De hoogte van de indexatie-alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd met het indexatiepercentage. Deze indexatie is nodig om de alimentatie aan te passen aan de kosten van levensonderhoud en de stijging van de lonen. Voor 2011 is de stijging vastgesteld op 0,9 procent.

Wat is alimentatie?

Als mensen uit elkaar gaan,
onderhoudsverplichting
ten opzichte van de andere partner en eventuele kinderen. Aan deze verplichting kan worden voldaan door de kosten van levensonderhoud te betalen in de vorm van alimentatie.

Meestal is er
alimentatie
uit een financiële investering, maar ook eventuele alimentatie in natura. Daarnaast maken we onderscheid tussen 2 soorten alimentatie:

De alimentatiebedragen worden geïndexeerd, wat betekent dat ze elk jaar automatisch worden aangepast om de loonkosten te verhogen.

Wanneer is toeslagverlening niet passend?

In een aantal gevallen is automatische aanpassing van de hoogte van de alimentatie niet van toepassing:

Is uitsluiting van alimentatie-indexatie definitief?

Als indexatie van de alimentatiebijdrage bij een rechterlijke uitspraak is uitgesloten, betekent dit niet dat een dergelijke beschikking onomkeerbaar is. Onder bepaalde omstandigheden kan een dergelijke maatregel op termijn ongerechtvaardigd blijken te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als bij de beslissing van de rechter wordt aangenomen dat het inkomen van de ex-partner niet stijgt, terwijl de persoon in kwestie onverhoopt een salarisverhoging krijgt. In dat geval kunt u met succes de rechter verzoeken de uitsluiting ongedaan te maken.

Beoordeling alimentatiebetaling

Omstandigheden zoals een forse salarisverhoging kunnen zelfs aanleiding zijn om de oude berekeningswijze van de alimentatie volledig te herzien. Dan is het verstandig om dit eerst af te spreken, in onderling overleg met de ex-partner, eventueel na het inschakelen van een mediator. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan verdient het aanbeveling dat de advocaat eerst berekent of het de moeite waard is om een ​​procedure te starten om wijzigingen aan te brengen.

Als de ex niet betaalt

Als uw ex niet altijd te laat aan zijn onderhoudsverplichtingen voldoet, kunt u contact opnemen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoud (LBIO) om alimentatie bij u te innen. Dit kan al na een maand vertraging en LBIO bemiddeling is gratis. LBIO beschikt over een aantal zeer effectieve rechtsmiddelen. Meestal is het eerste briefje van het bureau voldoende om de wanbetaler aan te moedigen te betalen.€