studies en opleidingen van mensen en instellingen die betrokken zijn bij het onderwijs. Ook ondersteunt IB-Groep gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. Maar de belangrijkste taken van IB-Groep zijn financiering, informatiebeheer en organisatie van examens in het onderwijs.

Wat is Groep IB?

De Informatie Beheer Groep, kortweg de IB-Groep, is een organisatie die is opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om uitvoering te geven aan een aantal onderwijswet- en regelgeving. De IB-Groep beheert de voorlichting en financiert de studies en opleidingen van mensen en instellingen die betrokken zijn bij het onderwijs. Ook ondersteunt IB-Groep gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. Maar de belangrijkste taken van IB-Groep zijn financiering, informatiebeheer en organisatie van examens in het onderwijs;

Uitvoeringsregeling schoolkostenvergoeding

Wat zijn de regels in het onderwijs?

Afhankelijk van uw opleiding en uw leeftijd komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Ouders kunnen ook geld krijgen voor hun kinderen, tenzij ze meerderjarig zijn. De exacte voorwaarden vindt u in de beschrijving van de verschillende regelingen.

Voortgezet onderwijs en VAVO

ouderschapstoeslag

Ben je jonger dan 18 jaar en zit je in het secundair? Dan hebben je ouders (onder voorwaarden) recht op de Oudertoeslag.

Toeslag voor studenten

Ben je 18 jaar of ouder en volg je het voltijds secundair onderwijs of het hoger secundair algemeen volwassenenonderwijs (VAVO), dan heb je mogelijk recht op studietoelage.

Toeslag voor deeltijdwerkers

Volg je een deeltijds vmbo-, havo- of vwo-opleiding in het secundair of algemeen vormend volwassenenonderwijs (VAVO), dan heb je mogelijk recht op een deeltijdtoeslag.

Volg je een voltijd vmbo-, havo- of vwo-opleiding in het voortgezet onderwijs of algemeen secundair volwassenenonderwijs (VAVO) en ben je 30 jaar of ouder, dan is de kans groot dat je recht hebt op de uitkering voor deeltijdwerkers.

Beroepsonderwijs

Bent u jonger dan 18 jaar en volgt u een beroepsopleiding (beroepsopleiding), dan hebben uw ouders mogelijk recht op:
ouderschapstoeslag
. Ben je 18 jaar of ouder en volg je een voltijdse beroepsopleiding (beroepsopleiding)? Dan heb je misschien gelijk
studiebeurs in het beroepsonderwijs
.

Hoger onderwijs

Doe je een (duale) studie aan een hogeschool of universiteit? Dan heb je het recht om
studiebeurs in het hoger onderwijs
.

Pabo en lerarenopleiding

Volg je de Pabo-opleiding of de lerarenopleiding in het hoger onderwijs? En heb je geen recht meer op studiefinanciering of studiefinanciering? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een
lerarentoelage
!€