De hypotheek is niet meer beschikbaar! Wat moeten we doen?

U moet elke maand uw hypotheeklasten betalen. Kunt u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Bel zo snel mogelijk voor hulp en informeer de hypotheekbank.

Door de slechte economische omstandigheden komen steeds meer gezinnen in financiële problemen. In april 2012 meldde het BKR dat ruim elfduizend huiseigenaren moeite hebben met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Dit komt grotendeels door de slechte huizenmarkt en de oplopende werkloosheid. Het niet betalen van vaste lasten kan ernstige financiële gevolgen hebben.

Raadpleeg uw bank bij betalingsproblemen

Huiseigenaren die een goed overzicht hebben van hun financiën weten wanneer ze alarm moeten slaan. Zodra het niet meer mogelijk is om van een maandinkomen te leven, moeten er direct maatregelen worden genomen. In de praktijk ontstaan ​​problemen vaak geleidelijk, zonder dat men beseft dat er problemen zijn. Zodra er problemen worden gesignaleerd, moet actie worden ondernomen. Het is verstandig om direct contact op te nemen met de bank om de mogelijkheden te bespreken. Er zijn vaak mogelijkheden om te betalen. Als u al problematische schulden heeft, moet u professionele hulp inroepen.

Hulpverlening via de gemeente

Er zijn verschillende bedrijven en instellingen die u kunt inschakelen voor het aflossen van schulden. Het is verstandig om altijd hulp te vragen via uw gemeente. Er zijn ook dubieuze bedrijven actief in de wereld van schuldsanering. De gemeente kan u de hulp bieden die u nodig heeft of u doorverwijzen naar betrouwbare hulp.

Wilt u uw huis verkopen voordat u uw schulden aflost?

In het verleden werd bij dubieuze debiteuren eerst de woning verkocht, voordat de schuldsanering werd gestart. Omdat de huizenprijzen kelderen en huizen moeilijk te verkopen zijn, wordt er steeds meer afstand van genomen. Als de woning geen overwaarde heeft, is het niet verstandig om de woning te verkopen. Na de verkoop lopen de schulden op. Maar als de hypotheeklasten te hoog zijn, moet het huis toch verkocht worden.

Maak betalingsregelingen met de bank

Als u eerst professionele hulp inroept, kunt u beter handelen. Als u als klant de bank belt, staan ​​zij klaar om over de betaling te onderhandelen. Professionele hulp kan uitkomst bieden wanneer de klant het probleem niet meer alleen kan oplossen. Er zijn situaties waarin de betalingsregeling niet werkt, ook omdat de verwachting is dat de hypotheek na drie maanden niet meer kan worden betaald. Een mogelijkheid is dat de bank een korting van enkele honderden euro’s geeft op de maandlasten, of de daardoor ontstane betalingsachterstand verhoogt de hypotheekrenteaftrek. Dit zijn maatregelen waar de bank vaak niet mee instemt, maar die toekomstige problemen kunnen voorkomen.

Banken moeten genoegen nemen met gedeeltelijke betaling

Door de slechte huizenmarkt komen banken steeds vaker in een lastige situatie terecht. Ze leenden geld om een ​​huis te kopen met het huis als onderpand. Als ze moeite hebben met betalen, kunnen ze het huis verkopen. Mocht de woning tijdens de executieverkoop te weinig opbrengen, dan kan het verstandiger zijn om een ​​deel van de schuld af te lossen. Het probleem is echter dat deze situatie bij steeds meer klanten steeds vaker zal voorkomen.€