De gevolgen van hogere hypotheekrentes in 2021

Stel, de hypotheekrente stijgt in 2021, wat doet deze hogere rente met uw hypotheek, wat zijn de gevolgen? Kunnen uw hypotheeklasten nog worden voldaan als de rente stijgt, wat zijn de gevolgen? Een variabele hypotheekrente is meestal goedkoper, maar op een gegeven moment zal de rente weer stijgen. In eerste instantie denk je misschien dat een hogere rente direct fors hogere maandlasten met zich meebrengt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Uiteindelijk is het rente-effect afhankelijk van het type hypotheek en de looptijd van de vaste rente. Hetzelfde geldt voor een lagere rente, niet iedereen profiteert ervan. Wat is er aan de hand?

Hypotheekrente stijgt

Prognose hypotheekrenteontwikkeling 2021: stijging of daling, hogere hypotheekrente of lager?

Bankiers voorspellen dat de langere rente in 2021 licht kan stijgen als de ECB ook de korte rente relatief laag houdt. De vraag is of het ondergewaardeerd is, want als de economie ook herstelt, leidt dat tot verdere inflatie en renteverhogingen. Stijgende grondstofprijzen dragen ook bij aan hogere rentetarieven. Als er in 2021 een recessie uitbreekt, kan de lange rente verder dalen. Wat dit voor u betekent, hangt af van uw hypotheek. Niet iedereen heeft immers dezelfde hypothecaire lening en leent tegen dezelfde voorwaarden.

Een kortlopende hypotheek met een korte looptijd met een vaste rente

Heeft u bijvoorbeeld een kortlopende hypotheek die na een jaar moet worden verlengd, dan is de kans groot dat u in een periode van stijgende rente te maken krijgt met hogere bruto rentelasten. Anderzijds kunt u flexibel inspelen op de nieuwe situatie en overstappen op een goedkopere rente. Door de bestaande hypotheekrenteaftrek wordt de stijging van de netto rentelasten ook enigszins gemitigeerd door de heffingskorting.

Langlopende hypotheek en hogere hypotheekrente

Bij een langlopende hypotheek zijn meerdere scenario’s denkbaar:

U heeft een variabele rente

In dat geval zal de hypotheekrente stijgen tijdens een periode van stijgende rentes en weer dalen zodra de rente weer daalt. Voor het gemak wordt de spaarhypotheek met variabele rente even buiten beschouwing gelaten. Dit is relatief zeldzaam en administratief moeilijk te traceren. Overigens zijn de gevolgen hetzelfde als bij een rentevaste spaarhypotheek.

U heeft een flexibele rente of aflossingsvrije periode

Bij een flexibele rente is het belangrijk dat u een financiële buffer heeft en dat de rente lijkt te blijven stijgen. Tijdens een economische hoogconjunctuur zal de rente waarschijnlijk stijgen. Heeft u een buffer en verwacht u geen hoogconjunctuur, dan kunt u vaak kiezen voor een hogere rente. Als je geen buffer hebt of als er een hausse wordt verwacht, is het een goed idee om de rente vast te zetten.

De rente is vast met een rentevaste periode

Dan maakt het uit hoe lang je hypotheekrente vast blijft staan ​​en wat voor hypotheek je hebt. Als er nog wat tijd over is voor het einde van de rentevaste periode, maak je dan niet al te veel zorgen. De situatie is anders als de hypotheek binnenkort wordt verlengd of geherfinancierd. Bij de meeste hypotheken zal een hogere rente leiden tot hogere maandlasten, hoewel de hypotheekrenteaftrek een deel van de stijging beperkt.

U heeft nog een spaarhypotheek

Een spaarhypotheek (hypotheken afgesloten tot 2013) is een ander verhaal. Over het algemeen leidt een hogere rente voor een volkshypotheek tot een lagere spaarpremie, terwijl een hogere hypotheekrente aftrekbaar blijft. Hierdoor zie je veel minder stijging van je hypotheekrente als je spaart voor je hypotheek. Bij een beleggingshypotheek kan een langdurig hogere rente op twee manieren misgaan. Ten eerste stijgen de hypotheekrentes en ten tweede houden aandelenmarkten niet van stijgende rentetarieven. De kans bestaat dat het behaalde beleggingsresultaat niet het beoogde doel bereikt.

Tot slot de stijging van de hypotheekrente en hoe zit het met de hypotheeklasten?

Niemand weet wat rente zal doen. Het komt erop neer dat u altijd het beste af bent met een bestaande spaarhypotheek. Integendeel. Als de rente daalt, ben je juist slechter af met een spaarhypotheek. De hypotheek die je kiest moet over een paar jaar nog betaalbaar zijn. Of dit het geval is, is grotendeels een persoonlijke kwestie. Heeft u bijvoorbeeld nog wel of geen financiële buffer? Hoe zit het met carrièrevooruitzichten etc. Maar reken altijd enkele positieve en negatieve rentescenario’s uit, want dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. De hypotheekrente blijft immers niet eeuwig laag.

Lees verder