De hypotheekrenteaftrek wordt een aanvulling op de hypotheekrente

Uw hypotheekrenteaftrek kan in 2018, 2019 en 2020 veranderen in een hypotheekrenteaftrek als u inkomen heeft in de 4e belastingschijf en een kleine hypotheek. Vreemd, je dacht dat het handig zou zijn om extra hypotheeklasten te doen, maar de Belastingdienst vergoedt dat niet. Sterker nog, je moet extra belasting betalen dankzij de zogenaamde tariefmaatregel die in 2014 is ingevoerd voor hogere inkomens. Door extra aflossingen in 2018, 2019 en 2020 kan het voorkomen dat u geen eigen risico voor hypotheekrente heeft, omdat het saldo eigenwoningforfait en hypotheekrente niet negatief is. Een positief saldo leidt zelfs tot een opwaardering, waardoor u meer belasting betaalt. De komende jaren zullen meer mensen met deze belastingmaatregel te maken krijgen en dus meer belasting betalen. De bedragen kunnen dan oplopen tot vele honderden euro’s. Te veel betaalde hypotheken worden effectief bestraft door de belastingdienst, wat een maas in de belastingwetgeving is, maar te veel betalen zou nog steeds de norm moeten zijn.

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning

Betaal minder belasting met de hypotheekrenteaftrek

Minder belasting betalen, denkt u. U heeft een eigen woning, betaalt hypotheekrente en betaalt door de hypotheekrenteaftrek minder belasting. Echter? Uiteindelijk verlaagt u uw belastbaar inkomen en ontvangt u een deel van de hypotheekrenteaftrek van de Belastingdienst. De overheid bevordert het eigenwoningbezit door hypotheekrente af te trekken. Als u een hoger inkomen heeft, belastingschijf 4, reken dan op een hypotheekrenteaftrek van 52%. In werkelijkheid kan het heel anders aflopen.

Tariefaanpassing hypotheekrenteaftrek 2014, 2017-2020

Om de kosten te drukken en iets aan de hoge hypotheekrenteaftrek te doen, wordt vanaf 2014 de maximale hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt verlaagd. Dit betekent dat de hypotheekrente in 2017 nog maximaal aftrekbaar is van 50% en dat, aangezien dit aftrekpercentage elk jaar met 0,5% daalt, de maximale aftrek in 2019 49% is. Deze aanpassing wordt vanaf 2020 versneld zodat in 2020 de aftrek nog maar 46% is. En dan gebeurt er iets raars als je een kleine hypotheek hebt en een hoger inkomen. Het volgende rekenvoorbeeld legt dit uit.

Rekenvoorbeeld: In plaats van hypotheekrenteaftrek heeft u bijtelling hypotheekrenteaftrek

Onder deze aannames is uw aftrek tot 2019 nul. Logischerwijs is het eigenwoningforfait op grond van de wet van Hillen € 2.250,- en dat is meer dan de hypotheekrente die je hebt betaald. Maar daar houden de sokken niet op. Dan zegt de Belastingdienst dat in 2018 2,45% van de hypotheekrente moet worden opgeteld, omdat het belastingtarief in jouw geval niet 51,95% is, maar 49,50%. Onder de streep betekent dit een netto bijtelling van € 40,- dus u betaalt bijtelling. Ofwel geen aftrek, maar de bijtelling van hypotheekrente.

Tariefaanpassing bij u thuis

Tariefaanpassing voor de behuizing zelf:

Extra hypotheek aflossen wordt bestraft door de Belastingdienst

In 2018 is het misschien geen groot bedrag, maar in 2021 is je toeslag al 3,5%, en dat gaat elk jaar omhoog. Sterker nog, mensen met extra hypotheeklasten en hogere inkomens zijn nog benadeeld. Daarnaast neemt het aantal mensen dat te maken krijgt met deze hypotheekrenteaftrek elk jaar toe. Het aflossen van een annuïteitenhypotheek is tegenwoordig de norm, waardoor hypotheken steeds lager worden. Daarnaast zal het eigenwoningforfait in euro de komende jaren waarschijnlijk stijgen door stijgende huizenprijzen, waardoor de hypotheekrenteaftrek verder zal afnemen. Tot slot wordt in 2023 de aftrek verder teruggebracht tot 37,05%. Er wordt geroepen om de verlaging van de maximale aftrekpost naar 38% te versnellen om de hypotheekrente sneller te laten stijgen.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw hypotheekrente omhoog gaat?

Als u zich echter in een situatie bevindt waarin hypotheekrente kan worden bijgeschreven, kunt u er het beste voor kiezen om uw hypotheek volledig af te lossen voor het begin van een nieuw belastingjaar. Heeft u een eigen woning zonder hypotheek, dan hoeft u geen aanspraak te maken op de hypotheekrenteaftrek en telt deze ook niet mee. Als u een fiscale partner heeft met een lager inkomen, inkomen dat niet in schijf 4 van de inkomstenbelasting valt, moet u de hypotheekrente samen met uw fiscale partner invullen op de gezamenlijke aangifte.

Belasting betalen over uw hypotheekrenteaftrek

Het signaal dat sommigen zelfs belasting moeten betalen over de post hypotheekrente is verrassend, maar het zit verweven in de belastingwetten. Zolang deze wetten niet zijn aangepast, is het goed om zelf te kijken hoe u hypotheekrentestijgingen kunt voorkomen. U heeft twee mogelijkheden en uw belastingadviseur kan u hierbij helpen.

Lees verder